Polonya Hangi Ülkeleri Sınırlandırır?

Farklı kaynaklar, Polonya kara sınırının 2181 mil veya 2225 mil uzunluğunda olduğunu belirtiyor. Yedi ülke, sınır sınırlarını paylaştığı Polonya'yı sınırlandırıyor. Bunlar Almanya, Rusya, Litvanya, Ukrayna, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Beyaz Rusya'dır. Polonya-Çek Cumhuriyeti sınırı, sınır ülkelerinin en uzundur, Polonya-Litvanya sınırı ise en kısa sınırdır. Sınır boyunca çok sayıda sınır geçişi var ve ülke 2004 yılında AB’nin bir parçası haline geldiğinde, Schengen Anlaşması’nın hükümlerini izleyerek Slovakya, Litvanya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile sınır geçişleri kaldırıldı. . Sınır kontrolleri, ülkenin Rusya, Belarus ve Ukrayna ile sınırında hala mevcuttur.

Ukrayna-Polonya sınırı

Ukrayna, Polonya'nın doğu sınırında yatıyor. İki ülke, Polonya'nın en uzun doğu sınırını temsil eden uzun bir kara sınırını paylaşıyor. Sınırın uzunluğu, farklı kaynaklara bağlı olarak 332 mil ile 329 mil arasında değişmektedir. Sınır boyunca yaklaşık 8 milyon insan yaşıyor. Sınır, vize meselesinin Ukraynalılar tarafından sınır ötesi hareketlere hak kazanması gereken Schengen Bölgesi'nin giriş noktası görevi görüyor. Sınır, Avrupa Birliği'nin herhangi bir doğu sınırının en fazla geçiş noktasına sahiptir. Sınırdaki ağır polis mevcudiyetini garanti altına alarak sınır boyunca kaçakçılık faaliyetlerinde bir artış var.

Ukrayna-Polonya Sınırının Tarihi

Sınır ilk olarak 1919 Polonya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra 1920 Varşova Antlaşması'nın bir parçası olarak kuruldu. Ukrayna daha sonra, 1921'de sınırı Polonya-Sovyet sınırına dönüştüren Sovyetler Birliği'nin bir parçası olacaktı. Sınırın yoğun polis varlığı nedeniyle sınır ötesi hareketi bu dönemde kısıtlandı. Polonya-Ukrayna sınırı, Doğu Bloku'nun dağılmasından sonra yeniden kuruldu, iki ülke Mayıs 1992'de aralarındaki sınırı resmen tanıdı. Sınırdaki sınır ötesi hareketi kısa bir süre sonra, her yıl 3 milyon kişi geçiyordu. . Sınır ötesi hareket, yaklaşık 20 milyon geçişin kaydedildiği 2006 yılında zirveye ulaştı.

Belarus-Polonya Sınırı

Polonya, Polonya'nın kuzeybatısındaki bir ülke olan Belarus ile kara sınırını paylaşıyor. Polonya-Beyaz Rusya sınırı 258 mil uzunluğundadır. Bununla birlikte, bazı tahminlerde sınırın uzunluğu 247.7 mil ve 260 mil arasındadır. Sınır, Polonya-Litvanya-Beyaz Rusya üçlü noktasında başlıyor ve güneye Ukrayna-Polonya-Beyaz Rusya üçlü noktasına gidiyor. Sınır boyunca, çoğu geçiş şekli olarak demiryolu ve karayolu bulunan toplam 13 sınır kapısı vardır. Birkaç nehir Swislocz, Czarna Hancza ve Narew nehirleri de dahil olmak üzere sınırı geçmekte veya sınırlarını takip etmektedir.

Belarus-Polonya Sınırının Tarihi

Sınır ilk kez Ağustos 1945'te Sovyetler Birliği ile Polonya arasındaki Sınır Anlaşması uyarınca ayrıldı. Mevcut sınır 1946'da Polonya ile Sovyetler Birliği arasında kuruldu ve Doğu Bloku'nun çöküşünden sonra bile revize edilmedi. 2004 yılından bu yana, sınır AB-Belarus sınırı olarak da tanınmaktadır.

