Mercanlar Nedir ve Neden Önemlidir?

5. Fiziksel Tanım

Anemonların ve denizanasının akrabaları olan mercanlar, dünyadaki en büyük biyolojik çeşitliliği barındıran resifler yaratmaya yardımcı olur. Mercanların ilk önce bitki hayvanları olduğuna inanılır, ancak daha sonra dokunmaya tepki gösterdikleri için yalnızca deniz omurgasız hayvanları olduğu anlaşılır. Mercanlar Phylum Cnidaria'nın Anthozoa sınıfına aittir. Üç alt sınıf vardır: Hexacorallia, Octocorallia ve Ceriantharia. Alt sınıf Hexacorallia'da zoantidler, deniz anemonları ve taşlı mercanlar bulunur. Octocorallia'da denizkızı, gorgonia, mavi mercan ve yumuşak mercanlar bulunur. Ceriantharia, tüpte yaşayan mercanlardır ve doğada yalnızdır. Mercanların çoğu kendilerini kümelenmelerde ve topluluklarda yaşayan alt tabakaya bağlar. Taş mercanlar etraflarındaki kalsiyum karbonattan yapılmış sert bir yapı salgılar. Yumuşak mercanlarda sert dış yapı mevcut değildir ancak bunun yerine yapısal destek için sklerite sahiptirler. Yiyecekleri ağzına getiren tentacles, mercanın polipini (mercanın vücut birimi) çevreler. Dokunaçlar ayrıca yiyecek toplamadığında da geri çekilir. Taş mercanlar sert dış yapılarının içinde saklanarak kendilerini savunurken, yumuşak mercanlar avcılarını öldüren veya felç eden toksinler salgılarlar.

4. Diyet ve Mercan Resif Oluşumu

Çoğu mercan substrata bağlandığı için, onlara bol miktarda yiyecek getiren su akımından faydalanarak beslenirler. Küçük balıklar ve küçük zooplanktonlar, mercanların birincil diyetini oluşturur. Doğru anda, mercanın tentaclesinin nematosistleri avı hareketsizleştirmek için kullanılır. Tentacles daha sonra avını tutup mercanın ağzına getirir. Daha sonra, yenmeyen kısımlar ve yemekten çıkan atık madde ağızdan salınır. Bazı mercan türleri, polip yapısı içinde yetişen fotosentetik dinoflagellat alglerine dayanır. Bu simbiyotik ilişki mercanın enerjisini alırken algleri besler. Algler tarafından gerçekleştirilen fotosentetik işlem ayrıca mercanın dış kalsiyum karbonat yapısının sertleşmesine yardımcı olur. Çoğu zaman, mercan polipindeki alg yükü strese girdiğinde mercan algi serbest bırakır. Kahverengi renkli alglerin kaybı bu nedenle mercanların beyazlamasına neden olur. Mercanlar resif oluşturma faaliyetlerine önemli katkılar sağlar. Mercan inşaatçılar tarafından doldurulan sığ su resifleri ve derin su resifleri vardır. Mercanların büyük çoğunluğu sığ su resiflerini içinde barındırdıkları fotosentetik alglerden elde edilen enerji yardımı ile kolonize eder. Bununla birlikte, derin su resif yapan mercanlar, ortak yaşam alanlarını barındırmamaktadır. Zaman geçtikçe çoğu mercan bozulur ve ölür. Sonraki mercan kuşakları, ölü mercanlar ve diğer deniz türleri arasında biriken moloz, resiflerin büyümesine katkıda bulunur.

3. Habitat ve Menzil

İlkel biçimlerindeki mercanlar, Kambriyen döneminde yaklaşık 542 milyon yıl önce ortaya çıktı, ancak yaklaşık 100 milyon yıl sonra yaygınlaştı. Modern mercanların çoğu, tropikal ve subtropikal okyanusların ılık sularında bariyer resifleri, saçaklı resifler ve meşe palamutlarında yaşar. Mercan resiflerinin oluşması milyonlarca yıl alır. Bugün mercan resifleri Basra Körfezi, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu, Karayip Denizi ve Kızıldeniz'de büyür. Dünyanın en büyük resif formasyonu olan Great Barrier Reef, Avustralya kıyılarında Mercan Denizi'nde bulunur ve 1.553 mil kadar uzanır. Kızıl Deniz Mercan Resifi, İsrail, Mısır ve Cibuti kıyılarındaki 1.180 mil boyunca uzanan dünyanın en büyük ikinci mercan resifidir. Üçüncü sırada, 932 mil uzaklıktaki Yeni Kaledonya Bariyer Resifi, Pasifik Okyanusu'ndaki Yeni Kaledonya kıyılarında yer almaktadır.

