Ekonomik Coğrafya Nedir?

Ekonomik Coğrafya Nedir?

Ekonomik coğrafya, dünyadaki ekonomik faaliyetlerin yerini, dağılımını ve mekansal organizasyonunu inceleyen bir disiplindir. Yıllar boyunca, ekonomik coğrafya, endüstrilerin konumu, birbirine yakın yerleştirerek firmaların sağladığı faydalar (aglomerasyon ekonomileri), insanlar ve mallar arasındaki bağlantı ve hareketi inceleyen ulaşım coğrafyası gibi farklı konulara çeşitli yaklaşımlar getirmiştir. Diğer konular, çevre ve ekonomi, uluslararası ticaret, kentsel alan ekonomisi, emlak ve kalkınma arasındaki ilişkiyi ve aynı zamanda kötü durumda olan kentsel mahallelerin canlanması ve gelişmesi olan soylulaştırmayı içerir.

Ekonomik Coğrafya Tarihi

Yerli halkın, iklimin, peyzajın ve çeşitli yerlerin üretkenlik düzeylerinin haritacılık bilimi olarak sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan haritalar ve seyahat dergilerinin gelişimi nedeniyle, coğrafyaya ilişkin kapsamlı bilgiler birkaç yıl önce geliştirilmiştir. Bu dergilerin sağladığı geniş bilgi birikimi sayesinde, 16. yüzyıldan itibaren ekonomik teori ve uygulamanın gelişmesine yol açan kıtalararası ticaret kalıpları oluşturulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında coğrafi bilginin daha da yaygınlaşması, ekonominin iyileşmesi ve gelişmesi sırasında savaştan sonra bir disiplin olarak ekonomik coğrafyanın büyümesi görüldü. Ellsworth Huntington tarafından iklimsel determinizm ve Walter Christaller'in merkezi ve merkez ve merkezi yer teorisi gibi çeşitli teoriler de büyük rol oynadı.

Ekonomik Coğrafya Şubeleri

Tarım Coğrafyası

Bu, ana faaliyet alanı olan yapılar ve tarım alanı olan insan faaliyetleri tarafından dönüştürülmüş olan dünya yüzeyini inceleyen ilk şubedir.

Sanayi Coğrafyası

Bu dal, belirli bir sektörün, hammaddelerin, ürünlerin ve dağıtımın konumunu veya yerini ve verimliliğini nasıl etkilediğini gerektirir.

Uluslararası Ticaret Coğrafyası

Uluslararası ticaret, uluslararası sınırlar boyunca yapılan ticarettir. Uluslararası ticaretin coğrafyası, kullanılan kalıpları ve teorileri incelemektedir.

Kaynakların Coğrafyası

Bu, doğal kaynakların yerini, kullanılabilirliğini ve insan ihtiyaçlarını ve isteklerini nasıl karşılayacağının belirlenmesinde yardımcı olan bir başka önemli dalıdır.

Ulaşım ve İletişim Coğrafyası

Bu şube, dünya yüzeyindeki mevcut karmaşık ulaştırma modlarını anlamaya çalışırken, insanların ve malların hareketlerini ve bağlantılarını inceler.

Finans Coğrafyası

Bu şube genel olarak küresel finansın coğrafi yapılarını inceler ve dünyadaki yeni finansal merkezlerin oluşturulmasına odaklanır. Aynı zamanda, egemenlik ve kültür gibi çeşitli faktörlerin finansal dağılımı nasıl etkilediğini de incelemektedir.

Alaka ve Pratik Uygulama

Ekonomik coğrafya çalışmasından elde edilen bilgi, üretimin çevreleriyle ilgili olarak incelenmesine izin verirken farklı bölgelerden eşitsizlik getirebilir. Kaynakların harekete geçirilmesi ve insan ve çevre arasındaki ilişkiyi net bir şekilde anlamasıyla eşitsizlik büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Ekonomik coğrafya hem ekonomistler için hem de coğrafyacılar için geniş bir disiplin ve temel bir unsurdur. Marksist siyaset teorisi ve yeni ekonomik coğrafya, sosyal, kültürel ve kurumsal faktörlerle ilgili tüm hususları dikkate alırken, farklı araştırmacılar, çalışmalarında nicel yöntemlere odaklanan neoklasik teorisyenler gibi farklı yöntemler kullanmaktadır. Bu nedenle anlaşıldığında ve doğru kullanıldığında önemli bir faktördür, verimlilik için çok faydalıdır.