Rusya-Polonya sınırı

Rusya, Rusya’yı Kaliningrad Oblastı’nın dışlanmasıyla Polonya’yla sınırlandırıyor. Sınır 130 mil uzunluğunda ve düz bir çizgiyi takip ediyor. Sınır Litvanya-Polonya-Rusya üç noktasında başlıyor ve Baltık Denizi'nde sona eriyor. Polonya-Rusya sınırı, Doğu Avrupa'daki en işlek sınırlardan biridir ve sınır ötesi trafik katlanarak artmaktadır. Polonya-Rusya sınırında, tümü karayolu olan beş aktif sınır kapısı bulunmaktadır.

Rusya-Polonya sınırı

Polonya-Rusya sınırı, yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, Sovyetler Birliği ile İkinci Polonya Cumhuriyeti arasında Riga Antlaşması'na uygun bir sınır kurulmuştu. Sınır, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Polonya ile Sovyetler Birliği arasında yapılan anlaşmalarda yeterli bir şekilde sınırlandı. Bununla birlikte, sınırda bazı değişiklikler, iki ülkenin bir bölge borsasında kararlaştırmasından sonra 1951'de yapıldı. Sınır, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bile korunmuştu. Sınır, Polonya'nın Avrupa Birliği üyesi olduğu 2004'ten beri AB-Rusya sınırının bir parçası olarak kabul ediliyor.

Litvanya-Polonya Sınırı

Litvanya, Polonya'nın kuzeydoğu sınırında yer almaktadır. Sınır, 65 mil uzunluğa sahip olan, Polonya'nın bütün uluslararası sınırlarının en küçüğüdür. Sınır bölgesine NATO askeri planlamacıları tarafından Suwalki açığı deniyor. İsim, Suwalki kasabası yakınlarında askeri işgallere karşı savunması zor olan dar bölgelere atıfta bulunuyor. Sınır, Polonya-Litvanya-Beyaz Rusya üç noktada başlar ve kuzeye Polonya-Litvanya-Rusya üç noktasında uzanır.

Tarih Litvanya-Polonya Sınırı

Litvanya-Polonya sınırı, iki ülke tarafından 1990'da Litvanya'nın bağımsızlığından sonra tanındı. Litvanya'nın bağımsızlığından önce, sınır hala varlığını sürdürdü, ancak Polonya ile Sovyetler Birliği arasında paylaşıldı. Bu sınır İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve 20. yüzyılın başlarında Litvanya ile İkinci Polonya Cumhuriyeti arasında var olan eski sınırı değiştirdi. İki sınır ülkesi Schengen Anlaşması'nın imzacıları olduğu için sınır boyunca hiçbir sınır kontrolü mevcut değil.

Almanya-polonya sınırı

Almanya, sınırdaki doğu Polonya ülkesidir. İki ülke arasındaki sınır 290 mil uzunluğunda. Sınır, Almanya-Polonya-Çek Cumhuriyeti'nin üç noktasında başlıyor ve Baltık Denizi'ne ulaşana kadar kuzeye gidiyor. Sınır, 1945'te, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra kuruldu. Sınır boyunca kalan bölgeler oldukça kalabalık olup, sınır boyunca bir milyon kadar insan yaşamaktadır. Schengen Anlaşmasının hükümlerine göre, sınır ötesi sınır kontrolü, her iki ülke tarafından sınır ötesi serbest dolaşım hareketlerine izin vermek için kaldırıldı.

Tarihçe Almanya-Polonya Sınırı

İki ülke arasındaki geleneksel sınır, Neisse ve Oder nehirlerinin rotalarına dayanıyordu ve bu ortaçağ Slav ve Alman kabilelerini bölümlere ayırıyordu. Bununla birlikte, sınır yüzyıllar boyunca birkaç kez değişti ve 1500'lerin istikrara kavuşmasına kadar sürmedi. Sınır, daha sonra Alman İmparatorluğu'nun bir parçası olan Prusya Krallığı'nın bir parçası olan çevre bölgelerin 18. yüzyılda çözüldü. Polonya’nın bağımsız bir ülke olarak ortaya çıktığını gören Versay Antlaşması’nın ardından sınır yeniden kuruldu. İki ülke, Doğu Bloku'nun dağılmasından ve ardından Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinden kısa bir süre sonra 1990 Alman Polonya Antlaşması'nda sınırı tanıdı.