Pan-Arap Renkleri Nedir?

Dört Pan-Arab rengi vardır: beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah. Tarihsel olarak, üçünün her biri Arap dünyasında bir dönemi veya hanedanı temsil ediyor. Temsilleri aşağıdaki gibidir:

  • Rashidun Halifeliği, Abbasi Halifeliği ve Muhammed bayrağının tamamı siyah renkle temsil edilmektedir.
  • Beyaz renk Emevi Halifeliğini temsil ederken, Fatimid Halifeliği yeşil ile temsil edildi.
  • Son olarak, kırmızı renk Haşemiler, Osmanlı İmparatorluğu ve Hacıjiler tarafından kullanılmıştır.

Köken ve Tarihçe

Renklerin kökeni, Safi Al-Din Al-Hilli olarak bilinen Iraklı bir şair zamanında 14. yüzyıla kadar uzanıyor. Şiirlerinden birinde, dört renge referans veren bir çizgi var. Çizgi, insanların hareketlerini temsil eden beyaz, onların mücadelelerini temsil eden siyah, bu mücadelelerin savunduğu alanların yeşil duruşu, kırmızıların kılıç için olduğu hakkında konuşuyor.

Bu renkler ilk kez birlikte kullanıldığında, Arap İsyanı bayrağının tasarlandığı 1916’da. Bayrak, sırasıyla üstten üç siyah, yeşil ve beyaz şerit içeren basit bir tasarımdı. Kırmızı renk sol taraftan kaynaklanan bir üçgen şeklindedir. Halen, bu renkleri kullanan birkaç bayrak var. Bu bayraklar Ürdün, Filistin, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerin ve bölgelerin bayraklarını içerir. Irak ve Ürdün Arap Federasyonu olarak bilinen kısa birliğin ayrıca renkleri kullanan bir bayrağı vardı.

Arap Kurtuluş Renkleri

Pan-Arap renkleri, 1950'lerin başlangıcına kadar bir süre kullanılmaya devam etti. O andan itibaren, Arap Kurtuluş renkleri daha popüler olmaya başladı ve sonunda Pan-Arap olanlarının yerini aldı. Yeni renkler hemen hemen eskilerle aynıydı ve hafif bir fark vardı. Yeni düzende, bayrak beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç banttan oluşuyordu. Yeşil yok edilmedi, ancak önceki tasarımlara göre çok daha az belirginlik sağlandı. Yeni bayrak altında renkler tamamen farklı bir anlam kazandılar. Şimdi siyah, geçmiş yabancı baskıcılar için durdu, kırmızı kanlı fedakarlıkları sembolize etti ve beyaz, umut dolu parlak bir geleceğin temsilcisiydi.

Bu yeni renklerin ilham kaynağı, 1952 Mısır Devrimi sırasında (23 Temmuz devrimi olarak da anılır) kullanılan Arap Kurtuluş bayrağına kadar uzanıyor. Devrim, Kral Farouk saltanatını ortadan kaldırmak isteyen Gamal Abdel Nasser ve Mohammed Naguib adlı iki ordu subayı tarafından yönetildi. Yeni renkler bugün birkaç bayrakla ortaya çıkıyor. Bu bayraklar Mısır, Suriye, Yemen, Sudan, Irak ve Yemen'dir. Yemen birleşmeden önce bile, daha büyük Yemen, Kuzey ve Güney Yemen'i oluşturan rakip devletlerin her ikisinin de kendi bayraklarında renkleri vardı. Çok uzun sürmeyen, ancak Arap Kurtuluş renkleri olan Arap sendikaları da vardı. Bu sendikalar, Arap Cumhuriyetleri Federasyonu ve Birleşik Arap Cumhuriyeti idi.