Kişi Başına En Kötü GSYİH Büyümesine Sahip 12 Ülke

Gayri Safi Milli Gelir (GNI), bir ülkenin çalışan vatandaşlarının aldığı yerli ve yabancı verimin toplamıdır. Yurtdışında ikamet edenlerin ülke ekonomisinde ikamet etmeyenlerin kazancını azaltan faktör gelirlerini içeren gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH). Kişi başına GSMH, bir ülkenin istihdam edilmiş vatandaşlarının ortak geliridir. Bu gelirlerin büyüme hızı sabit yerel para birimlerine dayanmaktadır.

Gayri Safi Milli Geliri Durma ve Düşme

Günümüzün küresel ekonomisinde, kişi başına GSMH artışı sağlamakta güçlük çeken gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler var. GSMH'nın gerilemesinin ve durgunluğunun nedeninin yönetilemeyen uzun süreli bir enflasyon olmasına neden olan birkaç iktisatçı var. Öne sürdükleri diğer bir neden düşük verimlilik artı GSMH durgunluğu. Bu iki faktör artı bir ülkenin ekonomik büyümesini etkileyebilecek diğer birkaç faktör de brüt milli gelirini etkiliyor. Nüfus artış hızı, sağlık, eğitim ve insanların becerileri, GNI'yi etkilemektedir. GSMH büyüme oranına katkıda bulunan diğer faktörler arasında iletişim, ulaşım ve enerji sistemleri bulunmaktadır. Mal ve hizmetlere yönelik adil ücretler ve fiyatlar diğer iki önemli faktördür. Aşağıdaki veriler, kişi başı büyüme tablosu başına 2014 Dünya Bankası GSYİH'sinden alınmıştır ve büyüme oranı zaman içinde meydana gelen değişim olarak tanımlanmaktadır. Sadece değişim ile ilgili değil, değişimin yönü ve yüzdesi ile de ilgilidir. 2014 Dünya Bankası Verilerindeki olumsuz GSMH büyümesini gösteren olumsuz ters eğilim, küresel durgunluktan etkilenmiştir. Daha düşük yatırımlar ve daha düşük ihracat küresel durgunluğa işaret ediyor. Bazı ülkelerde devam eden çatışmalar başka bir faktördür. Aşağıdaki ülkeler, kişi başına GSMH artışında olumsuz bir eğilim göstermiştir. Libya, iç çatışmalar nedeniyle kişi başına düşen GSMH'da% -21.0'lik bir düşüş gösterdi. Gelişmekte olan ve fakir bir ülke olan Ekvator Ginesi negatif bir büyüme ile% 6, 3 oranında büyüme kaydetti. Düşük rezervi düşük olan açık ekonomi orta gelirli bir ülke olan Umman, % -5.7'lik bir GSYİH büyüme oranına sahip. Körfez Savaşı'ndan geri dönen, petrol zengini bir ülke olan Kuveyt, beklenmedik bir% -5.0 GNI büyüme oranına sahip. Büyük petrol rezervlerine sahip yeni bağımsız bir ülke olan Güney Sudan, % -4.6'lık bir GSMH büyüme oranını göstermektedir. Japonya, sanayileşmiş bir ülke olmasına rağmen, % 3.4'lük bir GSYİH büyüme oranı gösteriyor. Filistin, İsrail ile olan uzun süren ihtilafından dolayı anlaşılabilir bir% -3.2 GNI büyüme oranına sahip. Yoksul ve gelişmekte olan bir ülke olan Gine, % -2, 6’nın GSYİH büyüme oranını arttırıyor. Serbest ticaret politikasına sahip ihracata dayalı bir ekonomi olan İzlanda, % -1.9 oranında bir GSYİH büyüme oranı göstermektedir. Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan mali krizinden etkilenmiş, % -1, 8 oranında bir GSYİH büyüme oranına sahiptir. İsviçre, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan GSMH'da% -1, 8 artış oranına sahiptir. Bir ada ülkesi olan Bahamalar, bankacılık ve finansal hizmetler sunan turist odaklı bir ekonomiye sahipken, % -1, 5'lik bir GSMH büyüme oranına sahiptir.

Gayri Safi Milli Hasıla Vs. Gayri safi milli gelir

Gayri safi milli hasıla (GSMH) ve gayri safi milli gelir (gayri safi milli hasıla) sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yüksek verim ve ticarete benzer. Diğer milletlere ödenen ödemelere karşı alınan gelir büyük bir fark göstermez ve sonuç olarak, bu iki faktör birbirini dengeleme yöntemine sahiptir. GNI, ülkeleri düşük, orta veya yüksek gelire sınıflandırmak için önemlidir. Bu yöntemdeki veriler kolayca bir ülkenin ekonomik kabiliyetini ve gelişimini sağlar. Ancak, GSMH ve GSMH gelirin belirli bir ülkede nasıl dağıldığını ve bu gelirin alım gücünü göstermiyor.

Kişi Başına En Kötü GSYİH Büyümesine Sahip 12 Ülke

rütbeülkeKişi Başına Gayrisafi Milli Gelirdeki Yıllık Büyüme Yüzdesi
1Libya-21.0%
2Ekvator Ginesi-6.3%
3Umman-5.7%
4Kuveyt-5.0%
5Güney Sudan% 4.6
6Japonya-3.4%
7Filistin-3.2%
8Gine-2.6%
9İzlanda% -1.9
10Kıbrıs% -1.8
11İsviçre% -1.8
12Bahamalar-1.5%