Eğitime En Çok Harcama Yapan Ülkeler

Göreceli Eğitim Harcamalarını Tanımlama

Bazı ülkelerin eğitim bütçelerine ne kadar önem verdiğine daha iyi bakmak için, bu tür harcamalara, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yüzdesi olarak göreceli olarak bakıyoruz. GSYİH, ulusal toplam etkin ekonomik üretimin en sık kullanılan göstergesi olduğundan, belirli bütçeleri GSYİH'ye göre koymak, bir ülkenin sınırları içinde mevcut olan ve vatandaşlarını eğitmeye giden paraların gerçek oranını göstermektedir. Bu harcamalara, devlete transfer edilen uluslararası paralar tarafından finanse edilen eğitim masrafları dahildir. Her ülkenin, bir ülkenin nüfusunun öncelikleri, ülkenin uluslararası sahneye diplomatik olarak katılımı ve nüfusun yaş yapısı ile birlikte sayısız diğer faktörler arasında değişebilen, eğitimle ilgili kendine özgü harcama ihtiyaçları vardır. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin çoğu için, devlet maliyesinden en büyük harcamalar eğitim, altyapı, sağlık ve askeri bütçelere dönüştürülür.

Eğitim Yatırımına Yüksek Vurgu Yapan Ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri CIA Dünya Factbook’u tarafından yayınlanan bir rapora göre, GSYH’ye göre kamu eğitimine mali girdiler açısından dünya liderleri, eğitim sınırları içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin% 10’unu harcayan ülkelerdir. Bu ülkeler arasında Lesoto, Küba, Kiribati, Marshall Adaları ve Palau yer alıyor.

Bir Dünya Bankası raporuna göre, 2008 yılında Lesotho’da GSYH’nın yüzdesi olarak ifade edilen eğitime yapılan kamu harcaması% 12.98’di. Lesoto'da eğitime yapılan kamu harcamaları hem özel hem de kamu, eğitim idaresi ve pedagojiye dahil olan özel kuruluşlar için sübvansiyon olan eğitim kurumlarına yapılan harcamalardan oluşmaktadır. CIA Dünya Factbook raporu, Lesotho'yu tüm ülkelerin en yüksek olan nispi eğitim harcamalarının en yüksek yüzdesi (GSYİH'nın% 13'ü) olarak kabul ederek bunu onayladı. Bu, hükümetin son yıllardaki eğitime nispi harcamalarında hafif bir artış olduğunu göstermiştir.

2013 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Bankası tarafından derlenen aynı rapor, Küba'nın eğitim yatırımlarında da dünya lideri olduğunu belirtti. GSYİH'nın% 13'ünün eğitime tahsis ettiği Karayip adası, göreceli eğitim harcamalarındaki listelerde Lesotho'yla birlikte harareti içindeydi. Küba'yı, sırasıyla% 8, 7 ve% 8, 1'e eşit yıllık eğitim bütçeleriyle Danimarka ve Gana takip etti. 2010 CIA Dünya Factbook raporuna baktığımızda, göreceli eğitim bütçeleri son yıllarda değişmeden kaldığından Danimarka ve Gana'nın göreli harcamalarını koruduğunu görüyoruz. Bu arada, Küba, 2014 yılında GSYH artışına rağmen% 1, 3 oranında eğitim harcamalarına rağmen eğitim harcamalarını% 0, 2 oranında artırdı; bu da eğitim harcamalarının önemli ölçüde değişmediğini ve göreceli olarak hafif bir nispi azalış olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, bu ülkelerdeki büyük göreceli eğitim harcamaları, GSYİH büyümesi, genel nüfusun eğitim düzeyindeki artışların gerisinde yakından takip ettiğinden, gelecekteki ekonomik büyümenin devam edebileceğini göstermektedir. 2012 yılında, Yeni Zelanda’da GSYH’nin yüzdesi olarak eğitim harcamaları% 7, 38 olarak ölçülmüş, Dünya Bankası raporuna göre, sadece 4 yıl önce kaydedilen% 5, 3’lük önemli bir artış. Bu olumlu yörünge, 'Kiwi Adasını' bu listenin en üstüne yakın birkaç gelişmiş ekonomiden biri yaptı. Bu büyümenin iyi bir kısmı, Maori’nin ve Yeni Zelanda’nın diğer yerli halklarının ekonomik kalkınmasına tahsis edilmiş, aynı zamanda bu toprakların içinde yaşayan bu insanların kültürel ve önemli önemi hakkında tüm nüfusu eğitmek için çabalar arttırılmıştır. Ada milletinden bu yana, İngiliz Sömürge İmparatorluğu'na emiliminden çok önce.

