Hemşirelik Yetersizliği Olan Ülkeler

Hemşireler ve ebeler sağlık ve erişim için çok önemli bileşenlerdir. Dünyadaki birçok bölgede, özellikle kırsal alanlarda, hemşireler ve ebeler, mevcut tek sağlık hizmeti sağlayıcılarıdır. Doktorların hizmetleri genellikle daha pahalıdır ve öncelikle kentsel alanlarda yoğunlaşmaktadır. Hemşireler ve ebeler olmadan kızamık, tüberküloz, sıtma ve HIV / AIDS gibi bulaşıcı ve aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı mücadele daha az başarılı olacaktır. Bu uzmanlar, başka türlü sağlık hizmetine erişimi olmayan kişilere erken tarama, önleme ve tedavi desteği sağlar. Dünya çapında iyileştirilmiş halk sağlığına katkıları hastalıkla bitmiyor. Ayrıca anne ve yenidoğan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunurlar.

Hemşirelere ve Ebelere Erişim

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hemşirelerin ve ebelerin toplum sağlığı hedeflerine ulaşmanın bir aracı olarak her zaman önemini vurgulamıştır. Kuruluş, özellikle işgücüne katılımının önleme ve tedavi hizmetlerinde etkili olduğu kanıtlanmış olduğundan, kültürel olarak hassas ve iyi eğitimli hemşireler ve ebe her yerdeki personel kliniklerine, özellikle de düşük gelirli bölgelerdeki çalışanlara sağlamaya kararlıdır. Sağlık hizmetlerine erişim, önleme ve tedaviye yönelik iyileştirmelere, dünyanın birçok ülkesinde umutsuzca ihtiyaç duyulmaktadır; Hemşirelerin ve ebelerin eksikliği, zayıf halk sağlığı için açık bir açıklamadır. Bazı ülkelerde 1000 kişi başına bir hemşire veya ebe bile yok.

Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre, 1000 kişi başına bir hemşire / ebe’den az olan ülkeler Somali (0.61), Madagaskar (1.06), Bangladeş (2.48), Nijer (3.1) ve Afganistan (3.2).

Sağlık Sistemi Üzerindeki Etkileri

Bu düşük sayıların, bu yerlerdeki mevcut sağlık sistemi için çok ciddi bir etkisi var. Bu, bu ülkelerin sağlıkla ilgili Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma ihtimalinin olmadığı anlamına geliyor. Sağlık çalışanının genel nüfusa oranının yetersiz olduğu ülkeler doğum sırasında vasıflı bakım sağlayamazlar ve yeni doğanlar ve çocuklar için acil ve özel hizmetlerden yoksundurlar. Bunun da anne ve yenidoğan ölümleri üzerinde olumsuz bir etkisi var. Kadınlar ve çocuklar risk altındayken, ülkenin genel refahı risk altındadır. Ulusların, nüfus içindeki sağlığı iyileştirmeye adanmış, hemşirelere ve ebelere eğitim ve öğretim sağlayan ve sağlık hizmetlerine erişim odaklı kamu politikasını teşvik eden hükümetlere ihtiyaçları vardır.

Hemşirelik Yetersizliği Olan Ülkeler

rütbeülke10.000 Kişi Başına Hemşire ve Ebe
1Somali0.61
2Madagaskar1.06
3Bangladeş2.48
4Nijer3.11
5Afganistan3.20
6Tanzanya4.13
7Cibuti5.35
8Yemen7.30
9Fildişi Sahili8.52
10Fas8.62