Küçük Güç Devleti Nedir?

Küçük Güç Devleti Nedir?

Dünyanın dört bir yanındaki bağımsız uluslar, uluslararası toplumda farklı derecelerde iktidara sahiptir. Belirli bir ülke tarafından tutulan gücün derecesi genellikle ekonomik büyüklüğüne, nüfus büyüklüğüne, askeri kaynaklarına veya arazi büyüklüğüne dayanır. Bununla birlikte, en yaygın kullanılan ölçüm faktörü, tüm bilginler tarafından kararlaştırılmadığı halde, popülasyon büyüklüğüdür. Bazı uzmanlar, küçük bir güç devletinin 15 milyondan az nüfus büyüklüğüne sahip olduğunu iddia ederken, diğerleri ise ismin 30 milyondan az nüfusu olan devletlere uygulanması gerektiğini iddia ediyor. Bir ulusun gücünü belirlemek için hangi faktörün kullanıldığına bakılmaksızın, sonuç, dünyanın sadece birkaç büyük güç devletine ve çok sayıda küçük güç devletine sahip olmasıdır.

Küçük Güç Durumlarının Paylaşılan Özellikleri

Hangi ülkelerin küçük güçler, orta güçler veya büyük güçler olarak görülmesi zor bir şekilde tanımlanmasına rağmen, yaygın olarak kabul edilen birçok küçük güç devleti aynı özellikleri paylaşmaktadır.

Küçük güç durumları genellikle doğal, politik, finansal veya askeri olmak üzere sınırlı kaynaklara sahiptir. Bu kaynak yetersizliği, bağımsız hareket etme yeteneklerini sınırlar ve iç ve dış politikalarının oluşturulmasını etkiler. Bu nedenle, küçük güç durumları, büyük güç durumları tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde hareket etmeye zorlanmaktadır.

Küçük iktidar devletleri ayrıca, yalnızca belirlenmiş uluslararası ilişkiler normlarından daha fazlası için büyük iktidar devletlerine de bağlıdır. Bu ülkeler kendi siyasi, ekonomik ve sosyal korumalarını sağlayamıyorlar ve bu nedenle uluslararası ittifaklara bakmaları gerekiyor. Bu bağımlılık, küçük güç devletlerinin askeri cezadan kaçınmak amacıyla daha büyük ülkelere asistanlık yapmasına neden oluyor.

Uluslararası ilişkiler aslında küçük güç durumlarına göre daha fazla potansiyel dezavantaj sunmaktadır. Bu artan risk göz önüne alındığında, bu ülkelerin hükümetleri, yeni dış politikalar yaratma girişiminden ziyade, sıklıkla işbirliği içerisinde çalışırlar. Bu hükümetler, çatışma çözümüne yaklaşımlarını etkileyen büyük güç devletlerinden misilleme korkusu altında faaliyet göstermektedir. Küçük güç durumlarının, askeri olarak hareket etmekten ziyade, çatışmaya yönelik tehlikeye atılmış çözümler oluşturma olasılığı daha yüksektir.

Küçük güç durumları, genellikle bu politikalarla ilişkili potansiyel maliyetleri azaltmak amacıyla dış politika yapımında daha büyük bir güç oluşturmak için birlikte çalışır. Bu tür bir işbirliği genellikle uluslararası kuruluşların kuruluşuyla sonuçlanır.

Küçük Güç Durumlarının Benzersiz Konumu

Ulusların çoğunluğu küçük güç devletler olarak sınıflandırılsa da, az sayıda büyük güç devletinden çok daha az güce sahiptirler. Bu pozisyon benzersizdir ve küçük güç devletlerinin uluslararası ilişkiler açısından benzersiz ittifaklar aramasına yol açmıştır. Bu ülkelerin hükümetleri ittifaklarını çok stratejik olarak seçtiler. Genel siyasi teoriye göre, bu ittifak binasının diğer büyük güç devletlerinden agresif muameleyi önlemeyi hedeflediğine inanılıyor. Bu ittifakları taahhüt eden küçük güç devletlerinin olası avantajları ve dezavantajları hakkında birçok soru ortaya çıkmaktadır. Ek olarak, küçük güç durumları uluslararası oyun alanındaki algılanan güçlerini arttırmak için çok spesifik konularda uzmanlaşmaya çalışmaktadır. Başka bir deyişle, küçük güç durumları temel olarak hayatta kalmaya odaklanırken, büyük güç durumları varlıklarının diğer yönlerine odaklanabilirler.

