Aruba'da Hangi Dilleri Konuşulur?

Aruba, Küçük Antiller’deki bir Karayip adası ülkesi ve Hollanda Krallığı’nın kurucu bir ülkesidir. Ada, yaklaşık 69 mil karelik küçük bir alanı kaplar ve yaklaşık 100.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Nüfus, soylularda çeşitlilik gösterir. Arubanların çoğu Avrupalı, Kızılderili veya Afrika kökenlidir. Ülkede farklı etnik gruplar tarafından konuşulan çeşitli diller var. Etnik grupların bazıları Hollandaca, Kolomb, Venezüella, Dominik, Haiti ve diğer küçük grupları içermektedir. Adanın iki resmi dili Hollandaca ve Papiamento'dur. Diğer yaygın diller İspanyolca, İngilizce, Fransızca ve Portekizce'dir. Adalıların çoğu dört dile kadar akıcıdır.

Aruba'nın Resmi Dili

Flemenkçe

Hollanda dili, Hollanda, Belçika ve Surinam'a özgü bir Hint-Avrupa dili ve dünyadaki çeşitli ülkelerde resmi bir dildir. Hollandaca, Papuba ile birlikte Aruba'nın resmi dilidir. Hollandalılar ilk olarak 17. yüzyılda adaya yerleştiler, dillerini ve kültürlerini beraberlerinde getirdiler. Dilin adadaki kullanımı ve popülerliği, Hollanda ile Aruba arasındaki uzun siyasi bağlardan kaynaklanmaktadır. Nüfusun çoğunluğu dili konuşur. Resmi belgelerin yayınlanmasında kullanılmasının yanı sıra, Hollanda dili, Aruba'daki tüm öğrenim kurumlarında ana öğretim aracıdır. Hollandalıların kullanımı uzun bir geçmişe sahipken, adalıların yalnızca küçük bir yüzdesi ilk dili olarak kullanıyor.

Papiamento

Papiamento, adalıların çoğunluğunun ana dilidir. Papiamento, 16. yüzyılda kökleri olan Afro-Portekizli bir Creole dilidir. Bu dönemde, çeşitli ana köle dillerinin etkileşiminden geliştirilen dil. Bu kölelerin çoğu Portekizli ustaları altında çalışan Afrika kökenliydi. Gelişme döneminde, dil Afrika ve Portekiz dillerinden ödünç alınmıştır. Daha sonra, dil İngilizce, Hollandaca ve İspanyolca gibi yabancı dillerin etkisinden büyüdü ve genişledi. Ancak dilin kökeni ve gelişimi, dilin başlangıcını İspanyolca veya Portekizce olarak itiraz eden çeşitli teorilerle tartışma konusudur. Dilin resmi belgelerde kullanımı 18. ve 19. yüzyıllarda yaygınlaştı. Adadaki okullar 1995 yılında Papiamento'ya öğretmeye başlarken, dil 2003 yılında resmi statüde.

Aruba'da Konuşulan Diğer Diller

Hollandaca ve Papiamento ile birlikte, İngilizce ve İspanyolca, nüfusun çoğunluğu tarafından konuşulan ortak dillerdir. İngilizce uluslararası bir dil statüsündedir ve dördüncü sınıfa başlayan öğrenciler için zorunlu bir konudur, İspanyolca ise beşinci sınıfa başlayarak öğretilir. İngilizce konuşan ülkelerle ilişkiler ve turizmin büyümesi nedeniyle İngilizce kullanımı artmıştır. İspanyolcanın büyümesi, esasen, 16. yüzyıldaki İspanyollarla eski bağları ve çoğu insanın dili konuştuğu Güney Amerika ile yakın ilişkileri nedeniyledir. Fransızca ve Portekizce de halk arasında konuşulur ve okullarda öğretilir. Daha küçük ana göçmen grupları, Çince ve Almanca gibi diğer küçük dilleri konuşur.