Geode Nedir?

Geode, dünyanın şekli anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Bu isim, yeryüzü veya dikdörtgen olan (bir yumurta şekli gibi) şeklinden gelir. Sonuç olarak jeodezler, genellikle spesifik volkanik ve tortul kayaçlarda bulunan ikincil yapılar olarak tanımlanır. Volkanik dağlardan magmanın patlamasından dolayı volkanik kayaların oluştuğu bilinmektedir ve bu yüzden genellikle volkanik olarak adlandırılırlar. Öte yandan, tortul kayaçlar, su kütlelerinde bulunan yeryüzü malzemelerinin tortullaşmasından oluşur. Bu nedenle, jeodezlerin tortul kayalardan kaynaklandığı ve kimyasal çökelme nedeniyle oluştuğu söylenebilir. Geodes dünyanın birçok yerinde bulunabilir; ancak, yoğun şekilde çöllerde yoğunlaşırlar.

Geodlerin Yapısı

Bu kayalar normalde içi boş ve küreseldir. Jeodlar ayrıca diğer mineraller arasında dahili olarak kristaller, pirit, sfalerit, barit, dolomit ve kuvars ile kaplanmış bir kalsedon kabuğu ile de karakterize edilir. Bu kayalar çoğunlukla bazaltik kireçtaşı ve lavlarda bulunur. Bu kayanın yapısı ayrıca, nodüllerinkinden kolayca ayırt edilebilir, çünkü ikincisi düzensiz bir şekilde yuvarlak bir düğümdür. İki kayanın farklı yapıları olmasına rağmen, her ikisi de hidrotermal işlemden veya yeraltı suyundan birikmiş olan mineralleri içerir.

Geodes Nasıl Oluşur?

Jeodların, ağaç kökleri veya hayvan yuvaları gibi herhangi bir oyuk veya boşlukta oluşturulduğu söylenir. Bununla birlikte, bu kayaların en yaygın oluşumu volkanik kayaçlar içindeki kabarcıklardan geçer. Magmatik kayalarda gaz kabarcıklarında da oluşabilirler. Magmatik kayaçlar bazen magmatik kaya olarak da adlandırılır. Bu kaya türü, genellikle lav veya magmanın soğutulması ve katılaşması yoluyla kurulur. Magmatik kayaçlar oyuk olduğu için, içinde bulunan mineraller oyuk kısmına girerek onu doldurur. Bu mineraller, jeotun dış kabuğunu oluşturarak sertleşir.

Geode Renkleri

Jeode kayanın içinde bulunan alanın doldurulması milyonlarca yıl alabilir ve bu, jeodezlerin çoğunun çoğunlukla tamamen oyuk veya kısmen oyuk olarak görülmesinin temel nedenidir. Jeodezlerin kabuğunda mineraller oluşmaya devam edebilir ve hatta bu kayaların merkezine yayılabilir. Bu kaya iki yarıya bölünürse, birden fazla sıvının boşluğa nasıl girdiğini ortaya çıkaran çeşitli yağış aşamaları gözlemlenebilir. Bu kayada algılanan farklı renkler, kaya oluşumu sırasında yaşanan kimyadaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu kayaların rengi, bileşimine neden olan kristal türü ile de tanımlanabilir. Örneğin, ametist kristalinden elde edilen jeodlar mor olma eğilimindedir.