dünya gerçekleri

dünya gerçekleri - Cerrahlara En İyi Erişimi Olan 12 Ülke

Cerrahlara En İyi Erişimi Olan 12 Ülke

Tıp dünyası son birkaç on yılda büyük ölçüde değişti. Tıp alanında radikal icatlar ve gelişmeler var. Tıp sürekli gelişen bir alan olduğundan, insanlar tarafından karşılaşılan hastalıkların ve tıbbi zorlukların da hayal gücünün ötesinde arttığı gerçeğini görmezden gelinemez. Doktor ve cerrahlara olan talebin ar

dünya gerçekleri - Eşin Kötüye Kullanımı İçin En Kötü 20 Ülke

Eşin Kötüye Kullanımı İçin En Kötü 20 Ülke

Eşlerin istismarı, dünya genelinde çok sayıda ülkede yaygın olan bir sosyal sorundur. Her ne kadar eş istismarının her iki cinsiyeti de etkileyebilse de, raporlara göre, genellikle erkeklerden daha fazla acı çeken kadınlardır. Modern eğitim eksikliği, yüksek ataerkil toplumlar, erkeklere karşı önyargılı sosyal normlar, finansal bağımsızlık eksikliği, vb., Eşi suistimali tercih ede

dünya gerçekleri - Kaliteli Nakliye Limanlarına En Kötü Erişimi Olan 12 Ülke

Kaliteli Nakliye Limanlarına En Kötü Erişimi Olan 12 Ülke

Çoğu ülke için limanlar hem yerel bölgeler arasında hem de dünya çapındaki diğer ülkelerle uluslararası alanda ticareti kolaylaştırmada önemli bir rol oynamaktadır. Kaliteli nakliye limanları, büyük çapta mal ithalatı ve ihracatını kolaylaştırdığı için hayati öneme sahiptir. Ulaşılabilirliği veya bu kad

dünya gerçekleri - İhracat Yapan En Ucuz 10 Ülke

İhracat Yapan En Ucuz 10 Ülke

İhracat, bir ülkeden diğerine mal ve hizmetlerin nakliye işlemi olarak tanımlanmaktadır. Sınırlar ötesi ticaret, küreselleşme dünyayı yaşanacak daha küçük bir yer haline getirdiği için ticaret her ülkenin ekonomisinin normuna dönüştü. Ülkelerin çoğunda aralarındaki ihracat ve ithalatın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kendi aralarında ticaret anlaşmaları var. Malları diğer ülkelere ihraç etmek v

dünya gerçekleri - Cep Telefonu Abonelik Oranları En Düşük 12 Ülke

Cep Telefonu Abonelik Oranları En Düşük 12 Ülke

Dünya teknik olarak sağlam bir hal aldı ve ülkelerin çoğu, bir cep telefonu, sosyal ağ veya başka bir şekilde kullanılsın da, çeşitli iletişim araçlarıyla bağlandı. Bu, insanların altyapı geliştirme, teknolojik süreç ve cep telefonlarının düşen fiyatlarından dolayı milyarlarca kullanıcıyı mobil teknolojiyi kullanması nedeniyle kısa sürede bağlantı kurmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, dünyadaki pek çok ülked

dünya gerçekleri - İşletmelerde Rüşvetin Yaygın Uygulandığı 20 Ülke

İşletmelerde Rüşvetin Yaygın Uygulandığı 20 Ülke

Birisine rüşvet vermek, genellikle yasadışı para ödemeleri veya diğer teşvikler yoluyla bir çeşit iyilik kazanmak anlamına gelir. Rüşvet, birçok nedenden dolayı üçüncü dünya ülkeleri arasında çoğunlukla yaygındır. Bu nedenlerden bazılarının ne olduğunu ve potansiyel olarak nasıl azaltılabileceğini vurgulayıp tartıştıkça bu makaleyi okumaya devam edin. Rüşvetin Nedenleri ve Etkileri Rüşve

dünya gerçekleri - Vergi Ödeme Sürecinin En Kısa Olduğu 12 Ülke

Vergi Ödeme Sürecinin En Kısa Olduğu 12 Ülke

Vergi mevsimi, dünyadaki çoğu ülke için takvimdeki en yoğun mevsimlerden biridir. Vergi hazırlama, dosyalama ve ödemenin karmaşıklığı, sezonu daha da telaşlı hale getiriyor. Bir vergi ödeme sürecine başlamadan önce, vergi mükelleflerinin sırayla birkaç şeye sahip olmaları gerekecektir. Çoğu ülkedeki gereksin

dünya gerçekleri - Hangi Ülkede En Çok Cep Telefonu Sayısı Var?

