Bilişim Ürünleri ve Bilgisayar Donanımı Tarafından Sürülen İhracat Ekonomileri

İhracat, iç ticaret ve ekonomik istikrar üzerindeki doğrudan etkisi nedeniyle bir ekonominin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. İhracat aynı zamanda, fazla ürünlerin dış pazarlarda satılmasını sağlayarak arzı da düzenlemektedir. İhraç edilen mal ve hizmetlerden bazıları tarımsal ürünler, BİT ürünleri ve diğer ürünler arasında insan gücü içermektedir. BİT ürünleri, görsel ve işitsel gösterimler de dahil olmak üzere bilgi iletişimini işlemeye yönelik telekomünikasyon ürünleridir. BİT ürünleri bilgisayar donanımı, donanım, elektronik bileşenler ve telekomünikasyon cihazlarını içerir. Yazılım, BİT mallarının bir parçasını oluşturmaz. Bu BİT mallarına olan talep gün geçtikçe artmaya devam ediyor çünkü çoğu işletme günlük faaliyetlerinde BIT ürünlerine güveniyor. BİT ürünlerinin ihracatı, üretiminde uzmanlaşan bazı ülkeler için başlıca yabancı gelir kaynağıdır. Bu ülkeler arasında;

Hong Kong

Hong Kong, hem ithalat hem de ihracat için BİT ürünlerine çok güveniyor. BİT mallarının ihracatı, Hong Kong'dan dünya pazarına gönderilen tüm malların% 45, 5'ini oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin BİT ürünlerine olan talebi, Hong Kong için istikrarlı bir pazar sağlamıştır. Çin, Japonya, ABD ve Tayvan, Hong Kong ICT ürünlerinin tipik pazarlarından bazılarıdır. Hong Kong, ağırlıklı olarak bilgisayarla ilgili bileşenleri ve görsel ve işitsel ürünler gibi telekomünikasyon ürünlerini ihraç etmektedir. Hong Kong hükümeti, BİT malları ihraç eden şirketlere uygulanan gümrük vergileri ve vergi gibi ihracat engellerini kaldırarak ülkesi ve diğer ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırıyor. Geliştirilmiş ulaştırma altyapısı aynı zamanda verimlilik ve ihracat süresini de arttırmaktadır.

Filipinler

Filipinler, UNCTAD 2015 raporuna göre BİT mallarının toplam ihracat ürünlerindeki payıyla ilgili ikinci sırada olmaya devam ediyor. BİT malları, 2014 yılında Filipinler ihracat ürününün% 34, 6'sını oluşturan 14 milyar dolar değerinde olmuştur. İhraç edilen BİT malları, elektronik parçalar, cep telefonlarının bileşenleri ve entegre devreyi içermektedir. Dünya Ticaret Örgütü'nün Bilişim Teknolojileri Anlaşması (ITA) tarafından sağlanan BİT mallar üzerindeki tarife dışı ticaret, BİT mallarının Filipinler tarafından ihracatını tercih eden ana faktördür. Ülkenin piyasası, teknolojiyi üretim şirketleri, teknoloji girişimleri ve işleme sanayileri gibi girdiler olarak kullanan sektörlerdir.

Singapur

Bilgi İletişim ve Teknoloji endüstrisi, Singapur'un en önemli ekonomik itici güçlerinden biridir. Sektör, verimliliği artırarak ve iş performansını artırarak ekonomiye katkıda bulunuyor. Singapur, Oracle, Microsoft, Google ve uluslararası teknoloji girişimleri gibi çokuluslu bilgi ve telekomünikasyon şirketlerinin merkezidir. Sınırlı ticaret engelleri nedeniyle Singapur, BİT ürünlerini dünyadaki ülkelere ihraç etmeye devam etti. Singapur’un ihracatının% 30’u bilgisayar bileşenleri ve cep telefonları dahil elektronik araçlar gibi BİT ürünleri.

Sonuç

İhracatında BİT ürünlerinin daha yüksek olduğu diğer ülkeler arasında Malezya, Çin, Vietnam, Andorra, Güney Kore, Slovakya ve Tayland bulunmaktadır. İhracatlarının% 15'inden fazlası BİT mallarıdır. Ticari engellerin olmaması, düşük tarifeler ve BİT ürünlerine olan talep, BİT ürünlerinin ihracatında artışa neden olan faktörlerden bazılarıdır. Bu ülkeler aynı zamanda BİT ürünlerinin ana ithalatçılarıdır.

Bilişim Malları ve Donanımı Tarafından Sürülen İhracat Ekonomileri

rütbeülkeBilişim Mallarının ve Donanımının Toplam Mal İhracatındaki Payı
1Hong Kong% 45.5
2Filipinler% 34.6
3Singapur% 30.0
4Malezya% 28.7
5Çin% 25.9
6Vietnam% 24.0
7Andorra% 21.7
8Güney Kore% 19.8
9Slovakya% 17.6
10Tayland% 16.0