Romantizm Sanat Hareketi

Yaygın olarak Romantizm olarak adlandırılan Romantik Sanat Hareketi, Avrupa'da ortaya çıkan sanatsal, edebi, müzikal ve entelektüel bir hareketti. Daha önceki yüzyıllara dayanan üslupsal kökenlere sahip olmasına rağmen, Neoklasik Sanat Hareketi'nin ardından tarzın hız kazandığı 18. yüzyıla kadar değildi. Romantizme resminde merkezi bir rol verildi fakat yine de Neoklasik'in sertliğine karşı bir denge görevi gördü. Romantizmin en göze çarpan özelliği, sanatçının çalışmalarının, sanatçıların duygularını sanat yoluyla ifade etmelerine olanak sağlayan kurallara müdahale etmemesidir. Romantizm duygu ve bireyciliğe vurgu yaptı ve en önemli iki prensibi takip etti: kendiliğinden düz hava resmine vurgu ve iyilik ve insanlık duygusu.

Tarihçe ve Gelişme

20. Yüzyıl boyunca, romantizmin spesifik tanımları, bazıları aydınlanma rasyonalizmine karşı bir direniş geleneğinin sadece bir başlangıcı olduğunu iddia ederken, bazılarının kesin bir biçim veya özne olarak tanımlanamayacağını iddia ederken, bazı tartışmalara neden olmuştur. sanatçılarda ve sanatseverlerde yarattığı hisler. Romantizm, 1789'da ülkeyi çekirdeklerine sarsan Fransız Devrimi'nin ardından başladı. 19. Yüzyılda sanatçılar, çalışmalarında kendi algılarının yanı sıra duygusal sezgiyi kullanmaya başladılar.

Önemli Sanatçılar ve Eserleri

Fransız Devrimi'nden sonra, çeşitli sanatçılar Romantizm sanat tarzını ele geçirdi. Bunlardan en iyilerinden biri Joseph Mallord William Turner'dı . Peyzaj ressamı ve matbaa yapımcısıydı ve yüksek peyzaj resmi alanında ilk kez büyük değişiklikler yapan kişi olarak kabul edildi. Ferdinand Victor Eugène Delacroix, rengin ve fırça darbelerinin şeklini resimlere ve resimlere etkilerini inceleyen ünlü bir ressamdı. Clorinda Rescues Olindo ve Sophronia gibi ünlü sanat eserlerini yarattı. Moonrise on the Sea ve bir ressam ve bir şair olan William Blake gibi eserler veren bir manzara ressamı olan Caspar David Friedrich, Büyük Kızıl Ejder'te İncil Vahiyleri Kitabından sahneleri betimleyen sanat eserleri yaratmıştı.

Düşüş ve Sonraki Hareketler

19. Yüzyılın ikinci yarısında, romantizm tarafından teşvik edilen abartılı duygusallığın aksine Realizm sanat hareketi tanıtıldı. Gerçekçilik sanat hareketinin arkasındaki fikir, gerçek durumu doğrulukla tasvir etmekti, böylelikle romantizmde bir düşüş yaşandı ve milliyetçilik yaygınlaştı.

miras

Resimde Romantik çağın ortaya çıkışı, resim dersleri veren çeşitli okulların gelişmesine yol açtı ve düşüşünden önce bir nesil romantik sanatçılar yaratıldı. Çeşitli çizim ve boyama yöntemleri teşvik edildi ve bu yaratıcı olma şansını sundu ve kısıtlamalar göz ardı edildi.