Bir Katyon ve Bir Anyon Arasındaki Fark Nedir?

Soy gazlar dışında, çoğu elementin atomları normal şartlar altında kararsızdır. Kararlı olmaları için bir ya da daha çok değerlik elektronu kazanır ya da kaybederler ve iyon haline gelirler. Kazanç veya kayıp iyonları pozitif veya negatif olarak verir. Net pozitif yükü olan iyonlara katyon, net negatif yükü olan iyonlara ise anyon denir. Elektrostatik çekim olarak da adlandırılan bu karşıt yükler, genellikle atomlar veya moleküller arasında iyonik bağlarla sonuçlanır. Üst simge "-", kimyasal yükten sonra negatif yükleri belirtmek için kullanılan işaret, üst simge "+" ise kimyasal yük üzerinde pozitif yük göstermek için kullanılan simgedir. Bu endikasyonlara örnek olarak Amonyum (NH4 +), Gümüş (Ag +), Sülfat (SO42-) ve Hidroksit (OH-) verilebilir. Potasyum (K +) ve Klor (Cl-) arasındaki bir iyonik bağ örneği Potasyum Klorürdür (KCl).

Elektronların Kayıplarını veya Kazançlarını Ne Belirler?

Elementlerin Periyodik Tablodaki pozisyonuna bağlı olarak çoğu durumda alkali ve alkali metaller katyonlar oluşturur. Öte yandan, halojenler ve diğer birçok metal olmayan anyonlar oluşturur. Alkali metaller bir elektron kaybeder, alkali metaller iki elektron kaybeder ve alüminyum ve diğer grup üç element üç elektron kaybeder. Aksine, halojenler bir elektron kazanır; grup 6A elemanları iki elektron kazanırken, grup 5A elemanları üç elektron kazanır. Bir veya birkaç atom ve molekül bir anyon oluşturabilir. Eğer anyon bir atomdan oluşuyorsa, buna monoatomik anyon denir. Bununla birlikte, iki veya daha fazla atom veya molekül tarafından oluştuğunda, o zaman bir polyatomik anyondur. Bir, iki veya üç elektronun kaybı, sırasıyla monovalent, iki değerli ve üç değerlikli katyonların oluşumuna yol açar.

Bir Katyon ve Bir Anyon Arasındaki Farklılıklar

İlk fark, katyonların pozitif elektrik yüklerine sahipken anyonların negatif elektrik yüklerine sahip olmasıdır. İkincisi, elektroliz sırasında, anyonlar, anot olarak adlandırılan pozitif elektroda geçer. Bununla birlikte, katyonlar, katot adı verilen negatif elektroda göç eder. İki iyon arasındaki diğer bir fark, anyonların protonlardan daha fazla elektrona sahipken, katyonların elektronlardan daha fazla protona sahip olmasıdır. Sonra kelimelerin etimolojisi nedeniyle gelen fark var. Anyon, “yukarı” anlamına gelen Yunanca “ano” kelimesinden gelir. Aksine, katyon, anlamını “aşağı” anlamına gelen Yunanca bir “kata” kelimesinden alır. Son olarak, katyonlar metalken metaller metal değildir.

Anyon ve Katyon Kavramının Uygulanması

İyonlar sıvılar veya çözeltiler yoluyla elektrik iletir. Dolayısıyla anyonlar ve katyonlar, kuru bir hücrede elektrik akımı akışı fenomeninden sorumludur. Akım daima pozitif yükün yönüne doğru akacaktır. Diğer yandan, negatif yük taşıyıcıların akışının ters yönüne hareket eder. Kuru bir hücrede, elektrik katottan dışarı akar ve anot içine akar. Katot negatif yüklüdür, pozitif yükler çeker. Öte yandan, anot yalnızca negatif yükü çekerek pozitif olarak yüklenmiştir.