UNESCO Eğitim Harcamaları Raporu

Namibya'da devlete göre GSYH'ya göre eğitim harcamaları 2010'da% 8, 5'ti. Bu, ülkenin son 11 yılda kaydettiği en yüksek değerdi ve bu da Namibia'nın eğitim harcamalarını harcama politikalarına artan önem verildiğini gösteriyor. Namibya, 2006 yılında son 11 yıldaki en düşük değeri (GSYİH'nın% 6.04'ü) kaydetti. Namibya verileri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütleri (UNESCO) tarafından yapılan bir anketten elde edildi ve sonuçları, Namibya hükümetinin eğitim harcamalarında yakın gelecekte büyümeye devam etti. Aynı UNESCO İstatistik Enstitüsü verilerine göre, yakındaki Svaziland hükümetinin GSYH'ye göre eğitim harcamaları da 2010 yılında% 7, 83 seviyesinde gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz otuz beş yıl boyunca, Svaziland’ın bu en yüksek değeri 2006’da GSYH’nın% 8.06’sıydı ve 1996’da% 3.71’in en düşük değerine göre belirgin bir artış gösterdi. gelecekteki büyüme de muhtemel.

Eğitimde Sürekli İlerleme İçin Çalışmak

Eğitime yapılan devlet harcamaları, ülkenin geleceğini artıran, insan potansiyeline yapılan büyük bir yatırımdır. Yukarıda belirtilen üç çalışmadan da görüldüğü üzere, çoğu ülke bu kavramı benimsemiş ve bütçelerini buna göre ayarlamıştır. Aslında, bazı ülkelerde GSYİH'nın yaklaşık% 10 veya daha fazlasının göreli eğitim bütçelerine ulaşılmıştır. Diğer ülkeler de büyük eğitim harcaması olarak ortaya çıkmış ve nispi bütçelerini son 5 yıl içerisinde belirgin şekilde artırmıştır. Toplumun bu önemli bileşeni dünya çapında daha fazla takdir aldıkça, çoğu ulusun eğitime nispi harcamalarını artırmaya devam edeceği açıktır.

GSYİH'nin Yüzdesi Olarak Eğitim Harcamaları

  • Bilgileri şu şekilde görüntüle:
  • Liste
  • Grafik
rütbeülkeEğitime harcanan GSYİH yüzdesi
1Lesotho% 13.00
2Küba% 12.80
3Marşal Adaları% 12.20
4Kiribati% 12.00
5Botsvana% 9.50
6Sao Tome ve Principe% 9.50
7Timor-Leste% 9.40
8Danimarka% 8.70
9Namibya% 8.40
10Moldova% 8.40
11Cibuti% 8.40
12Svaziland% 8.30
13Gana% 8.10
14İzlanda% 7.60
15Komorlar% 7.60
16Yeni Zelanda% 7.40
17Palau% 7.30
18Solomon Adaları% 7.30
19Kıbrıs% 7.30
20İsveç% 7.00
21Norveç% 6.90
22Venezuela% 6.90
23Malta% 6.90
24Bolivya% 6.90
25Kırgızistan% 6.80