Hangi Ülkede En Çok Cep Telefonu Sayısı Var?

Cep telefonu abonelikleri, müşterilere bir mobil telekom şirketinin telefon hizmetlerinin yanı sıra kısa mesajlaşma, e-posta, MMS, internet erişimi, uygulamalar, oyunlar ve diğer cep telefonu servislerini kullanmalarını sağlayan ücretli servislerdir. Bu servislere bir radyo frekans taşıyıcısı üzerinden ve internet erişimi yoluyla erişilir. China Mobile, 851&#

dünya gerçekleri - En Çok Gecekondu Ülkesi

En Çok Gecekondu Ülkesi

Gecekondular en çok gelişmekte olan ülkelerde kentsel alanlarda bulunur. Bu konutlar, zamanla kötüye giden yayla kasabalarından terk edilmiş apartmanlara kadar uzanmaktadır. Su, elektrik, sanitasyon tesisleri ve kanun yaptırımı gibi hizmetlerin eksikliği, gecekondu bölgelerindeki acıklı yaşam koşullarına katkıda bulunuyor. Birleşmiş Milletl

dünya gerçekleri - Vergilerin Hazırlanması ve Ödemesinin En Uzun Sürdüğü 15 Ülke

Vergilerin Hazırlanması ve Ödemesinin En Uzun Sürdüğü 15 Ülke

Vergi hazırlama ve ödeme, dünyadaki tüm ülkelerde zorunlu bir süreçtir. Vergi hazırlama, ilgili gelir makamıyla birlikte vergi beyannamesi hazırlama ve hükümete gerekli vergi ödeme sürecini içerir. Farklı ülkelerde farklı türlerde vergiler vardır ve tüm bireylerin ve ticari işletmelerin devlet tarafından tahsil edilen vergileri ödemeleri gerekmektedir. Vergi hazırlığı, gelir

dünya gerçekleri - İhracat Yapan En Pahalı 20 Ülke

İhracat Yapan En Pahalı 20 Ülke

Bir varış yerinden diğerine malların nakliyesi, malların üretildiği ve ihracat aracına dayalı olarak fabrikadan limana seyahat etmesi gerektiği anlamına gelir. Toplam ulaşım kalitesi; karayolları, demiryolları, deniz limanı ve farklı ülkelerin hava taşıma kapasiteleri dahil ulaştırma altyapısına bağlıdır. Bu altyapı tesisleri, nak

dünya gerçekleri - İthalatta En Uzun Bekleme Süresine Sahip 10 Ülke

İthalatta En Uzun Bekleme Süresine Sahip 10 Ülke

Uluslararası ticaret, mal ve ürünlerin sınırlar arasında değiştirilmesini içerir ve hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenir. Ticaret, ulusal ve gayri safi yurtiçi hasılaya büyük katkıda bulunur, sosyal ve politik alanlarda öneminden bahsetmez. Bu nedenle, ülkelerin ihracat ve ithalat alma kolaylığı ekonomik kalkınma için çok önemlidir. Maalesef bazı ülkeler için

dünya gerçekleri - Kaliteli Nakliye Limanlarına En İyi Erişimi Olan 15 Ülke

Kaliteli Nakliye Limanlarına En İyi Erişimi Olan 15 Ülke

Uluslararası işletme, işletmenin yürütülebileceği çeşitli etkili kanallar gerektirir. Malların dolaşımını içeren iş, malları bir ülkeden diğerine taşımak için uygun maliyetli, zaman açısından verimli ve güvenli bir kanal gerektirir. Uzun zamandır deniz yoluyla nakliye, belirli malları bir ülkeden diğerine kanalize etmek için en iyi seçenek olarak kaldı. Günümüzde bile modern limanlara

