İhracata Yönelik En Ekonomiye Sahip 15 Ülke

İhracata yönelik Sanayileşme birçok ülke tarafından “Dört Asya Kaplanları” (Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan) ihracat ekonomilerinin bir sonucu olarak ekonomik önem kazanıncaya adapte edildi. Bu "Dört Asya Kaplanının" başarısı için üretilen mallar temeldi. Ancak bugün, bu stratejinin çalışması için, o ülkenin sanayileşmiş ekonomilerle başarılı ve ucuz bir şekilde rekabet edebilecek mal ve hizmetlerde çeşitlendirilmiş bir ihracatı olması gerekir. Gelişmekte olan ülkelerin bu stratejiyi tercih etmelerindeki ana neden, endüstrilerinin devletten alabileceği sübvansiyonlardır. Bir diğeri ise yerel pazarlara izin verilen erişim.

İhracata Dayalı Ekonomilerin Uzun Ömürlü Ekonomik Yararları

Dünyanın bu bölgelerinde, yurtdışındaki tüketiciler için mal ve hizmet üretmek, ekonomilerini mırıldanmaya devam ediyor. Bu, ihracata yönelik ekonomiler kâr ettiğinden ve üretkenliği etkileyen tetikleyici etkisine izin verdiğinden ve daha fazla ihracatı desteklediğinden, bu doğru olabilir. Bu ürünler için hazır bir pazar olduğu sürece, ihracata yönelik ekonomiler uğultuyu devam ettirebilir. Hong Kong ve mal ve hizmet ihracatı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya göre% 219, 6'ya yükseldi. İhracatta elektronik ekipmanlar listenin başında mücevherler, değerli metaller, makineler, tıbbi malzemeler ve kıyafetler ile listenin başında yer alıyor. Lüksemburg'un ihracatı, finansal hizmet ihracatı ile GSYİH'nın% 203, 3'ünü oluşturuyor. Ayrıca çelik, kimyasal, kauçuk ve cam ihraç etmektedir. Singapur, en büyük elektronik teçhizat, makine, yağ, kimyasal madde ve tıbbi ekipman ihracatı ile% 187.6'ya ulaştı. İrlanda'nın ihracatı, makine, bilgisayar, kimyasal madde, tıbbi cihaz ve hayvan ürünleri ihracatı ile GSYİH'nın% 113, 7'sini oluşturuyor. Maldivler, balık, motor ve hurda metal ihracatı ile% 108, 2 seviyesindedir. Macao'nun ihracatı, giyim, tekstil, ayakkabı, oyuncak ve elektronik ihracatı ile GSYİH'nın% 99, 1'ini oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Ham petrol, doğal gaz ve hurda ihracatı ile% 98, 0 seviyesindedir. Ekvator Ginesi, petrol, gaz, kakao, kahve ve kereste ihracatıyla% 95, 6 oranında gelir. Slovakya'nın ihracatı, makine, elektrikli ekipman, petrol, araç parçaları ve bilgisayar ihracatı ile GSYİH'nın% 91.9'unu oluşturdu. Macaristan, maden, elektronik, kimyasal madde ve taşıt ihracatı ile% 89, 3 seviyesindedir. Vietnam'ın ihracatı, petrol, elektronik, giysi ve ayakkabı ihracatı ile GSYİH'nın% 86.4'ünü oluşturuyor. Belçika'nın ihracatı, elmas, metal, kimyasal madde ve makine ihracatıyla GSYİH'nın% 84.0'ini oluşturdu. Estonya'nın ihracatı, mobilya, makine, metal ve gıda ihracatı ile GSYİH'nın% 83.9'unu oluşturuyor. Çek Cumhuriyeti'nin ihracatı, makine, ulaştırma ekipmanı, hammadde ve yakıt ihracatı ile GSYİH'nın% 83, 8'ini oluşturuyor. Seyşeller’in ihracatı, balık, kopra, tarçın ve petrol ürünleri ihracatı ile GSYİH’nın% 83, 1’ini oluşturuyor.

İhracata Yönelik Sanayileşmenin Riskleri

Ekonomistler ve diğer uzmanlar, ihracata yönelik sanayileşmeyi (EOI) bir strateji olarak defalarca eleştirdiler. Dezavantajı, ihracatının fiyatları ithalat maliyetlerini geçmediği takdirde EOI'nin ekonomiye fayda sağlayamayacağı yönünde. Diğer bir olumsuz yön, bir ülkenin ihracat uzmanlaşmasına olan aşırı bağımlılığıdır; bu uzmanlık için fiyatlar düşerse faydaları baltalayacaktır. Ürün çeşitliliği, EOI'nin 1997 Asya finansal krizinde başarısız olmasının bir başka nedenidir. Bu ülkeler, EOI'nin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için karşılaştırmalı üstünlük kullandılar. "Dört Asya Kaplanı" ekonomisi örneği, örneğin Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan, istisna olarak kabul edilebilir. II. Dünya Savaşı'ndan sonra dört ülke, tarihin bu noktasında tuhaf bir durumdan yararlandı. Bu ülkelere, daha önce Avrupa ve ABD pazarlarına tercihli giriş yapmaları nedeniyle, Japonya imalat değer zincirinin alt ucuna girme fırsatı verildi.

İhracata Yönelik En Ekonomiye Sahip 15 Ülke

rütbeülkeGSYİH’nın Bir Yüzdesi Olarak Mal ve Hizmet İhracatı
1Hong Kong219.6%
2Lüksemburg203.3%
3Singapur187.6%
4İrlanda113.7%
5Maldivler108.2%
6Macao% 99.1
7Birleşik Arap Emirlikleri% 98.0
8Ekvator Ginesi% 95.6
9Slovakya% 91.9
10Macaristan% 89.3
11Vietnam% 86.4
12Belçika% 84.0
13Estonya% 83.9
14Çek Cumhuriyeti% 83.8
15Seyşeller% 83.1