Avrupa Birliği'nin Başkenti Nedir?

Avrupa Birliği, ekonomik ve politik avantajlar için bir araya gelen 28 ülke tarafından kuruldu. Bu bölgenin kesin bir başkenti bulunmamakla birlikte, Belçika'daki Brüksel, tarihin tuttuğu AB'nin fiili başkenti olarak kabul edilebilir. Brüksel birkaç Avrupa Birliği Kurumuna ev sahipliği yapıyor; AB'nin başkenti olarak görülmesinin temel nedeni budur. Bu bölgedeki AB kurumları arasında Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği bulunmaktadır. AB kurumlarının çoğuna ev sahipliği yapmış olmasına rağmen, Brüksel hiçbir zaman resmi başkent ilan edilmedi.

AB'nin Oluşumu

AB'nin oluşumu, altı Avrupa ülkesinin (Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya) Paris Antlaşması'nı imzalamayı kabul ettiği 1951 yılına kadar izlenebilir. Paris Antlaşması'nın kurulması, Avrupa Kömür ve Çelik'in (CECSC) kurulmasını amaçlıyordu. Bu anlaşma, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalandı ve üye ülkelerin sınai üretimini merkezi bir otorite altında düzenlemek amacıyla yapıldı. Bu ülkelerin ve diğer üye devletlerin bir araya gelmesi, Bakanlar Kurulu, Yüksek Otorite Komisyonu Meclisi ve Adalet Divanı dahil ilk kurumların kurulmasına yol açtı.

Başkent Seçmek

Bu dönemde, üye ülkeler en kabul edilebilir başkenti seçmek için birçok şehri değerlendirdi. Brüksel’i, bütün ağırlığını Liege’nin ardında tutan Belçika hükümeti olmasaydı, AB’nin başkenti yapmış olabilirdi. Liege Belçika'da büyük bir şehir. Belçika hükümeti Brüksel’i desteklemeyi reddetti, çünkü şehir iç istikrarsızlığa sahip. Diğer tüm ülkeler Liege'ye karşıydı, ortak bir anlayışın olmayışı, belirli bir şehre yerleşmiş olmamasına katkıda bulundu. Brüksel hükümetten gelen zayıf kampanya nedeniyle bu ünvanı alamadı. Bununla birlikte, yıllar içinde, şehir Avrupa Birliği'nin en önemli şehirlerinden biri haline geldi; Bunun nedeni, şehir şu anda birçok AB kurumuna ev sahipliği yaptığı için konumunun büyük bir rol oynamasıdır.

Ulaşılabilirlik

Brüksel'in Avrupa içindeki merkezi konumu, farklı üye devletlerden erişilebilir olmasını sağlar. Brüksel, Avrupa Birliği'nin başlıca büyükşehir bölgeleri arasında yer almaktadır, bu bölgelerden bazıları Paris, Londra ve Ruhr'dur. Farklı bölgeleri birbirine bağlayan yüksek hızlı trenler nedeniyle şehre erişim mümkün ve elverişli olmuştur. Paris'ten yaklaşık 1 saat 25 dakika, Londra'dan 1 saat 50 dakika, Köln ve Amsterdam'dan seyahat süresi yaklaşık 4 saat. AB, Brüksel’i üye ülkelerin çoğundan daha erişilebilir kılmaya kararlıdır. Bu bölgeye erişilebilirliği artırmak için çeşitli projeler başlatılmıştır. En dikkat çekici projelerden biri, Strazburg ve Lüksemburg ile bağlantılarını güçlendirmek için uyarlanmış “Eurocap-rail” projesidir. Resmi başkent olmasa da Brüksel, AB ülkelerinde önemli bir rol oynamaktadır.