Ortalama Gelire Göre 10 En Zengin Ülke

Bir ulusun servetinin belirlenebilmesinin bir yolu, kişi başına ortalama gelirdir. Ortalama gelir ne kadar yüksekse, ortalama vatandaşların yaşam standartları o kadar iyidir. Vatandaşların refahının diğer göstergeleri, yaşam beklentisi seviyeleri, okuryazarlık düzeyleri, ölüm oranları, iş fırsatlarının mevcudiyeti ve su ve sağlık gibi temel olanaklara erişim kolaylığıdır. Aşağıdaki makale, çeşitli ülkelerin ortalama gelirlerini analiz etmektedir.

İsviçre

İsviçre, kişi başına en yüksek ortalama geliri 80.560 dolara sahiptir. Kara ülkesi Avrupa ülkesi sadece 15.940 mil kare ve tahmini 8.508.000 kişi olup, mil kare başına 533 nüfus yoğunluğunu vermektedir. Ülke, yüksek teknoloji odaklı bir ekonomi ile birlikte onlarca yıldır müreffeh ve istikrarlı bir ekonomiden yararlanmıştır. Hem finansal varlıklar hem de finansal olmayan varlıklar açısından servet, dünyadaki tüm uluslardan daha yüksektir. İsviçre, kimyasallar, bilimsel aletler, saatler, ilaç ve müzik aletleri konusunda dünyanın en büyük 20. ihracatçısıdır. Hükümetin özel sektöre verdiği ezici destek, düşük vergilendirme ile birlikte iş yapma kolaylığına yol açıyor.

Norveç

Norveç, 148, 747 mil kareyi kapsayan ve 5, 312, 300 nüfusa ev sahipliği yapan bir Avrupa ülkesidir. Ülke, kişi başına ortalama gelirde 75.990 dolarda ikinci sıradadır. Norveç çok zengin bir millettir. Ülke, serbest piyasa ile devlet sahipliğini ekonominin kilit sektörlerinde birleştiren karma bir ekonomi uygulamaktadır. Ülke fosil yakıt, mineraller, balıklar ve ormanlar gibi doğal kaynaklardan önemli ölçüde faydalanmaktadır. Vatandaşlar yüksek ücretlerden, yüksek yaşam kalitesinden, ücretsiz sağlık hizmetlerinden ve yeterli istihdam fırsatlarından yararlanmaktadır. Norveç, son altı yılda insani gelişme endeksinde lider olmuştur.

Lüksemburg

Lüksemburg, yalnızca 998 mil karelik bir alanı kapsayan, dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. Kara ülkesi yarım milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir. Lüksemburg, 70.260 uluslararası dolar kişi başı ortalama geliri ile gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Refah, 1960'larda demir ve çelikle, bankacılık ve finansal hizmetlerde çeşitlenmeden önce başladı. Lüksemburg, bilgi ve elektronik teknolojisini benimseyen ilk ülkeler arasındaydı. Ekonomi yıllar içinde ılımlı bir büyüme, yüksek inovasyon seviyeleri ve düşük enflasyon oranlarından yararlandı.

Katar

Batı Asya ülkesi olan Katar, kişi başına ortalama gelirde 61.070 dolarda dördüncü sırada yer almaktadır. Ülkenin ekonomik büyümesine, farklı sektörlerde emek sağlayan milyonlarca gurubun katkısı bulunmaktadır. Fosil yakıtın keşfi ülkeyi ekonomik bir deve dönüştürdü ve sonuç olarak tüm sektörleri dönüştürdü. Vatandaşlar düşük vergi oranlarına, yüksek istihdam seviyelerine ve yüksek yaşam standartlarına sahiptir. Petrol gelir fazlası, ülkeye yıllık olarak çeşitli varlıklardan milyarlarca dolar kazandıran yabancı yatırımlara yönlendirilir.

İzlanda

İzlanda, Avrupa'da bulunan ve yaklaşık 355.620 sakinle 39.682 mil kareyi kapsayan bir İskandinav adasıdır. İzlanda düşük vergi oranları, evrensel sağlık bakımı, yüksek okuryazarlık düzeyleri ve yenilenebilir enerji kullanımı ile karakterize edilen bir piyasa ekonomisine sahiptir. Siyasi ve sosyal istikrar, ülkenin insani gelişme endeksinde üst sıralarda yer almasını sağlar. Kişi başına ortalama gelir 60.830 dolar. Turizm en önemli döviz kazananıdır.

Kişi Başına Ortalama Ortalama Geliri Olan Diğer Ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri, kişi başına ortalama geliri 58.270 dolar olan altıncı sıradadır. İrlanda ve Danimarka, kişi başına ortalama gelir bakımından sırasıyla 55.290 ve 55.220 dolarda yedinci ve sekizinci sırada yer almaktadır. Singapur'da kişi başına ortalama gelir 54.530 dolardır. Onuncu pozisyonda ise kişi başına ortalama geliri 52.590 dolar olan İsveç'tir.

Ülkeler düşük nüfus en üst sıralarda yer alacak . GSYİH'ya sahip olan ancak Çin, Almanya ve ABD gibi yüksek nüfusa sahip olan ülkeler, geniş nüfusları nedeniyle yüksek sıralarda yer almamaktadır.

Ortalama Gelire Göre 10 En Zengin Ülke

rütbeülkeKişi başına düşen gelir
1İsviçre80560
2Norveç75990
3Lüksemburg70260
4Katar61070
5İzlanda60830
6Amerika Birleşik Devletleri58270
7İrlanda55290
8Danimarka55220
9Singapur54530
10İsveç52590