2. Tehditler ve Korunma

Antropolojik faaliyetler dünyadaki mercan resiflerini tehdit ediyor. İç kısımlardaki koylara ve koylara yakın kazı yapan kanal, kayalık resifleri için tehdit oluşturuyor. Aşırı avlanma ve balık avlama aynı zamanda mercanları ve balık popülasyonunu içeren ekosisteme yönelik ciddi tehditlerdir. Tarım ve pestisit akışları aynı zamanda saçaklı resiflere de zarar vermektedir. Bazı mercanlar, su sıcaklığı değişikliklerine ve su tuzluluğuna karşı daha hassastır. Önemli mercan atollerine ulaşan deniz yosunu istilası da mercan ağartmasına neden olur. Doğrudan okyanusa giden ve su tuzluluğunu dönüştüren sualtı kaynakları aynı zamanda mercan ve balıkların çıkmasına neden olan hassas resifleri de tehdit ediyor. Bugün koruma gruplarıyla çalışan ülkeler mercan kayalığı koruması için birçok fırsat yarattı. Deniz rezervlerinin, su altı parklarının ve miras alanlarının yaratılması, mercan resiflerinin ve sakinlerinin korunmasına ve korunmasına katkıda bulunmuştur. Yaşam alanlarının korunması ve balıkçılık yönetimi gibi ek çabalar da mercan korumasını daha etkili hale getirmiştir. Mercanların inşaat malzemesi olarak kullanılması durduruldu. Bazı mercan türlerinin mücevher ve tıbbi kullanımları azaltılmıştır. Mercan yetiştiriciliği, daha fazla mercan restorasyonuna sahiptir. Bu yöntem, tükenmiş resiflerde geri kalan mercan parçalarının yetiştirilmesini gerektirir.

1. Üreme ve Yaşam Döngüsü

Mercanlar hem aseksüel hem de cinsel olarak çoğalabilir, ancak ikincisi baskın üreme şeklidir. Mercanlar ya hermafroditiktir veya gonokhoristiktir. Tek cinsiyetli koloniler taşlı mercanların yaklaşık% 25'ini oluşturur. Üreme, ayın döngüsünden, gündüz uzunluğundan ve doğal kimyasal sinyallerden etkilenir. Taşlı mercanların yaklaşık% 75'i yumurtalarını sallar ve döllenmeden sonra planula adı verilen minik larvaya dönüşür. Bu larvalar yeni koloniler oluşturmak için alt tabakaya yerleşmeye hazır olana kadar suda büyür. Senkron yumurtlama mercanlar tarafından sergilenen ilginç bir olgudur. Birden fazla mercan türü genellikle gametlerini aynı anda serbest bırakır. Bu fenomen, spesifikasyonu destekleyebilecek melezlerin oluşumuna izin verir. Bir başka mercan türü olan yavrular, güçlü akıntı ve dalgalara sahip sularda yaşarlar. Bu mercanlar, sularla batan spermlerini, yumurta yüklü yumurta taşıyıcılarına indirmek için salıverir. Döllenmeden sonra gelişen planula daha da büyümek için yerleşir. Bölünme ve tomurcuklanma mercanlarda iki aseksüel üreme şeklidir. İlk olay, daha küçük bir polip ana polipten dışarı çıktığında meydana gelir. İkinci yöntemde, yetişkin mercan iki eşit boyutlu polip halinde bölünür. Aseksüel üreme yöntemleri, mercan türlerine yenilenme yeteneklerini destekleyerek belirli bir popülasyonda daha fazla birey yaratır.