dünya gerçekleri - İthalat Almak için En Az Zaman Süren 20 Ülke

İthalat Almak için En Az Zaman Süren 20 Ülke

Küresel ekspres sektörü, küresel ekonomiyi kolaylaştırmakta kritik bir rol oynamaktadır. Şirket operasyonlarında ve satışlarda rekabetçiliğin arttırılması, hızlı ithalat, firmaların verimliliği en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Küresel pazara mümkün olan en iyi erişimi isteyen, ticaret, zamana duyarlı malların teslimatını kolaylaştıran şirketler için karar veren bir faktör, küresel ekspres endüstrisi hızla büyüyor. Pazarlanma hızı bozulabilir mallar için hay

dünya gerçekleri - İhracatın En Hızlı Hareketi Olan 15 Ülke

İhracatın En Hızlı Hareketi Olan 15 Ülke

İhracata yönelik ortak bir ülkeye ihracat mallarının getirilmesinde ihracat için kurşun zamanı çok önemlidir. Hem ihracatçı hem de ithalatçı, malların işlenmesinde en hızlı yolu sağlamada zamanını en iyi şekilde değerlendirir. Takvim günlerinde zaman kolaydır. Malın ihracı süreci, süreç başladığında başlar ve o mal alıcı tarafa gelene kadar devam eder. Bu ürünü dışa aktarmak için daha hı

dünya gerçekleri - İhracatın En Düşük Hareketine Sahip 12 Ülke

İhracatın En Düşük Hareketine Sahip 12 Ülke

İhracat kazancı, ihracatçı ülkeler için birincil bir gelir kaynağıdır. Belirli bir metadan fazla üretimi olan ülkeler genellikle ürünleri için dış pazar ararlar. İhracat sadece bir ülkeye gelir kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda arzı düzenleyerek yurt içi emtia fiyatını da sabitler. Mevcut dünya piyasaları

dünya gerçekleri - Ordunun Başlıca İşveren Olduğu Ülkeler

Ordunun Başlıca İşveren Olduğu Ülkeler

Bir ordu, ölümcül güç kullanmaya yetkili olabilecek resmi bir ulusal varlıktır ve çoğu yerde uluslarını çatışma ve huzursuzluk zamanlarında savunur ve temsil eder. Dünyadaki pek çok ülkede, orduda çalışmak gönüllüdür ve onur verir, ancak dünyadaki diğer pek çok ülkede bu tür hizmetler zorunludur. Bu askeri istihdam taktikler

dünya gerçekleri - Mülkiyet Haklarının Korunması İçin En Kötü 12 Ülke

Mülkiyet Haklarının Korunması İçin En Kötü 12 Ülke

Günümüz dünyasında, bilim adamları gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin varlığına ve bu ekonomik farklılıkların ortaya çıkış nedenlerine ilişkin çeşitli konuların etrafındaki konuşmalara ve tartışmalara katılmaktadır. Bazı araştırmacılar tarihe, politikaya ve kadınların eşitliğine işaret ederken, diğerleri de yapısal şiddete ve kamu politikalarına dikkat çekiyor. Tartışılabileceği gibi bazı konular neredey

dünya gerçekleri - En Kötü Çevresel Sürdürülebilirlik CPIA Derecelendirmesine Sahip 15 Ülke

En Kötü Çevresel Sürdürülebilirlik CPIA Derecelendirmesine Sahip 15 Ülke

Çevresel sürdürülebilirlik, kuruluşların ve hükümetlerin sürdürülebilir kalkınma yaratacak ve idealine ulaşabilecek bir ideale nasıl baktıklarıdır. Bu idealler sağlıklı bir ekosisteme ve çevrelere doğru olabilir. Diğeri ise yenilenebilir kaynağa bağlı sürdürülebilir ekonomik büyüme. Bununla birlikte, günümüzde ç

dünya gerçekleri - Yılda En Çok Savaş Alanı Ölümüyle 10 Ülke

Yılda En Çok Savaş Alanı Ölümüyle 10 Ülke

Orta Doğu, kargaşa içinde olan ve birkaç on yıl boyunca çatışma sonrasında çatışma ile karşı karşıya kalan bir alandır. 1980'lerde bölge, Sovyetlerin Afganistan'a saldırdığını ve Taliban'ın oluşumunu gördü ve kan dökülmesi, Orta Doğu, Irak ve Suriye'deki İslam Devleti'nin (IŞİD) şu anki tehlikesine kadar durdu. Orta Doğu stratejik bir kilit no

