Kooperatif Veya Kooperatif Nedir?

Kooperatif (veya Kooperatif) nedir?

Bir kooperatif, gönüllü olarak hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışan kişilerin oluşturduğu bir organizasyondur. Bu hedefler ekonomik, kültürel veya sosyal olabilir. Kooperatif olarak da bilinen kooperatifler, üyelerin örgüt işlerine aktif olarak katıldığı yerlerde demokratik olarak yönetilmektedir. Kooperatifler, kendilerini uygun gördükleri şekilde kontrol etmekte özgür olan üyelerle özerk olan kendi kendine yardım kuruluşlarıdır. Kooperatiflerin amacı sadece kar etmek değil, toplumu güçlendirmek ve güçlendirmektir.

Tarih ve Evrim

Kooperatiflerin kökeni, özellikle İngiltere ve Fransa'da, 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kooperatif kurma ihtiyacı, Sanayi Devrimi sırasında, işçilerin geçim kaynaklarının artan mekanizasyonla tehdit edildiği durumlarda hissedildi. Bu dönemde işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli toplumsal ve emek hareketleri kuruldu. Fenwick Weaver's Society, 1769 yılında Fenwick, East Ayrshire'daki yerel dokumacıların indirimli olarak yulaf ezmesi satmak için bir kulübede toplandıkları ilk tüketici kooperatifi olarak tarih yazdı. Kooperatifler daha sonra fırladı ve 1830'da operasyonda birkaç yüz vardı. Modern kooperatif hareketinin temeli, Rochdale İlkelerinin hazırlanmasında ortaya kondu. Rochdale Equitable Pioneers Topluluğu, başka türlü bir şeyle karşılayamayacakları gıda kaynaklarını satmak için bir mağaza açan 20 kişinin yanı sıra 10 dokumacıdan oluşuyordu. Rochdale ilkelerini uygulayarak, toplum ilk mücadeleden sonra yüksek kaliteli, uygun fiyatlı mallar satmaya başladı. Almanya, 19. yüzyılın ortalarında icat edilen kredi birliklerinin beşiğiydi. Rochdale'den sonra kooperatifler başarıyla faaliyet göstermeye başladı ve 1895'te uluslararası bir dernek kuruldu. Kuruluşların şimdi küresel bir çekiciliği var.

Kooperatif Çeşitleri

Kooperatifler, aşağıdakileri içeren farklı amaçlar için kurulmuştur:

  • Tüketici Kooperatifleri : Bu kuruluş kooperatiften ürün satın alan tüketicilerden oluşur. Öğeler bakkaliye, konut veya finansal hizmetler içerir.
  • Üretici Kooperatifleri: bu tür bir organizasyon, ürünlerini pazarlamak ve başka kaynaklar edinmek için bir araya gelen emtia üreticileri tarafından işletilmektedir. Bu kooperatif tarımda popüler. Örneğin çiftçiler çiftlik girdilerini satın almak, sigorta almak ve depolama ya da işleme tesislerini işletmek için bir araya gelebilirler.
  • İşçi Kooperatifleri: bu tür bir organizasyon çalışanların tüm üyelerin gelişimi için becerilerini ilişkilendirme ve kullanmalarını sağlar. İşçiler, düşük gelirli insanlar için ideal olan küçük bir finansal yatırıma sahip bir şirkete sahip olma şansını elde ediyor.
  • Kredi Birlikleri: Kredi birlikleri, daha sonra faiz oranları düşük olan krediler olarak kendilerine sunulan paraya katkıda bulunmaya teşvik eder.
  • Hibrit Kooperatifler: Bu kooperatif türü, üyelerin ortak çıkarları için farklı kooperatif türlerini birleştirir.

Kooperatiflerin Önemi

Kooperatifler ekonominin tüm sektörlerinde konut, finans, tarım, enerji ve sağlık sektörüne kadar faaliyet göstermektedir. Kooperatif örgütleri demokratik değerler ve normlar üzerinde çalışır ve bireysel ve kolektif özgürlüğü teşvik eder. Kooperatifler, üyelerine finansal yardımın sağlanmasından, tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesinden ve üyelerin ekonomik gereksinimlerinin karşılanmasından muazzam ekonomik faydalar sağlamaktadır. Üyeler ayrıca istihdam olanakları ve eğitim ve öğretime de erişim sağlamaktadır. Kooperatifler, üyelerini güçlendirerek bir ülkenin kalkınmasına katkıda bulunur. Gelişmekte olan ülkelerde, kuruluşlar, dezavantajlı toplum üyelerinin ekonomik ve sosyal yaşamlarını canlandırmaya yardımcı olmaktadır. Örgütler ayrıca üyelerini eğiterek ve eğiterek serbest meslek kavramını da teşvik eder. Dünyada 100'den fazla ülkede 1 milyar kooperatif üyesi olduğu tahmin edilmektedir.