Ağır Sanayi Ne Üretiyor?

Tanımı ve Tarihçesi

Ağır sanayiler, büyük ürün ve yüksek sermaye yatırımlarıyla uğraşan ve genellikle karmaşık üretim süreçlerini içeren sektörlerdir. Özellikle petrol, kömür, gemi ve demir gibi ağır sanayilerde kullanılan ürünleri kullanıyorlar. Genellikle, çeşitli işlemlerin, ağır aletlerin ve makinelerin yardımı ile kullanılan büyük ve ağır ürün ve teçhizatı veya tesisleri içerir ve ayrıca devasa binalar kullanırlar. Ağır sanayi, yatırım ve istihdamda da daha döngüseldir. Ağır sanayi tarihini dört gözle bekliyorum, 19. yüzyılın ortalarında 20. yüzyılın ilk günlerinde, topçu üretimine, lokomotif, çelik üretimi, uçak endüstrisi ve kimya endüstrisinin kurulmasına tanık olduğu görülebilir. . II. Dünya Savaşı'ndan sonra, barajlar, gemiler, roketler ve gökdelenlerin inşa edilmesi de giderek arttı.

Ağır Sanayi Ürünleri

Ağır endüstriyel ürünler esas olarak, termal güç, nükleer ve doğal enerji içeren enerji gibi çeşitli disiplinlerden gelen ürünleri içerir. Aynı zamanda, daha fazla sermaye girişine de yardımcı olan ağır elektrikli, makine aleti ve mühendislik endüstrisini içerir. Hava aracı üretimi ve aynı zamanda aero motorların yapımı bile, modern ağır sanayinin kapsamına giriyor. Son zamanlarda, traktörler, elektrik jeneratörleri, baskı makineleri ve binek otomobiller gibi birçok endüstriyel ürünün üretimi de artmıştır.

Kullanılan Süreçler ve Teknolojiler

Kurulan ağır sanayide, pek çok endüstriyel süreç vardır: -

  • Dondurma, ovma ve kritik ötesi kuruma içeren Genel İşlemler .
  • Eritme, Dezenfeksiyon ve Haber İşlemini içeren Kimyasal İşlemler .
  • Flaş Eritme İşlemini İçeren Isıl İşlemler .
  • Dövme, Damgalama, İş Sertleştirme, Kalıp Kesme, Tamburlu Parlatma ve diğer birçok teknik gibi teknikleri içeren Fiziksel İşlemler .
Ağır sanayilerde yer alan modern teknolojiler, aslında otomobil, havacılık ve diğer ağır metal endüstrilerinde birçok işlemi gerçekleştirmek için kullanılan bir elektro parlatma tekniği olan elektrokimyasal işlemeyi içerir. İlgili diğer modern teknolojiler, günümüzde ağır metal endüstrisinde de kullanılmakta olan mikro imalat ve mikro işleme teknikleridir.

Önde Gelen Ülkeler

Ağır malzemelerin üretiminde kolaylıkla yer alan ve ağır sanayinin güçlü bir bölümünü oluşturan ülkelerin sayısı, bu ülkelerin her ikisinin de dünya genelinde lider firmalara sahip olması nedeniyle Japonya ve Güney Kore'dir. Savunma ve havacılık ürünlerine ve diğer ağır otomobil endüstrilerine de katkıda bulunurlar. Diğer önde gelen ülkeler ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve birkaç Avrupa Birliği üyesi ülkedir.

Ekonomik Önem ve Gelecekteki Eğilimler

Ekonomik önemi ve ağır sanayinin gelecekteki çabaları, ülkelerin refah kazanmalarına ve sermaye piyasası oluşturmada yardımcı olmalarına yardımcı olacağı için küreselleşmesini de içermektedir. Güçlü ekonomik bölgeler gelişmiş ülkeleri içermektedir ve ABD en güçlü sektör olarak değerlendirilmektedir. Ağır sanayi makinelerinin kullanımı artıyor ve ağır sanayi sektörünün çeşitli sektörleri büyüdükçe, sonuçta ortaya çıkan gelirler de artıyor. Dijital teknolojilerin tanıtılması ve müşteri odaklı hale getirilmesi de bu endüstrilerin gelişmeye ve gelişmeye devam etmesine yardımcı oldu.