Pandemik ve Salgın Arasındaki Fark Nedir?

Bir hastalık salgını olduğunda, en endişe verici şey diğer alanlara yayılma yeteneğidir. Bazı hastalıklar bir kez ülkeden diğerine yayılırken, diğerleri salgının menşei ile sınırlı kalmaktadır. Farklı uluslara yayılan bir hastalığa pandemik, buna karşın beklenenden daha büyük bir popülasyonu etkileyen ancak menşe yerine sınırlı kalan bir hastalığa salgın denir. Bu iki terimin daha iyi anlaşılması için her birini ayrı ayrı tanımlayacağız.

Salgın nedir?

Tutarlılık, bir hastalığı karakterize eden ortak bir faktördür. Bazı hastalıklar çok hızlı bir şekilde yayılabilir ve belirli bir yer ve zaman içinde beklenen birey sayısının ötesinde büyüyebilir. Bir salgın belirli bir zamanda geniş bir coğrafi alandaki nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen bir hastalığın ortaya çıkmasıdır.

Pandemik Nedir?

Bir salgın, dünya çapında bir salgının yayılmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bir hastalık oluşumunun bir salgın olarak adlandırılması için iki şartı karşılaması gerekir. Birincisi, bir ulustan diğerine dünyaya yayılmalıdır. İkincisi, hastalığın ortaya çıkması görülmeli ki bu hastalananların belirtileri göstermesi gerektiği anlamına gelir.

Bir Pandemik ve Bir Salgın Arasındaki Fark

Yukarıdaki terimlerin tanımlarına dayanarak, ikisini birbirinden ayırabiliriz. İlk olarak, bir salgın, belirli bir bölgedeki birçok kişiyi etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı veya viral bir hastalıktır. Örneğin, Çin'de domuz gribi salgını meydana gelirse, hastalık Çin ile sınırlı olduğu sürece salgın olarak adlandırılır. Bir salgın oluşum, belirli bir hastalık veya enfeksiyon için genellikle beklenen vakaların üzerindedir.

Öte yandan, bir salgın sırasında bulaşıcı, bulaşıcı veya viral hastalık salgının meydana geldiği ülkenin dışına yayılır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bir salgın, dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca insanı etkileyebilir.

Salgın ve Pandemik Örnekleri

İlk olarak, salgın bir örnek görelim. 1976'da Ebola, Afrika'da ilk defa keşfedildi. Viral hastalığın ya goriller, meyve yarasaları ya da şempanzelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. O tarihten itibaren hastalığın salgınları yaygındı. Bununla birlikte, Batı Afrika'da başlayan 2014 salgını, Batı Afrika bölgesine yayıldı. Salgın hastalananların yüzde elli ila doksanının hayatını iddia eden binlerce kişiyi öldürdü.

Şimdi bir salgın örneğine bakalım. 1918'de, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, Kansas'taki ABD askeri istasyonlarından birinde İspanyol Grip adında eşsiz bir grip virüsü bulundu. Keşiften yalnızca altı ay sonra virüs dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştı ve 20 ila 100 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor. Dünya çapında 500 milyondan fazla insanın hastalığa yakalandığı düşünülmektedir.