Asya'nın Pirinç Çeltik Alanları: Kültürel, Ekonomik ve Mutfak Önemi

Çeltik tarımı nedir?

Çeltik tarımı genellikle pirinci kısmen sular altında kalan koşullarda yetiştirilen Güney ve Doğu Asya'da yapılır. Bu yöntemle, ekilebilir arazi yarı sucul pirinç çeşitlerinin yetiştirilmesinde kullanılır. Çeltik Pirinci'nin başlıca iki şekli olan Indica ve Japonica, yaygın olarak Oryza Rufipogon olarak bilinen yabani pilavın evcilleştirilmesinden nesiller boyu yayıldı . Bu kültür esas olarak güney, güneydoğu ve Doğu Asya'da bulunur. Tarlalar teras şeklinde dik yamaçlar şeklinde inşa edilir ve genellikle nehir alanı veya bataklıklar olan dik yamaçlara bitişiktir. Bu tür tarım, geniş bir arazi alanına, ağır tarım makinelerine veya Water Buffalo veya Oxen gibi taslak hayvanlara ve sulama amacıyla kullanılacak çok miktarda suya ihtiyaç duyar.

Tarihsel Rol

İlk Çeltik Tarlaları, Çin’deki Kunshan İlçesinde, M.Ö 4330’a tarihlenmişti. Arkeologlar, Majiabang Kültürü bölgesinde, askeriye depolanan veya ölen kişilere gömülü bulunan pirinç tanelerinin karbon tarihini bulmuşlardır. Bu alanlar Okhyun ve Yaumdong bölgelerinde de Kore topraklarındaki yerel akarsuların beslenmesinde bulundu. Japonya'da, Yayoi Dönemi'nde bulunurken, Filipinler'de tarih öncesi zamanlarda ve Vietnam'da olduğu söylenir, çeltik tarımı Hoa Binh kültüründe ve Bac Son Kültüründe bulunur.

Çeltik Yetiştirilen Alanları

Bu tür ekim genellikle arazinin küçük bir kısmının kullanılmasına rağmen, ancak büyük nüfusun beslenmesinde yardımcı olan Uzak Doğu ülkelerinde bulunur. Paddies yetiştirilen kırsal kesimde, Hindistan hariç, aynı eski yöntemler kullanılır. Bu tip çiftçilik kapsamındaki alanlar, arazinin% 25'ini kaplayan Çin, pirinç ihracatında ise dördüncü sırada yer alan Hindistan. Endonezya, Japonya, İtalya, Kore Yarımadası, Malezya, Nepal ve Filipinler, pirinci akarsuların ya da su alanlarının yakınında yetiştirilen diğer ülkelerdir.

Fayda ve Dezavantajları

Çeltik tarımı kullanmanın faydaları, pirinç ekimi için taşkın su ve yeraltı suyu kullanmasıdır. Aynı zamanda çevrenin güzelleşmesine, suyun arıtılmasına, iyi miktarda oksijen üretilmesine ve sıcaklığın düzenlenmesine yardımcı olur. Çeltik tarlalarında balık çiftlikleri de tarladan zararlı böcekleri yedikleri için yapılır ve atıkları toprağın verimliliğini arttırmaya yardımcı olur. Öte yandan, insektisitlerin uygulanması, Dragonflies gibi ana sulak alanlarda bulunan nadir türlerin bir kısmının düşmesine neden olmuştur ve bunun sonucunda birçok su türü tehlike bölgesindedir.

Çevresel Etki ve Alternatifler

Çeltik tarımı, pirinç yetiştiriciliğini mayalarken, metan emisyonu yapılırken her biri çevreye etki eden çeşitli tarımsal faaliyetler içermektedir. Ozon tükenmesi, iklim değişiklikleri ve fosil yakıt tükenmesi gibi birçok başka etkiye neden olur. Ancak çiftçiler tarafından uygun su yönetimi uygulamaları uygulanırsa, besin kayıplarında bir azalma görülebilir. Sulama ve drenaj sistemlerinde daha fazla gelişme yapılması, ek ekonomik ve çevresel faydaların sağlanmasında da yardımcı olacaktır.