Klasik Ekonomi Ne Demektir?

Liberal ekonomi olarak da bilinen klasik ekonomi, ilk olarak 18. Yüzyıl sonlarında Adam Smith tarafından geliştirilen ekonomik bir düşünce okulu. Daha sonra, David Ricardo ve John Stuart Mills tarafından daha da geliştirildi. Klasik ekonomi, piyasaların devlet müdahalesi olmadan fiyatları belirlediği düşük maliyetli bir ekonomiyi savunuyor. Smith, 16. yüzyıldan bu yana İngiltere’de uygulanmış olan mercantilizm uygulamalarına karşı koymak için klasik ekonomi geliştirmiştir. Smith, ulusların servetinin altın stoğuyla değil ticaret yoluyla belirlenmesi gerektiğini, tarafların mal alışverişinde hemfikir olmaları için her iki tarafın da diğer taraf tarafından üretilen ürünlerde değer görmesi gerektiğine ve hükümetin anlaşmada hiçbir rolü yoktu.

Klasik İktisadın Gelişimi

Batı toplumunda kapitalizmin yükselişi, Klasik İktisat teorisinin gelişmesine yol açtı. Pek çok iktisatçı, sanayi devriminin gelişimini kapitalizmin bir sonucu olarak görmekte ve devrime rehberlik edecek teoriler geliştirmiştir. Smith’in önderlik ettiği klasik bir düşünür grubu, hükümetin piyasanın yönünü belirlemesine izin vermesi gerektiği fikrine yer verdi. Farklı pazarlarda yaşanan benzerlik nedeniyle, klasik filozoflar, pazardaki fiyatları belirleyen üç faktörün bulunduğunu savundular. Bunlar teknoloji, ücretler ve Smith’in “etkili talebi” seviyesindeki çıktıların seviyesiydi. Bu faktörleri kullanma seçimi daha sonra diğer birçok Klasik İktisatçı düşünür tarafından reddedildi. Marksist ekonomik komünizm teorilerinin Karl Marx tarafından geliştirilmesi ve klasik filozoflar arasındaki anlaşmazlıklar, sonunda teorinin çöküşüne ve daha sonra Amerikan ve İngiliz siyasetçiler arasında popüler hale gelen Keynesyen iktisat teorisinin gelişmesine yol açtı.

Klasik iktisat uygulamaları

Klasik ekonominin gelişimi, talep ve arz kanunu gibi piyasa fiyatlarının mevcut belirleyicileri olan şeyin gelişmesine yol açtı. Teori, hükümetin ticarete katılımı nedeniyle giriş sırasında popüler olmasa da, savunduğu teorinin çoğu bugün uygulanmaktadır. Bununla birlikte, modern ekonomistler fiyat kontrolündeki dengeyi savunuyorlar. Hükümetin ticarete, özellikle de uluslararası ticarete katılımının göz ardı edilememesi ve klasik düşüncenin daha az uygulanabilir olması.

Klasik Ekonominin Yararları

Klasik iktisatçılar serbest piyasaları savunuyorlardı, malların fiyatını dikte eden hükümet etkilerinden arınmış. Smith, üçüncü taraflar karışmazsa, “görünmez el” dediği şeyi kullandıklarında serbest piyasaların kendilerini düzenleyebileceğini ve yeniden ayarlayabileceğini savundu. Teori, geniş bir yelpazeyi göz önünde bulunduran neoklasik ve modern teorilerin gelişmesine yol açtı. ekonomiyi etkileyen faktörlerin listesi. Kapitalizmin daha da gelişmesi ve ticaretin, altın stokundan ziyade bir ekonominin etkinliğini belirleyen bir faktör olarak kullanılmasıyla sonuçlandı. Ricardo tarafından geliştirilen karşılaştırmalı üstünlük kavramı, bir ekonominin verimli bir şekilde üretebileceklerine odaklanıp, üretemediği şeyle ticaret yapması gerektiğini yineledi.

Klasik Ekonominin Dezavantajları

Klasik ekonomi, pek çok modern ekonomist, şirket ve politikacı tarafından, serbest piyasaların ideolojilerinden ve piyasadaki hükümet düzenlemelerinin olmamasından kaynaklanan olası sorunlar nedeniyle reddedildi. Keynesyen teorinin gelişimi, klasik teoriye büyük bir darbe oldu. Keynes serbest piyasaları az tüketim ve az harcama olarak görüyordu. Klasik ekonomi, ekonominin engelleyici bir büyümesi olarak kabul edildi ve modern, daha çeşitli ekonomilerde uygulanamadı. Arazi ve emek artık üretimin temel faktörleri olarak görülmemektedir ve ekonominin etkinliğini belirlemek için kullanılamaz.