Akış Kaynağı Nedir?

Kaynak, çoğunlukla, insanın değer verdiği ve bundan bir fayda elde edildiği yerin bir bölümünden oluşan bir kaynak veya tedariktir. Doğal olarak ortaya çıkan materyaller, insanlık tarafından değerlendirildiklerinde kaynaklar olarak kabul edilir. Kaynakların değeri ve kullanımları zaman zaman ve kültürden kültüre farklılık gösterme eğilimindedir. Bazı kaynaklar farklı oranlarda doldurulabilirken, diğerleri sınırlıdır. İnsanların gelecekte kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için ikisi arasında bir denge kurmaları gerekmektedir. Kaynakların miktarı ve özellikleri, yenilenebilir, akışlı veya yenilenemez kaynaklar olup olmadığıyla ayırt edilebilir. Yenilenemeyen kaynaklar çıkarıldıktan sonra yalnızca bir kez kullanılabilirken, çevreleri değişmeden kaldığı sürece yenilenebilir kaynaklar yenilenebilir. Akış kaynağı, ne yenilenebilir ne de yenilenemez bir kaynaktır ve gerçekleştiği yerde ve kendisini doldurduğunda kullanılmalıdır. Akış kaynakları sadece doğal kaynaklar olabilir. İnsanların, kaynak toplamaktan başka, süreç üzerinde etkisi yoktur. Akış kaynakları, çevresel zararın olumsuz yan etkisine sahip değildir. Akış kaynaklarına örnek olarak güneş radyasyonu, akan su, gelgitler, jeotermal, çöp gazı, biyokütle ve rüzgarlar verilebilir. Bir akış kaynağının, kaynakların tükenemediği yerlerde sonsuz akış olmasına rağmen, rejeneratif bir yetenek yoktur. Her ne kadar güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi çoğu zaman yenilenebilir kaynaklar olarak adlandırılsa da, uygun şekilde fiziksel kaynak akışı olarak bilinir.

Günlük Yaşamımızda Akış Kaynaklarını Nasıl Kullanıyoruz?

Akış kaynaklarını günlük hayatımızda fark ettiğimizden daha sık kullanıyoruz. Örneğin, Niagara Şelaleleri sınırının her iki tarafındaki hem Kanada hem de ABD hidroelektrik santralleri yaklaşık 4.6 gigawatt elektrik üretebilir. Bu, tüm Kuzey Amerika'daki tek bir lokasyonda en büyük üretim kapasitesi arasındadır. Üretilen elektrik, her iki ulusun sakinlerinin günlük geçim kaynaklarında kullanılmaktadır. Hidroelektrik, hareketli suyun çekim kuvveti tarafından üretilen bir enerji şeklidir. En sık kullanılan yenilenebilir enerji şeklidir ve aynı zamanda sınırsız bir enerji kaynağıdır. Akan suyun gücünün türbinler kullanılarak toplanmasıyla, enerji sağlayan jeneratörler çalıştırılabilir.

Biyokütle enerjisi

Biyokütle enerjisi, canlı bitkilerde ve hayvansal materyallerde depolanan güneşten elde edilen bir enerji türüdür. Biyokütle kaynaklarından bazıları hayvan atığı, çöp gazı ve mahsuldür.

Gelgit enerjisi

Gelgit enerjisi, gelgit enerjisi elektriğe veya diğer güç biçimlerine dönüştürüldüğünde üretilen bir hidroelektrik şeklidir. Gelgit enerjisi, yüksek gelgit alanlarına yerleştirilmiş masif su altı türbinleri olan gelgit jeneratörleri kullanılarak üretilir. Türbinler, elektrik üretmek amacıyla gelgitlerin işlenmesinin kinetik hareketini yakalamak için inşa edilmiştir. Geniş okyanus büyüklüğü nedeniyle, gelgit enerjisi üretimi gelecekte elektrik üretimi için büyük potansiyele sahiptir.

Akış Kaynaklarının Önemi

Akış kaynakları değerlidir, çünkü petrol, doğal gaz ve kömür gibi yenilenemeyen yakıtlara sürekli ve temiz alternatifler sunarlar. Akış kaynakları ayrıca, çevreyi bozulmadan tutarak çevreyi korurken sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Günlük işlerinde insanlara yardım ediyorlar ve birçok ülkenin para tasarrufu yapmasına yardımcı oluyorlar. Akış kaynakları, güç elde etmek için birçok şehirde ve kırsal alanda kullanılmaları bakımından faydalıdır.