Dünya Arı Günü Ne Zaman ve Neden Kutlanır?

Tozlayıcılar olarak arılar, gıda güvenliğini sağlayarak, beslenmeyi kolaylaştırarak, sürdürülebilir tarım ve biyoçeşitliliği artırarak ve iklim değişikliğini azaltarak eko-sistemde zorunlu bir rol oynamaktadır. Önümüzdeki on yılda insan nüfusunda beklenen hızlı bir artışla birlikte, dengeli beslenmede gerekli olan mikro besinler, vitaminler ve mineraller açısından zengin gıdalar için daha fazla talep olacaktır. Arılar, gıda güvenliği ve beslenmesinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Ne yazık ki, son birkaç yılda, arılar artan tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Artan tehditler, Slovenya Cumhuriyeti'nin, arıların önemi konusunda Birleşmiş Milletler ve Apimondia'nın (arıcıların Şemsiye Birliği) ortak hareketlerini bir araya getirerek arıların önemi konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmasına neden oldu. Dünya Arı Günü'nün en önemli başlangıcı, arıların ve yaşam alanlarının korunmasına ilişkin halkın bilinçlendirilmesidir.

Dünya Arı Günü Tarihi

Dünya Arıcılık Günü, Nisan 2015'te Sloven Arıcılar Birliği'nin Birleşmiş Milletlere 20 Mayıs'ta günü kutlama girişimi sunmasıyla Slovenya tarafından önerildi. Slovenya, dünyada en fazla sayıda arıcı ve az sayıda ülkeden biri olan Arıları korumaya yönelik yasal önlemleri almış ülke. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Avrupa Birliğinin zorunlu desteği ile 20 Mayıs Dünya Arı Günü ilan eden bir karar aldı. Slovenya Cumhuriyeti, Dünya Arıcılık Günü'nün Mayıs ayında kutlanmasını, modern arıcılıkta ünlü bir öncü olan Anton Jansa'nın anısına teklif etti. Viyana Arıcılık Okulu'nda öğretmen olarak Maria Theresa tarafından atandı. Mayıs, kuzey yarımkürede tozlaşmanın başladığı ve arıların üremeye başladığı aydır. Güney yarımkürede, genellikle arı ürünlerini hasat etme zamanıdır.

Dünya Arı Gününün Önemi

Dünya Arı Günü, ekosistemdeki arıların önemi konusunda halkın bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır. Gıda ve Tarım Örgütü'nden elde edilen veriler, arıların gıda tedarik zincirinin küresel güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynadığını göstermektedir, çünkü her üç gıda kaşığı tozlaşmaya bağlıdır. Ayrıca ekolojik dengeye ve biyoçeşitliliğe katkıda bulunurlar. Uzun süredir, göçmen arı kalıpları, doğadaki doğal yaşam alanlarının imha edilmesi gibi kentsel gelişimin lehine olan doğa gibi çeşitli sorunları önceden belirlemek için kullanılmıştır. Arılar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çiftçiler için önemli bir istihdam ve gelir kaynağı olan tarım sistemine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Dahası, bu hanelerin yoksulluğu azaltma ve açlığın azaltılması konusunda küresel vizyonun 2030 vizyonunun kazanılmasına katkıda bulunmasına yardımcı oluyorlar.

Arıların ve diğer tozlayıcıların zamanında korunması, küresel düzeyde gıda güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır. Kucaklaşması, birçok ülkede tarım sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Halkın bilinçlendirilmesiyle, dünya genelinde paydaşların yaşadıkları ekosistemlerin korunmasına yönelik çabaları artırılacaktır. Aktif biyoindikatörler olarak arılar, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir ekosistem yaratan bu tehditleri ortadan kaldırarak çözülebilecek önemli tehditlerin paydaşlarının aydınlatılmasına yardımcı olacaktır.