Dünya Tuvalet Günü Ne Zaman ve Neden Kutlanıyor?

Dünya Tuvalet Günü, 19 Kasım’da gözlemlenen yıllık bir etkinliktir. İstatistikler, dünya nüfusuna sahip olmanın tuvaletten daha fazla cep telefonu olduğunu gösteriyor. Dünyadaki 7 milyar insandan, uygun sağlık koşullarına düzenli olarak erişemeyen 2, 5 milyar insan var. Ek olarak, sağlık tesislerine düzenli olarak erişimi olanlar arasında, hijyenik olmayan ve güvenli olmayan tuvaletlerin varlığı bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, Dünya Tuvalet Günü'nün amacı, temizlikle ilgili çeşitli konularda bilinç oluşturmak ve bu sorunları çözmeyi hedefleyen forumlar oluşturmaktır.

Tuvalet Gününün Arkasındaki Fikir

Sağlık tesislerinin sağlanmasının, dünya genelinde 200.000'den fazla çocuğun hayatını potansiyel olarak kurtarabileceği tahmin edilmektedir. Bu iddia BM tarafından Dünya Tuvalet Günü için hayati bir itici güç olarak yapılmıştır. Raporlar, açık dışkılamanın halen yaygın olduğu ülkelerin, beş yaşın altındaki çocukların en yüksek ölüm oranlarına sahip olduğunu göstermiştir. Bu ülkeler aynı zamanda yüksek düzeyde yoksulluk, yetersiz beslenme ve zengin ile fakir arasında önemli bir boşluk var. 2001 yılında kurulan Dünya Tuvalet Örgütü, bu ülkeleri, sanitasyonun iyileştirilmesi amacıyla hedeflemiştir. 2013 yılından başlayarak, 19 Kasım resmen Dünya Tuvalet Günü olarak kabul edildi ve böylece sağlık çalışmaları küresel gelişim için bir öncelik haline geldi. Her yıl yüz binlerce insan bu uyumu sosyal medya kampanyaları, çevrimiçi dilekçeler ve çeşitli ülkelerde düzenlenen diğer etkinlikler aracılığıyla desteklemektedir.

Zayıf Sanitasyonun Riskleri

Zayıf sanitasyon tesisleri veya tamamen sanitasyon eksikliği topluluklar için büyük risk oluşturmaktadır. Bu fenomen en çok gelişmekte olan ülkelerin kırsal alanlarında yaygındır. Uygun sağlık tesislerinin bulunmamasının birincil tehlikelerinden biri, tifo, kolera ve ishal gibi su kaynaklı hastalıkların prevalansını arttırmasıdır. Örneğin Kolera, yılda en az 4 milyon vaka bildirilmiş ve daha fazla 21, 000 ölüm vakası bildirmiştir. Kötü sanitasyonun etkilerinin sağlık hizmetlerinin ötesine uzandığı gösterilmiştir. Etkilenen bölgelerin ekonomisi üzerinde, topluluğun genel olarak kötü sağlığından kaynaklanan verimlilikteki düşüş nedeniyle dolaylı sonuçlar doğuyor.

İstatistiklerin Değiştirilmesi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ve UNICEF'ten gelen raporlar, Dünya Tuvalet Günü'nün değişmesi için küresel bir sağlık krizi sunmaktadır. Küresel olarak, toplum tarafından üretilen atık suyun yaklaşık% 80'i, arıtılmadan ekosisteme geri dönmektedir. Dahası, dünya nüfusunun sadece% 39'u güvenli bir şekilde yönetilen temizlik hizmetine erişime sahiptir. Dünyada yaklaşık 1.8 milyar insan, insan atığından kirlenmeye karşı korumasız bir içme suyu kaynağı kullanıyor. Dünya Tuvalet Günü'ne uymak, çeşitli toplulukların mücadeleleri hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur ve sorunu çözmek için yaratıcı yollar bulmanıza yardımcı olur. DSÖ, iyileştirilmiş temizlik, temiz ve güvenli su ve iyi hijyen konusunda bina bilinci sağlamanın her yıl 842.000'den fazla ölümü önleyebileceğini tahmin etmektedir.