Dünya Mülteciler Günü Ne Zaman ve Ne Zaman?

Çeşitli biçimlerde şiddet, milyonlarca insanı mülteci kılıyor. İnsanların evlerinden kaçmalarının ana nedeni korku. Bu korku, doğal afetler veya savaş ve terör eylemleri gibi insan kaynaklı şiddet olayları nedeniyle olabilir. İnsanlar dini, siyasi ve ırksal anlaşmazlıklardan kaynaklanan nedenlerle evlerinden kaçarlar. Dünyadaki çoğu mülteci şu anda Suriye kökenli. Güney Sudan giderek daha fazla yerinden edilmiş kişilerin kaynağı haline geliyor. Mültecilerin refahı ve geçim kaynakları ile ilgili kaygılar yalnızca insanlık seviyesindeki insanların rollerine dayanmakla kalmamalı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler üyesi devletler olan tüm ulusların da sorumluluğudur. Hepsi kendi ülkelerinden kaçan insanlara karşı bir zorunluluktur.

Her yıl 20 Haziran'da, dünya mülteci nüfusunun karşılaştığı zorluklara destek olarak Dünya Mülteciler Günü izlenmektedir.

Mülteciler Kimlerdir?

Mülteciler, 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi tarafından açıklanan ve tüm üye devletlerin saygı duyması ve uyması gereken sorumlulukları ana hatlarıyla ortaya koyan savunmasız bir gruptur. Mültecilerin hakları listesinin başında, bir güvenlik ülkesine girişte sınır dışı edilme ve giriş için herhangi bir ceza almama hakkı yer almaktadır. Bunu, yemek, barınma, kamu yardım çalışmaları ve eğitim gibi temel gereksinimlere açıkça ifade edilmiş haklar izlemiştir. Kimlik belgelerinin alınması, mahkemelere erişim, din ve hareket için de sağlanan hak ve özgürlükler vardır.

Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi, mültecilerin tehdit altındaki durumlara tekrar maruz kaldıklarını ülkeye geri getirmelerini yasaklayan bir geri göndermeme ilkesine dayanmaktadır. Bununla birlikte, bu ilke, bir kişinin ev sahibine tehdit oluşturduğu ve / veya kaynak ülkede büyük bir suçtan suçlu bulunduğu durumlarda ihlal edilebilir.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı

Bu ajans, mülteci çalışmaları, özellikle koruma ve problem çözme ile görev almaktadır. Mültecilerin haklarının korunduğunu ve refahlarının buna göre değerlendirildiğini görüyor. Bunu, acil durum barınaklarına ve temel mallara özen gösteren çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan bölgelere nitelikli insan gücü sağlayarak yapar. Ajans ayrıca, kendi ülkesine dönüş, ev sahibi ülkeye entegrasyon ve yeniden yerleştirme ile ilgili bilgi ve hizmetler sunar. Eve dönmenin uygun olmadığı düşünüldüğünde, entegrasyon ve yeniden yerleştirme, hepsi BM Mülteci Ajansı tarafından sağlanan kültürel yönlendirme, yasal tavsiye ve eğitim gerektirir.

Dünya Mülteciler Günü'nün Önemi

Mültecilerin anılması olarak, Dünya Mülteciler Günü, BM üyelerine mültecilerin haklarının korunmasına ilişkin yükümlülüklerini hatırlatıyor. Mülteci tehdidinden daha fazla etkilenen ev sahibi ülkeler, sık sık başkalarının ve BM'nin kendisinden yardım almaktadır; bu da yükü hafiflettiğine inanılan ortak sorumluluğun bir göstergesidir. Aynı zamanda, mülteci sayısını azaltmak için şiddet uygulayan ülkelere barış getirme gayreti gösterilmektedir.