dünya gerçekleri - En Bilimsel Makaleleri Yayımlayan 20 Ülke

En Bilimsel Makaleleri Yayımlayan 20 Ülke

Araştırmacılar Dergileri çeşitli şekillerde yayınlarlar ve genellikle makale olarak adlandırılırlar. Bu makaleler, herhangi bir konuda kapsamlı bir bilimsel araştırmanın ardından yayınlanır ve bunlar keşifler ve icatlar için çok boyutlu geçitlerdir. Bu yayınlar, belirli bir alandaki meslektaşları arasında bilimsel bir iletişim şekli olarak hizmet eder. Herhangi bir disiplindeki

dünya gerçekleri - En Kısa Yaşam Beklentisi Olan 10 Ülke

En Kısa Yaşam Beklentisi Olan 10 Ülke

Düşük yaşam beklentisine katkıda bulunan birçok kişi var, ancak hepsinin kökü zayıf sağlık. Yaşam süresi düşük beklentileri olan bireyler veya popülasyonlar sağlıksız olma ve genellikle kronik hastalıklar ve yetersiz beslenmeden etkilenirler. Örneğin, Afrika'da yaşam beklentisi düşük olan birçok insan, temiz ve yeterli yiyecek ve içme suyuna erişememektedir, bu da uzun süreli hayatta kalma şansını azaltmaktadır. Kısa Yaşam Beklentilerinden Soruml

dünya gerçekleri - Rusya'nın En Büyük 20 Şehri

Rusya'nın En Büyük 20 Şehri

Rusya, yaklaşık 6, 612, 100 mil karelik bir alanı kaplayan dünyadaki en büyük millettir. 144, 5 milyondan fazla insanıyla dokuzuncu en kalabalık ülkedir. Rusya'nın büyüklüğü nedeniyle Çin, Kuzey Kore, Moğolistan Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Polonya, Litvanya, Norveç, Letonya, Estonya ve Finlandiya gibi birçok Avrupa ve Asya ülkesi sınırda bulunuyor. Ülke, Moskova'nın

dünya gerçekleri - Yugoslavya'nın Bir Parçası Olan Günümüz Ülkeleri Hangi Gündeydi?

Yugoslavya'nın Bir Parçası Olan Günümüz Ülkeleri Hangi Gündeydi?

Yugoslavya, 1918 ve 1992 yılları arasında var olan güneydoğu bir Avrupa ülkesiydi. İlk Dünya Savaşı'nın ardından ilk olarak kuruldu ve Ekim 1929'da Yugoslavya Krallığı olarak yeniden adlandırıldı. Monarşi 1945'te kaldırıldı ve ülkenin Federal Halk Cumhuriyeti yeniden adlandırıldı. 1946’da Yugoslavya’nın Y

dünya gerçekleri - İnsanlık Tarihindeki En Büyük İmparatorluklar

İnsanlık Tarihindeki En Büyük İmparatorluklar

Bir imparatorluk, güçlü bir hükümetin veya genellikle bir krallıktan daha büyük bir bölgenin imparatorunun yönetiminde olan bir grup ulus veya insandır. Bir imparatorluk, imparatorluğun kendisinden uzak olmayan ulusları veya bölgeleri veya bitişik bölgeleri içerebilir. Aşağıda insanlık tarihinin en büyük imparatorluklarından bazıları bulunmaktadır. İnsanlık Tarihindeki En B

dünya gerçekleri - Eski Sovyetler Birliği (SSCB) Ülkeleri

Eski Sovyetler Birliği (SSCB) Ülkeleri

Sovyetler Birliği (tam adı: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği veya SSCB), 1922'de Vladimir Lenin tarafından oluşturulan sosyalist bir devletti. Varlığı sırasında, SSCB dünyanın en büyük ülkesiydi. SSCB 1991'de çöktü ve bugün bildiğimiz 15 bağımsız devleti bıraktı: Ermenistan Moldova Estonya Letonya Litvanya Gürcistan Azerbeycan Tacikistan Kırgızistan Belarus Özbekistan Türkmenistan Ukrayna Kazakistan Rusya 15. Ermenistan 11.500 mil kare i

dünya gerçekleri - Dünyanın En Büyük 20 Şehir Parkı

Dünyanın En Büyük 20 Şehir Parkı

Kent parkları, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde bulunan, bahçeler, gezinti yürüyüş yolları, oyun alanları, spor salonları, yürüyüş parkurları, at parkurları, bisiklet parkurları, tenis kortları, banklar, tuvaletler, piknik alanları ve doğal alanlar için çok sayıda alan bulunan halka açık parklardır. göletler, göller ve akarsula

