Avustralya'nın En İyi 20 İhracat Ürünü

Avustralya'nın En Büyük 20 İhracat Ürünü

Avustralya’nın ekonomik büyümesi öncelikle madencilik ve tarım sektörlerine bağlı, çünkü iki sektör ülkenin GSYİH’nın% 12’sine katkıda bulunuyor. Ülke dünyanın 19. en büyük ihracatçısı ve 19. en büyük ithalatçısı olarak sıralanıyor. Avustralya, Malezya, Singapur, Kore, ABD, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzaladı. Ayrıca, ülke Dünya Ticaret Örgütü (WTO), G20, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesidir.

Avustralya Ekonomisi

Avustralya'nın mali yılı, bir sonraki yıl 1 Temmuz - 30 Haziran arasındadır. Nominal GSYİH, 12'nci sıralamasında 1.62 trilyon dolar iken, Satın Alma Gücü Paritesi 2015 yılında 21'nci sıralamasında 2 trilyon dolardı. Ülkenin GSYH'ya katkısıyla sektör hizmetleri (% 58), perakende ticaret (% 5), imalat (% 7), inşaat ( % 9) ve madencilik (% 7). Avustralya'nın kişi başına düşen nominal GSYİH'si, GSYİH'da 5. ve 16. sırada yer alan 51.000 ABD Doları'na, 47.000 ABD Doları'na eşittir. Ülkenin GSYİH'sı 2016 yılında% 1, 8'lik bir büyüme kaydetti. Enflasyon% 1, 0 olarak gerçekleşirken, ana endüstriler madencilik, gıda işleme, kimyasallar, nakliye ve endüstriyel ekipman ve çeliktir. Ülkede işgücü toplamı 12 milyondur ve işsizlik oranı% 5, 7 olarak tahmin edilmektedir. Avustralya, iş yapma kolaylığı açısından 15. sırada. Ülkenin doları, dünyanın en çok işlem gören beşinci para birimlerinden biri olarak sıralanıyor.

Avustralya'da Madencilik, İmalat ve Tarım Endüstrileri

Avustralya, kömür, demir cevheri, bakır, çinko, nikel, kurşun, elmas, mineral kumları, altın, alüminyum, boksit ve uranyum gibi çeşitli maden kaynaklarına sahiptir. Endüstri, çıkarma, eritme, arıtma, dönüştürme, ambalajlama gibi farklı aktiviteleri kapsar. Madencilik teknolojisi, hizmetleri ve ekipmanı da sanayiye önemli katkılarda bulunuyor. Endüstri yılda 138 milyar dolar kazanıyor ve doğrudan işgücünün 187.400 olarak tahmin ediliyor. Avustralya'daki imalat sektörü, ham kaynakların bitmiş ürünlere kimyasal ve fiziksel dönüşümünde yer alan işletmeleri kapsamaktadır. Bu işletmeler arasında otomotiv, havacılık, gemi yapımı, petrokimya, gıda işleme, metalurji, makine ve teçhizat, tekstil, baskı ve ahşap ve kağıt ürünleri sayılabilir.

Avustralya tarımsal faaliyetlerde oldukça üretken ve sanayi toplam GSYİH'nın% 2, 3'ünü oluşturuyor. Ülkenin gıda arzının tahmini% 93'ü yurt içinde, diğer tarım ürünleri ise ihraç edilmektedir. Başlıca ürünler tahıl ve yağlı tohumlar, şeker kamışı, buğday, sebzeler, arpa, meyveler, mısır, sorgum ve nohuttur. Ülke, kazançlı bir şarap endüstrisini destekleyen üretken şarap bölgeleriyle doludur. Diğer tarım ürünleri sığır, kuzu, balık, yün ve koyun etidir.

Avustralya’nın En Büyük İhracatları ve Ülkenin Başlıca Ortakları

Avustralya'nın doğal kaynakları ülkeden yapılan büyük ihracatlardır ve 2012 yılı rakamlarına göre milyon ABD doları olarak değere göre sıralanır: demir cevheri (54, 397); kömür (44, 89); doğal gaz (13, 796); altın (13, 530); ham yağ (11, 148); bakır cevheri (5, 767); ham alüminyum (3, 627); ham nikel (1.785). Başlıca tarımsal ihracat buğdaydır (7, 026); dondurulmuş sığır eti (2, 918); yün (2, 707); ham pamuk (2.660); şarap (2, 137); sığır eti (1.943); ve kuzu, koyun eti ve keçi eti (1.734). Avustralya'dan diğer en iyi ihracatlar alüminyum oksittir (3, 565); rafine edilmiş petrol (3, 140); farmasötikler (3, 083); rafine bakır (2, 904); ve arabalar (1, 771). Ülkenin en büyük ihracat ortakları Çin toplam ihracatın% 32.2'sini oluştururken, Japonya ihracatın% 15.9'unu oluştururken, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan sırasıyla% 7.1, % 5.4 ve% 4.2'ydi.

rütbeTicari Üründeğer
1Demir cevheri54397
2Kömür44899
3Doğal gaz13796
4Altın13530
5Ham petrol11148
6Buğday7026
7Bakır cevheri5767
8Ham alüminyum3627
9Alüminyum oksit3565
10Rafine Petrol3140
11İlaç3083
12Dondurulmuş dana eti2918
13Rafine Bakır2904
14Yün2707
15Çiğ pamuk2660
16Şarap2137
17Sığır eti1943
18Ham Nikel1785
19Arabalar1771
20Kuzu, Koyun Eti ve Keçi Eti1734