Haklar Bildirgesi Nedir?

ABD’de 25 Eylül 1789’da James Madison tarafından teklif edilmiş ve 15 Aralık 1791’de tek bir birim anayasası olarak ilan edilmiştir. Temel olarak, ABD Anayasası’nda yapılan değişikliklerdir. Anayasada yapılan bu değişiklikler, tüm vatandaşların haklı bireysel haklarını almasını sağlamaktı. Bunun dışında, yapılan değişiklikler hükümetin Federal ve Eyalet sektörlerinde belirli sınırlamaların getirildiğini belirtti.

Neden haklar önerildi?

Bu değişiklikler, anayasanın temel haklarını ve özgürlüğünü korumanın başarısız olacağını söyleyen Anayasa'nın bazı muhaliflerinin yol açtığı propagandaya bir cevaptı. Bu karışıklık ABD Anayasası'na ilk defa 1787'de Anayasa Konvansiyonunda George Mason tarafından belirli değişikliklerle sunulduğunda başladı. Bu propaganda nedeniyle, her devletin delegasyonu, Anayasa'nın bu yeni çerçevesini onaylayıp onaylamamak ya da desteklememekle karıştırılmıştı. Her delegenin zihninde farklı varsayımlar vardı ve birçoğu, dinin serbest uygulaması, ifade özgürlüğü vb. İçin belirli hükümlerin olması gerektiği fikrini destekledi. Bu taleplere göre, New York, Massachusetts, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve diğerleri protesto etti ve bu değişiklikleri ABD Anayasası çerçevesinde yapmasını istedi. Her devletin kendi farklı talepleri vardı, ancak birlikte devlet hükümetinin vatandaşlar üzerinde sınırlı kuralları olacağı bir noktaya geldi.

Haklar Taslağı Nasıl Hazırlandı?

Çeşitli önerilerde bulunduktan sonra, James Madison bu teklifi Meclis üyeleriyle birlikte yaptı. Resmi olarak geçerli bir biçimde Anayasada toplam dokuz değişiklik yapıldı. Bu dokuz değişiklik, içinde toplam on dokuz farklı hüküm içeriyordu. Taslağını hazırladıktan sonra, hükümetin en az üçte ikisinin bu değişiklikleri ve tasarıyı onaylayacağından emindi. Diğer Meclis üyeleri, içinde başka değişiklik noktaları da eklediler. Dolayısıyla, Haklar Bildirgesi sunulduğunda ve teklif edildiğinde, toplam on iki değişiklikten oluşuyordu. Bu nedenle, her devletin yakın bir analiz ve onayından sonra, Anayasa'nın bir “Haklar Bildirgesi” olarak yer alabilmesi için on iki noktadan on puan resmen geçerli hale getirildi.

Haklar Bildirgesi Ne Devlettir?

Haklar Yasasında yapılan ilk sekiz değişiklik, özgürlük ve özgürlükle ilgiliydi. Benzer şekilde, Değişiklikler’in Haklar Yasası’ndaki dokuzuncu noktasında ABD vatandaşlarının korunan haklarıyla ilgili önemli bir etken vardı. Haklar Yasası'ndaki değişikliğin üçüncü noktası, aslında ABD Anayasal sistemlerinin ulusal karakterinin önemini ve halk hakları için birlikte nasıl çalıştıklarını gösterdiği bir özetti. Neredeyse bütün bu taleplerin konuşma özgürlüğü, din özgürlüğü, konuşma özgürlüğü ve gazetecilik özgürlüğü gibi farklı devletlerden karşılanıyordu.

Haklar Bildirgesinin Etkileri Neydi?

ABD Haklar Bildirgesi, ABD Hükümetinin yasaları uygulayan yapısında hayati bir rol oynamaya devam etmektedir. Genel olarak, Bill ABD vatandaşlarının haklarına gereken özen gösterilmesi anlamına geliyor.