Flowstone Nedir?

Flowstone Nedir?

Akıştaşları, mağaraların duvarları ve tabanlarında bulunan bir speleothem türüdür. Bunlar tipik olarak kalsit gibi karbonat mineral tabakalarıdır. Akıntı taşları, mağara tabanı veya duvarı boyunca akan sudan oluşur ve çözelti mağaralarında en yaygın olanıdır. Mağara çevresi dışında bulunan akıntı taşları kalthemitler olarak sınıflandırılır ve betonun bozulmasında rol oynar. Akış taşları genellikle yarı saydam veya beyaz renklidir. Zaman zaman, suyun biriktirdiği minerallere bağlı olarak diğer renkler tarafından lekelenebilirler.

Flowstones Nasıl Oluşur?

Su, genellikle mağara duvarlarından aşağıya ve mağaraların eğimli tabanları boyunca akar. Bu su çözünmüş mineraller taşıyorsa, mineralleri duvarlara ve zeminlere biriktirebilir ve bu birikintiler yakında akıntı taşları oluşturmak için katmanlar halinde gelişir. Kalsiyum karbonat, alçıtaşı, aragonit, akıştaşı olarak biriktirilen yaygın minerallerden bazılarıdır. Su, içinde çözünmüş olan karbon dioksiti serbest bıraktığında, gaz giderici olarak adlandırılan bir işlem bırakıldığında, mineraller birikmektedir. İşlem, ajitasyon mekanizması aracılığıyla gerçekleşir. Su çözünmüş karbondioksiti kaybettiğinde, artık karbonat minerallerini çözeltide tutamaz ve bu nedenle onları aktığı mağara yüzeyinde biriktirir.

Akıştaşlarının Önemi

Akıntı taşları, bir yerin geçmiş hidrolojisinin iyi göstergeleridir ve geçmiş kuraklık dönemlerini tanımlamaya yardımcı olur. Akıntı taşları gelişmesi için bir miktar su gerektirdiğinden, bu speometrelerin yokluğu ya da varlığı ve bunların ayrıntılı yapısı bölgenin su mevcudiyeti durumunu gösterir. Akıntı taşları genellikle bir mağara güzelliğini arttırmaya hizmet eder ve süs özelliklerine sahip oldukları söylenir.

Betondaki Aktarma Taşları

Sarkıt ve dikitler gibi akarsu taşları da insan yapımı yapılardaki mağara ortamlarının dışında bulunur. Bu tür akarsu taşları kireç, beton veya harçtan oluşur. Bu gibi durumlarda yer alan kimyasal reaksiyonlar genellikle mağaralardaki akıştaşı oluşumuna katılanlardan farklıdır. Kalsiyum iyonları ayrışan betondan sızdığında, karbon-dioksit, akıntı taşları oluşturmak üzere eğimli veya dikey yüzeylerde biriken kalsiyum karbonat oluşturmak üzere sızan çözeltiye emilir. İnsan yapımı ortamlarda bulunan bu tür taştaşlarına calthemites denir.