dünya gerçekleri - Kadın Milyarderlerin En Düşük Oranına Sahip Ülkeler

Kadın Milyarderlerin En Düşük Oranına Sahip Ülkeler

Küresel olarak, kadınlar kendilerine ait büyük bir servet yaratıyor, kariyerlerine tam anlamıyla atılıyorlar, kendi evlerini inşa ediyorlar ve dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarına liderlik ederek finansal arenada değişiklikler yarattılar. Ancak, kadınların zirveye ulaşmasına rağmen, bazı ülkelerde hala erkeklerle karşılaştırıldığında az sayıda kadın milyarder olduğu gözlendi. 197'den fazla kadın, yeni Forbes

dünya gerçekleri - Yarı Zamanlı İstihdam Oranının En Yüksek Olduğu 12 Ülke

Yarı Zamanlı İstihdam Oranının En Yüksek Olduğu 12 Ülke

İş dünyası, 2014 yılında küresel olarak 201 milyon işsiz olan ve 2008'de durgunluktan 30 milyondan fazla görülmeyen kasvetli bir bakış açısı sunuyor. İş eksikliğini desteklemek, işlerin değişen doğasıdır. Eski zamanlardaki tam zamanlı iş sistemi ve işverenler ile çalışanlar arasında güvenli bir ilişki ve güvenli gelir ortadan kalkıyor. Senaryoları Değiştirme Dünya çapı

dünya gerçekleri - Kayıtdışı İstihdam Oranının En Yüksek Olduğu Ülkeler

Kayıtdışı İstihdam Oranının En Yüksek Olduğu Ülkeler

Kayıt dışı istihdam, ne vergilendirilen ne de hükümet tarafından düzenlenmeyen ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır. Birçok işveren ve çalışan, bu tür işleri faydalı bir şekilde bulmaktadır; Kayıt dışı sektör yerel ekonomi için hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Olumlu olması, aksi halde iş bulamayan bireyler için bir gelir kaynağı sağlamasıdır. Ancak, kayıt dışı çalışan bu kiş

dünya gerçekleri - Serbest Meslek Oranına Göre Ülkeler

Serbest Meslek Oranına Göre Ülkeler

Bir birey hanehalkı gelir elde etmek için kendisi için çalıştığında ve başka bir kişi veya şirket için çalışmadığında, bu bir serbest meslek. Birçok insan bunun nihai hayalin gerçek olduğunu düşünür ve kendi kendini yönetme, kişisel programları belirleme ve bir iş-yaşam dengesi yaratma yeteneklerini kanıtlamak için çaba gösterir. Bununla birlikte, serbest meslek,

dünya gerçekleri - En Kadın Milyarderlere Sahip Ülkeler

En Kadın Milyarderlere Sahip Ülkeler

Her yıl, Forbes Magazine dünyanın en zengin insanları olan milyarderleri rapor ediyor. Sadece 190'ı kadın olan 1.800'den fazla milyarder var. Kadınlar nüfusun yarısını oluştursa bile bu rakam% 10'dan biraz fazla. Öyleyse, milyarder listesindeki kadınlar ve erkekler arasındaki bu uçurumun sebebi nedir? Cevaplar çeşit

dünya gerçekleri - Dünyanın En İşlek Limanları

Dünyanın En İşlek Limanları

Limanlar, bir çok yabancı ülkeyi uluslararası sularda ticaret yapmak amacıyla birbirine bağladığı için bir ülkenin ekonomik gelişiminin önemli bir kaynağıdır. Artan miktarda üretilen ürünler diğer ülkelere ihraç edilir ve miktar olarak daha az olan kalemler diğer ülkelerden ithal edilir. Konteyner sektörünün s

dünya gerçekleri - Serbest Meslek Oranlarının En Düşük Olduğu 15 Ülke

Serbest Meslek Oranlarının En Düşük Olduğu 15 Ülke

Serbest meslek sahibi bireyler hiçbir işveren için değil kendileri için çalışırlar. Başka bir işletme ile iş yaparlar veya bağımsız bir yüklenici olarak hizmet verirler. Ayrıca kendi işletme şirketlerine sahip olabilir veya mülkiyeti paylaşabilir veya bu işletmede ortaklık kurabilirler. Günlük olarak çalışab