Küçük Güç Devletlerinin Uluslararası İlişkileri

Her ne kadar iç politikalar küçük güç devletlerinin kimlikleri ve günlük faaliyetlerinde büyük rol oynamasına rağmen, birçok araştırmacı uluslararası politikaların bu ulusların iç işleri üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğuna ve bu nedenle küçük güç durumları için büyük güç devletlerinden daha önemli olduğuna inanmaktadır. . Bu, uluslararası politikaların mallarını, hizmetlerini ve insanlarını istismar ederek küçük ekonomilere karşı çalışabileceği gerçeğiyle açıklanmaktadır. Ek olarak, bu ülkeler küçük olduğu için, gayri resmi ticaret anlaşmalarından kaynaklanan zararlar, küçük güç devletlerinin ekonomileri üzerinde büyük güç devletlerinde olduğundan çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Buna karşılık, büyük güç devletleri, küçük güç devletlerinden daha fazla uluslararası politika oluştururken kendi iç politikalarına daha fazla önem veriyorlar.

Küçük Devletlerin Güvenlik Açıkları

Siyaset bilimciler, küçük güç devletlerinin yerel ve uluslararası davranışlarını açıklamak için çeşitli teoriler geliştirmiştir. Bu teorilerin çoğu, küçük güç ülkelerinin büyük güç ülkelerinden daha savunmasız bir durumda iş gördüğü ve var olduğu kavramı üzerine kuruludur. Bu güvenlik açıkları, küçük güç devletlerinin uluslararası örgütlerin ittifaklarından veya daha büyük güç devletleriyle ittifaklarından korunmaya (siyasi tartışmalara sığınak olarak da adlandırılır) yönelmesini sağlar. Bu ittifakların müzakere edilmesi küçük güç durumları için zor olabilir, çünkü anlaşmaların katılan tüm taraflar için yararlı olması gerekir ve ittifakla ilgili maliyetlerin küçük güç durumları üzerinde daha büyük bir etkisi olacaktır. Bu maliyetler genellikle sözleşmeye katılan büyük güç ülkeleri tarafından belirlenir ve çoğu durumda bu maliyetler küçük devletlerin hem iç hem de dış olarak yapabilecekleri eylemleri kısıtlar.

Barınma Teorisi

Küçük güç durumları tarafından aranan koruma türlerine örnekler arasında ekonomik, sosyal ve politik yer alıyor.

Ekonomik barınak teorisine göre, küçük güç devletleri küresel ekonomiye dahil olma konusunda yardım istiyor. Bu yardım, krediler veya daha basit bir şekilde açık piyasaya katılma fırsatı şeklinde olabilir. Küçük ekonomilerin doğası, diğer ülkelere göre daha az çeşitlendirilmiş üretim uygulamalarına sahip olma eğiliminde oldukları anlamına gelir ve bu da uluslararası ticarette yer alma gereksinimlerini artırır. Küçük güç durumları için ekonomik korumalar uluslararası kuruluşlardan veya büyük güç durumlarından gelebilir.

Sosyal barınma teorisine göre, küçük güç durumları uluslararası düzeyde tanınmaya çalışmaktadır. Tanınan bir kimliğe sahip olma arzusu, küçük güçlerin küresel etkileşimi olmayan devletlerin hareketsizlikten muzdarip olabileceği gerçeğiyle motive olur. Değişim, ekonomileri ve toplumları büyümeye yöneltir ve uluslararası tanınma olmadan, küçük güç ülkeleri genel olarak uluslararası insan, fikir ve bilgi alışverişinden dışlanma riskini alır. Bu öğelerin her biri bir toplum içindeki değişimi ve büyümeyi teşvik etmek için gereklidir.

Siyasi barınak teorisine göre, küçük güç durumları öncelikle uluslararası sahnede siyasal ve / veya askeri güç kazanmakla ilgilenmektedir. Uluslararası politikada, bir ülkenin ordusunun büyüklüğü genellikle uluslararası ilişkilerde güç seviyesini belirler. Birçok küçük iktidar devleti, onları daha büyük militanlara erişmeye iten küçük veya varolmayan militanlara sahiptir. Büyük güç devletlerinin askeri koruma sağlayabilmesi için, küçük güç devletlerinin çoğu zaman bu daha büyük ülkeler tarafından belirtilen yönergeleri kabul etmesi gerekir.