Klimatoloji Nedir?

Klimatoloji iklimin bilimsel çalışmasıdır. İklim, beklenen atmosferik koşulların tutarlı bir paternini elde etmek için belirli bir süre boyunca ortalama alınan hava paternleri olarak tanımlanır. Hava, normal bir günde, belirli bir yerin kısa bir süre boyunca atmosferik koşuludur. Uzun ve belirsiz bir süre boyunca ortalamalar, bir bölgenin iklim şeklini tahmin etmeyi mümkün kılar. Klimatoloji, fiziksel coğrafya, atmosfer bilimleri ve genel olarak yer bilimlerinin bir alt bölümü olarak kabul edilir. Oşinografi ve biyocoğrafyanın özellikleri klimatolojinin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Klimatoloji, atmosferik sınır tabakası, dolaşım kalıpları, dünyadaki ısı transferi, atmosfer ve kara yüzeyi ile okyanus etkileşimi, arazi kullanımı ve topografya gibi konulara odaklanmaktadır.

Klimatolojinin Bilimsel Yapısı ve Kapsamı

Klimatoloji basit bir teorik defter tutma faaliyetinden mevcut karmaşık bilimsel ve pratik bir alana doğru gelişmiştir. Bilim, sürekli araştırma, sistematik yöntemler, olayların değerlendirilmesi ve gözlem yoluyla elde edilen gerçekler ve gerçekler olarak tanımlanmaktadır. Klimatoloji bu nedenle bilimi tanımlayan tüm yönleri içeren bilimsel bir yöntemdir. Yukarıda belirtilen hususların dışında, iklim modellerini elde etmek için, iklim araştırmalarında çeşitli ölçekler ve göstergeler kullanılmıştır. Klimatoloji sadece bir yerin iklimi ile ilgili değildir, aynı zamanda bölgedeki iklim dalgalanmasının nedenini, insan faaliyetlerinin iklimsel değişikliklere yol açtığını, iklimin insan faaliyetleri üzerindeki etkilerini ve iklimin özelliklerini belirler. İklim ayrıca, bilimsel yapısının bir başka tezahürü olan yerin ve atmosferin katmanlarına da bağlıdır.

Klimatolojinin Alt Alanları

Uzmanlık alanına göre, iklimbilim daha küçük alt alanlara bölünmüştür: paleoklimatoloji, paleotempestoloji, tarihsel klimatoloji, metroloji ve biyoklimatoloji. Paleoklimatoloji, buz çekirdeklerini ve ağaç halkalarını inceleyerek bir yerin geçmiş iklim düzenlerini oluşturmaya odaklanır. Paleotempestoloji, geçmiş kasırgaların sıklığını ve büyüklüğünü belirlemek için eski verileri kullanır. Tarihsel iklimbilim, belirli bir yerin eski sakinlerinin katıldığı etkinlikleri inceledikten sonra bir yerin iklimini oluşturmaya odaklanır. Genellikle klimatoloji ile karıştırılan metroloji, muhtemelen en fazla bir hafta veya bir ay boyunca süren hava durumu ile ilgilenir. . Biyoklimatoloji, iklimin canlı organizmalar üzerindeki etkilerini ele almaktadır.

Klimatolojinin Önemi

Klimatoloji, belirli bir bölgenin iklim şekillerini belirlemede önemlidir. İklimsel kalıbı oluşturmak, o bölgede gelişecek olan ekonomik faaliyetlere karar vermede önemlidir. Bir bölgenin ikliminin serin ve nemli olması için kurulursa, tarımın bölgede gelişebileceği sonucuna varmak güvenli olacaktır. Açık bir iklim düzenine sahip olmak, insanların belirli görevlere girme mevsimlerini anlamalarını kolaylaştırır. Bu özellikle turistler ve çiftçiler için çok önemlidir. Altyapı gelişimi, özellikle binalar iklime bağlı. İklimsel bir yapı oluşturulduktan sonra, mühendisler yalnızca koşullara dayanacak malzemelerin kullanılmasını tavsiye etmiyor, aynı zamanda konut sakinlerini de sert iklim koşullarından koruyor. Ayrıca, iklimbilim iklimin neden bir yerden diğerine değiştiğini belirlemeye çalışır.