dünya gerçekleri - En Büyük Hindu Nüfusu Olan Ülkeler

En Büyük Hindu Nüfusu Olan Ülkeler

Yaklaşık 1 milyar Hindu ile Hindistan, dünyadaki en büyük Hindu nüfusuna sahiptir. Hindistan'ın ardından sırasıyla 21 milyon, 13 milyon ve 4 milyon Hindusa ev sahipliği yapan Nepal, Bangladeş ve Pakistan bulunmaktadır. Bangladeş ve Pakistan'daki Hindu nüfusu büyük olmasına rağmen, bu ülkelerin geniş popülasyonları Hinduizm'in takipçilerinin sırasıyla nüfusun% 8 ve% 1, 6'sını oluşturduğu anlamına geliyor. Hinduizm, İslam, Hristiyanlık

dünya gerçekleri - Ülkelere Göre En Büyük Budist Nüfusu

Ülkelere Göre En Büyük Budist Nüfusu

Budist doktrini ilk olarak Hindistan'da ortaya çıktı ve Prens Siddhartha olarak dünyaya gelen Buda tarafından tanıtıldı. Ergenliğinde, serveti terk etti ve nihai gerçeği aramak için sarayını terk etti. Yolunun tanımı, Buda'nın kendisi tarafından oluşuyordu ve "dört asil gerçek" adını aldı: 1) Dukkha - hayat her zaman ıstıraplarla eşlik eder; 2) Samudaya - varlığın kaynağı tutku ve şehvet içinde yatıyor; 3) Nirodha - Dönen doğum ve ölüm tekerleğinden kurtulmak ancak şehvetin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür; 4) Marga, uygulama - bir birey, sonraki dört adımda Nirvana'ya tı

dünya gerçekleri - En Resmi Tatillere Sahip Ülkeler

En Resmi Tatillere Sahip Ülkeler

Resmi tatil, resmi tatil veya yasal tatil, bir yılda bir günden daha fazla hiçbir şeyin anlamı olmadığı, hukukun üstünlüğü ile belirlenmiş, çalışma dışı bir gün olduğu belirlenen şartlardır. Dünyada çok sayıda resmi tatil geçirme ayrıcalığını yaşayan pek çok ülke var. Bu tatiller genellikle önemli bir

dünya gerçekleri - En Çok Seyahat Eden Ülkeler

En Çok Seyahat Eden Ülkeler

İnsanlar en iyi seyahat planlarını elde etmek için internet üzerinden basit yollar keşfettiler, böylece acenteler işlerini de kaybetmiş görünüyorlar. Avrupa ülkelerinden giden seyahatleri yapan turistler, daha iyi yaşam standartları nedeniyle yükseliyorlar. Üstelik, fiyatların oldukça yüksek olduğu yurt içinde değil, para dışında değer kazanıyorlar. Turistlerin çoğu, yabancı

dünya gerçekleri - Dünyanın En Uzun Köprüsü Nedir?

Dünyanın En Uzun Köprüsü Nedir?

İnsanlar eski zamanlardan beri bir tür köprüler inşa ediyorlar. Köprüler, mesafeleri kısaltmak ve seyahat süresini azaltmak için su yollarını ve vadileri geçmek için kullanılır. Bu makale, çoğu Çin'de bulunan, dünyadaki en uzun köprülerden bazılarını inceliyor. Dünyanın En Uzun 10 Köprüsü 1. Danyang-Kunshan Büyük Köprüs

dünya gerçekleri - Yüksek Nitelikli İstihdam için Dünyanın En İyi Ülkeleri

Yüksek Nitelikli İstihdam için Dünyanın En İyi Ülkeleri

Yabancı yatırımcılar genellikle yüksek vasıflı işgücüne sahip ülkelere çekilmektedir. Bu, önde gelen yatırımcılar için merkezi bir unsur olan yüksek kalite ve karmaşıklığı üreten yüksek saatlik iş gücü verimliliği anlamına gelir. Yüksek vasıflı işçilere sahip ülkeler genellikle dünyanın herhangi bir yerindeki en iyi üniversitelere sahiptir. İşletme okulları ve mühendislik okull