Dış Uzun Vadeli Borç Hizmetinin En Yüksek Ödemesine Sahip 12 Ülke

Dış borç veya dış borç, bir ülkenin yabancı yatırımcılarına borçlu olduğu toplam borçtan oluşur. Borçlular, hükümeti, ulusal şirketleri ve o ülkenin özel vatandaşlarını içerebilir. Farklı ülkeler dış borçlarını ele almak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Norveç, Hong Kong ve İsviçre gibi bazıları, dış borçlarının miktarını dengelemek için diğer ülkelere yeterince borç para veriyorlar. Diğerleri, yıllar boyunca değişen başarı seviyelerinde uzun vadeli borç geri ödeme programları geliştirmiştir. Bir ülkenin dış borcu geri ödeme kabiliyetinin başlıca iki göstergesi, dış borcun ihracata oranı ve dış rezervlerin kısa vadeli dış borçlara oranıdır. En başarılı borç geri ödeme stratejileri olan ülkeler sizi şaşırtabilir!

En Uzun Yıllık Dış Uzun Vadeli Borç Geri Ödemelerine Sahip Ülkeler

Hindistan

Hindistan yıllık 92.014.974.777 USD geri ödenen açık liderdir. Bu durum kısmen, ülkenin ekonomik reform yönünde mevcut ilerlemesinden ve Avrupa Birliği ile olan ticaret engellerinin azaltılmasından kaynaklanmaktadır. Yakın zamanda İran, Afganistan ve Orta Asya ile enerji bağlarını ve bağlantılarını artırarak ülkenin İran'a olan borcunu ortadan kaldırmaya yönelik projeler başladı.

Brezilya

Brezilya, borcunu yıllık 59, 119, 943, 000 USD azalttı. Ülke uzun zamandır yatırımcıları çekmek ve elde tutmak için yüksek faiz oranlarına güveniyor.

Çin

Çin genel dış borçlarda 11. sırada yer almaktadır. Ancak Çin, dış borcu geri ödeme kabiliyetinde üçüncü sırayı alıyor ve yıllık olarak geri ödemesi kabaca 51.731.531.000 USD. Bu rakam, dış borcun ihracata% 30-40 oranındaki sabit oranından (uluslararası ortalamanın çok altında) ve dış rezervlerin kısa vadeli dış borç oranına oranının uluslararası ortalamanın altı kat üzerinde olması nedeniyledir.

Türkiye

Türkiye dış borcuna yıllık olarak 51, 271, 006, 000 USD ödeyebilmiştir. Bu rakam kısmen, son otuz yılda yapılan ekonomik reformlar ve borçludan alacaklıya uluslararası para fonu statüsündeki değişmeden kaynaklanmaktadır.

Meksika

Meksika şu anda yılda 47.568.772.000 USD tutarında uzun vadeli dış borç ödemesi yapıyor. Bu rakam, kısmen ekonomik ve mali reformlardan, daha gerçekçi bir GSYİH tahmini ve petrol endüstrisi dışındaki vergi gelirlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Benzine ilişkin IEPS özel vergisi özellikle çok yönlüdür, enerji fiyatları yüksek olduğunda sübvansiyon ve fiyatları düşük olduğunda vergi olarak davranır.

Endonezya

Endonezya dış borcuna yıllık ortalama 45, 721, 947, 000 dolar ödüyor. Borcun GSYH'ye oranı, son 20 yılda, 1998’de% 150’den% 28’e düşerek 2013’te% 28’e düştü. Endonezya’nın dış borç ihracatı oranı çarpıcı bir şekilde geriledi: 2004’te% 179, 7’den 2011’de% 97, 4’e Bu rakam kısmen Endonezya hükümetinin pragmatik maliye politikasına ve borcun üst seviyesini sınırlayan kuralların oluşturulmasına bağlı.

Uzun vadeli yüksek dış borç geri ödemesi olan diğer ülkeler arasında Kazakistan (30.833.550.000 $), Romanya (18.427.924.000 $), Tayland (14.410.231.000 $), Romanya (13.916.201.000 $), Kolombiya (12.658.087.000 $) ve Malezya (12.658.087.000 $) bulunmaktadır.

Küresel Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Tüm ülkeler uzun vadeli dış borçlarını karşılama konusunda başarılı değillerdir. Borç krizi, ekonomisi zayıf olan bir ülkenin mal üretemez, üretemez ve satamaz veya yatırımlarından kârlı bir getiri sağlayamazsa ortaya çıkabilir. Bu durum, ülkelerin kısır bir döngüye kapılmalarına, üretkenliği veya ulusal ekonomiyi arttırmak için yeterli hükümet para altyapısını, eğitim veya sağlık hizmetini harcayamamasına neden olabilir. Gelişmekte olan ülkeler için borç iptali, tartışmaya devam etmekte olan bir konudur.

Dış Uzun Vadeli Borç Hizmetinin En Yüksek Ödemesine Sahip 12 Ülke

rütbeülkeABD Doları cinsinden Yıllık Dış Uzun Vadeli Borç Servisi Ödemeleri
1Hindistan$ 92014974777
2Brezilya$ 59119943000
3Çin$ 51731531000
4Türkiye$ 51271006000
5Meksika$ 47568772000
6Endonezya$ 45721947000
7Kazakistan$ 30833550000
8Romanya$ 18427924000
9Tayland$ 14410231000
10Ukrayna$ 13916201000
11Kolombiya$ 12658087000
12Malezya$ 12415284000