Karbon Lavabo Nedir?

Bir karbon havuzu, karbon içeren kimyasal bileşikleri belirtilmeyen bir süre boyunca depolayan bir haznedir. Geçmişte, atmosferdeki karbondioksit seviyeleri önemli ölçüde artmıştır. Sonuç olarak, dünya yükselen okyanus ve deniz seviyeleri, Artik buzun erimesi ve aşırı hava koşulları gibi küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerini yaşıyor. Karbon lavabosunun işlevi atmosferden karbon dioksiti, karbon tutulması olarak bilinen bir işlemle filtrelemektir. Sonuç olarak, karbon lavabolar atmosferdeki yüksek karbondioksit seviyelerinin etkisini azaltır ve insanlara ve tüm dünyaya daha az zarar verir.

Karbon Lavabo Çeşitleri

İki ana tip karbon lavabo vardır: doğal ve yapay lavabolar. Doğal karbon lavaboların örnekleri ağaçlar / ormanlar, okyanuslar, karasal bitkiler ve topraktır. Ağaçlar büyüme mevsimi boyunca havadan karbondioksiti emer ve her yıl hektar başına yaklaşık 10-20 ton karbondioksit çıkarır. Öte yandan, okyanuslar, hem biyolojik hem de fizyokimyasal işlemlerle atmosferden karbon dioksiti emer. Karasal bitkiler fotosentez olarak bilinen bir işlemle havadan karbondioksiti emer. Yapay karbon lavaboların yaratılması düşünülmüş ve denenmiş olmasına rağmen, şu anda önemli bir model mevcut değildir.

Doğal Karbon Tohumlama Yöntemleri

Karbon tutumu, kesilmiş ağaçların değiştirilmesini ve ormansızlaşma çevresindeki kuralların güçlendirilmesini içeren sürdürülebilir orman yönetimi yoluyla iyileştirilebilir. Bir başka yöntem, plankton büyümesini teşvik etmek için okyanusun bazı kısımlarına demir sülfat ve demir oksit gibi mikrometre büyüklüğünde demir parçacıklarının eklenmesini içerir. Daha fazla plankton, fotosentez yoluyla önemli miktarda karbon dioksitin havadan uzaklaştırılmasını arttırır.

Karbon sekestrasyonu, artık malçlama, mahsul döndürme, örtü kırpma ve toprak işlemesiz tarım gibi organik tarım yöntemlerinin benimsenmesi ile de arttırılabilir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, organik tarım karbondioksit emisyonlarını% 48-66 oranında azaltıyor. Son olarak, karbon tutulumunu arttırmanın diğer bir doğal yolu, daha iyi otlatma yöntemleri ile birlikte, otlakların meralara dönüştürülmesidir.

Yapay Karbon Payı

Yapay karbon tutuşma yöntemlerinden bazıları, amin bazlı çözücülerin kullanılmasını ve doğrudan karbon dioksit enjeksiyonunun okyanusun derin kısımlarına uygulanmasını içerir. Ek olarak, mahsul kalıntısının derin okyanus havzasının alüvyal fan alanlarına toplanması ve biriktirilmesi de faydalıdır.

Jeolojik Karbon Sıralama

Doğal ve yapay karbon tutuşma yöntemlerine ek olarak, havadan karbondioksiti filtrelemek için kullanılan ortak bir jeolojik yöntem daha vardır. İşlem, karbon dioksitin doğrudan azalan petrol sahaları gibi yeraltı jeolojik oluşumlarına enjekte edilmesini içerir.

Karbon Değerini Artırmada Zorluklar

Yukarıda açıklanan potansiyel seçeneklere rağmen, karbonun doğal tutulumunu iyileştirmek zordur. Örneğin, günümüzde geleneksel tarım uygulamalarının yaygın kullanımı, çiftçiler tarafından günümüzde organik tarım yöntemlerine büyük bir geçişi zorlaştırmaktadır. İkincisi, insanlar ekosisteme aşırı otlatma, aşırı ekim ve ormansızlaşma nedeniyle çölleşme yoluyla zarar vermişlerdir. Ormansızlaşma ağaç sayısını azaltır. Sonuç olarak, atmosferde daha fazla karbon dioksit korunur. Üçüncüsü, insan kaynaklı hava değişimleri, okyanusların bir karbondioksit “sünger” gibi davranma yeteneklerini zayıflattı.