Genç Hamilelik Oranlarının En Düşük Olduğu Ülkeler

4. Genel bakış

Genç hamileliği bugün dünya çapında önemli bir sosyal sorundur. Genç annelerin fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği ve çocuk ölümlerinde artmış çocuk ölümü ve sosyal engel riski taşıdığı göz önüne alındığında, politika yapıcılar tarafından göz ardı edilemez. Gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri ayrıca sosyoekonomik yoksulluk döngüsü ve bununla ilgili sağlık krizleriyle de ilgilidir. Küresel olarak, gençlerin hamileliği 1.000 genç kadının başına düşen doğum oranları olarak tanımlanmaktadır. Hamileliğin sona ermesiyle hamile bir gencin yaşı belirlenir ve hala doğum, canlı doğum ve kürtaj konusunda daha spesifik genç hamilelik istatistikleri her zaman elde edilemez. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, bağımsız ve uluslararası yardımlarla bu sorunun çözümünde adımlar attılar. Geleneksel kültürel değerler, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim ve sosyoekonomik koşullar genç hamilelik oranlarını etkileyen ana etkenler arasındadır.

3. Kuzey ve Güney Kore'deki En Düşük Oranlar

Kuzey Kore, dünyadaki en düşük genç hamilelik oranına 1000 genç kadın başına 0, 5608 doğumda ve ardından Güney Kore'ye komşu 1, 6584 oldu. İsviçre 3.0578’de üçüncü, ardından 3.2662’de Hong Kong ve 3.8334’te Singapur. Gençlerin gebelik oranlarının en düşük olduğu ülkeler arasında diğer ülkeler Slovenya, Hollanda, Danimarka ve Japonya. Kuzey Kore ve Güney Kore listedeki ilk iki sırada yer alıyor, çünkü iki ülkedeki genç kızlar bu ülkelerdeki genç yaşta evlenmeyi bıraktılar, bunun yanı sıra Koreli ebeveynlerin sık sık hamile kaldıkları istenmeyen genç kızları reddetti. Her iki ülkede de hamile gençler için bir destek sistemi olmasına rağmen, bunun sosyal kabulü hiçbiri yanında değildir. Bu nedenlerden dolayı, Kore Yarımadası'nda düşük genç doğum oranlarında kültür ve geleneğin büyük roller oynadığı güvenle söylenebilir.

2. Avrupa'da Son Zamanlardaki Düşüşler

Çalışmalar, 1990'ların ortasından 2011 yılına kadar, gençlerin hamilelik oranlarının tüm dünyada azaldığını göstermiştir. Bunun nedeni daha iyi seks eğitimi ve gençler ile rehberlik sunan ebeveynler arasında daha fazla açıklık olabilir. Araştırmalar genç yaşta gençlik hamileliği ve doğumun bir sağlık sorunu olabileceğini ve ayrıca yaşamın sonraki dönemlerinde de fırsatlara engel olabileceğini göstermiştir. Genç annelerin çocukları da gelişimsel sorunlar için yüksek risk altındadır. İngiltere, 15-19 yaş arası kadınlarda gençlik doğum oranlarında 2004 yılından bu yana çeyrekten fazla bir düşüş gördü. Avrupa Birliği, 15-19 yaş arası kadınlarda, 2012'den bu yana doğum oranlarında düşüş kaydetti. Avrupa'da, Danimarka'da 1.000 genç kadın başına 4.4 doğum yapan genç doğum oranına sahipken, Slovenya'nın genç doğum doğum oranları ve Hollanda'dakilerin sayısı 4, 5'tir. İsviçre, 100.000 genç kızın başına 3, 4 doğumda çok daha düşük olduğunu düşündü. Aynı dönemde genç doğum oranlarında bir düşüş görülen diğer üç gelişmiş ülke Avustralya’da, genç kadınlar arasında şu anda 16.1’de, Yeni Zelanda’da 24.9’da Yeni Zelanda’da ve ABD’de 15-19 yaş arası 1000 kadında 29.4’te.

1. Gerekli Kapsamlı Bir Yaklaşım

Elde edilen genç gebeliklerle en sık ilişkili faktörlerden ikisi sosyal etkiler ve standart altı ekonomik koşullardır. Bu oranları azaltma hedeflerine ulaşmak için mevcut olmayan devlet yardımlarıyla karşı karşıya kalan gençler ile birleştiğinde, sorunu yönetmek zor bir iştir. Genç hamilelik oranlarının düşürülmesine yardımcı olabilecek bazı faktörler aile planlaması hizmetlerine, seks eğitimine ve daha uygun kontrasepsiyona daha iyi erişimdir. Özellikle önleyici tedbirler, okullarda ve topluluklarda seks eğitimi programlarının bir parçası olarak dahil edilmelidir. Hükümetin ülkeye özgü programatik ve politika yanıtlarına katılımı ile gençlerin hamilelik tahminlerinin belirlenmesinde daha fazla araştırma yapılması gerektiği ileri sürülmüştür. Genç gebeliğe yol açan durumlar hakkındaki bazı çalışmalar da genç gebelik oranının yüksek oranlarını azaltan daha etkili araçlar bulmak için yapılmaktadır.