Alüvyon Nedir?

Alüvyon Nedir?

Alüvyon nehirlerin biriktirdiği çökeltileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Nehirler, sürekli erozyon sonucu, seyri boyunca tortul malzemeleri taşırlar. Bu malzemelerin çoğu, suyun çok hızlı aktığı ve daha fazla kuvvete sahip olduğu nehir alanlarında toplanır. Bir nehir, alüvyonu seyri boyunca herhangi bir noktada biriktirebilir, ancak bu birikintiler genellikle su akışının yavaşladığı alanlarda yoğunlaşır. Seyri boyunca, tortu, gevşek ve neredeyse çamur benzeri bir kıvam elde edinceye kadar suyun akışı ile değiştirilir ve aşınır. Bu biriken alüvyon en çok nehirlerin göllere boşaldığı ve nehir kenarlarına taşarak taşkın ve deltalar oluşturduğu yerlerde bulunur. Taşkın yatağı ve deltaları alüvyal ovalar olarak da bilinir. Tüm süreç alüvasyon olarak adlandırılır.

Bu madde kum, silt, kaya, kil ve diğer organik maddelerden oluştuğu için verimli toprakları ile tanınır. Huang Nehri, Nil Nehri, Ganj Nehri ve Mississippi Nehri: Dünyadaki en verimli tarımsal alüvyon birikintilerinden bazıları: Alüvyon birikintilerinin zaman içinde küçük gölleri doldurduğu ve bunun da verimli ovalar olarak bilinen bir coğrafi özellik ile sonuçlandığı bilinmektedir. Buzları eriterek geride bırakılan alüvyon çökeltileri, buzullara kadar buzul olarak bilinir.

Alüvyal toprak

Alüvyonun verimli toprağı, tarih boyunca insanların gelişimi için önemli bir öneme sahiptir. Örneğin, Nil nehrinin bereketli ovaları, eski Mısırlıların, medeniyetlerinin büyümesini kolaylaştıran tarımsal ürünler yetiştirmelerini ve hasat etmelerini sağladı. Günümüzde alüvyon tarımda önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Örneğin Hindistan'da, Brahmaputra Vadisi, Pencap, Batı Bengal ve kıyı bölgeleri de dahil olmak üzere, alüvyon bakımından zengin yerler bulunmaktadır. Bu alanların alüvyon birikintilerinde bulunan besin yoğun toprak, pirinç, buğday, şeker kamışı ve baklagiller gibi mahsulleri yetiştirmek için mükemmeldir.

Alüvyonun Jeolojik Yaşı

Jeologlar alüvyonun nispeten genç bir jeolojik oluşum olduğunu düşünürler. Çoğu, şu andaki Cenozoik döneminin son dönemlerinde depolanmıştır. Ek olarak, bu madde gevşektir ve henüz katı taşa sıkıştırılacak kadar eski değildir. Bunun yerine, altındaki katı taşı kaplayan ana kaya üzerine oturur. Bu nedenle jeologlar genellikle alüvyona atıfta bulunmak için “kapak” terimini kullanırlar.

Yerleşim Mevduatı

Daha önce bahsedilen besin maddelerine ek olarak, alüvyon birikintileri de değerli minerallerden ve cevherden oluşabilir. Alüvyonda altın, platin veya diğer değerli metaller ve taşlar bulunduğunda, plaser birikintileri olarak adlandırılır. Nehirler alüvyon biriktirirken, bu daha yoğun değerli minerallerin belirli noktalarda da birikmesini sağlayan bir yerçekimi ayırma işlemi gerçekleşir. Plaser birikintileri en çok şelalenin dibinde veya nehirdeki kıvrımlar boyunca bulunur, burada suyun bu metalleri ve taşları bırakacak kadar yavaşladığı yerlerde. Plaser yataklarını çıkarmak, hem açık ocak hem de yüzey kazı yöntemleri kullanılarak yapılabilen plaser madenciliği olarak bilinir. Placer madencilik, ABD'deki California Gold Rush döneminde en yaygın madencilik faaliyetiydi.