Rönesans Dönemi neydi?

Rönesans Dönemi, Avrupa tarihinin en etkili dönemleri arasındadır ve 1300-1700 arasında gerçekleşmiştir. Orta Çağ'dan modern tarihe kültürel bağlantı olarak kabul edilir. Rönesans dönemi, bilime ve sanata olan ilginin artmasıyla işaretlendi ve tarihçilerden bir kısmı, tarihi bir döneme kıyasla kültürel ve entelektüel bir hareket olarak görüyor. Bu dönem çoğunlukla 14. yüzyılda ortaya çıktığı İtalya ile ilişkilidir. İngiltere, Almanya ve Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerine de benzer kültürel değişiklikler yapıldı.

genel bakış

Rönesans, Avrupa’da Orta Çağ’ı başardı ve Avrupa toplumunun Klasik felsefe ve değerleri yeniden öğrenmeye çalıştığı bir dönemdi. Rönesans düşünürleri, orta çağın kültürel gerileme ile işaretlendiğine ve eski kültürlerini yeniden popülerleştirmeye çalıştığına inanıyordu. Bilim adamları bunu klasik değerleri ve felsefeleri yorumlayarak, genişleterek ve geliştirerek, sanat tarzlarını yaratarak ve bilimsel ve felsefi bir sorgulamayı tetikleyerek başardılar. Rönesans'ın etkisi din, müzik, edebiyat, politika, felsefe, bilim ve sanatta belirgindi. Rönesans alimleri çalışmalarında hümanizmi benimsemişlerdir.

Rönesans nerede başladı?

Tarihçiler, Rönesans’ın İtalya’dan geldiğine katılıyorlar, ancak başladıkları zamanda aynı fikirde değiller. İtalya'da dönemin neden başladığını ve o dönemde neden başladığını açıklamak için çeşitli teoriler öne sürülmüştür. İtalya'nın zenginliği, 14. ve 16. yüzyıllarda Avrupa ve Asya'ya ticareti genişleterek büyük ölçüde genişletildi. Tyrol gümüş madenciliğinden zenginleşti; Venedik ve Cenova, Doğu dünyasından bol miktarda lüks aldı. Sanatçılar, sanatsal girişimlerini finanse etmek için patronlara güveniyorlardı ve İtalya'nın refahı müşterilerin elinde para alıyordu. Geç orta çağlarda, İtalya, sanatsal ve akademik ilerlemeyi mümkün kılan bir dereceye kadar siyasi özgürlüğe sahip şehir ve bölgelerden oluşuyordu. Venedik ve Floransa gibi Tüccar Cumhuriyetlerinin varlığı, sürekli bir para akışı olmasını sağlamıştır. Kara Ölüm, Rönesans'ı tetikleyen faktörlerden biri olarak da önerildi. İtalya veba sırasında çok sayıda ölüm kaydetti ve ölümle ilgili sonraki aşinalık, bilginlerin öbür dünya ve maneviyattan ziyade dünyadaki varlıkları üzerinde durmasına yol açtı. Özellikle Rönesans, Floransa'da başladı ve tarihçiler, bunun servet ve cömert müşterilerin varlığından ya da şanstan kaynaklandığını söylediler.

Rönesansın Katkıları Neydi?

Rönesans sanatı gerçekçiliğe yaslandı ve perspektif içeriyordu. Leonardo da Vinci gibi ressamlar insan anatomisini resmetti ve insan formunun anlaşılmasına katkıda bulundu. Jan van Eyck ve Hugo van der Goes gibi ressamlar, yağlı boya ve tuval kullanımını benimsemiş ve ayrıca natüralizm tekniğini yaygınlaştırmıştır. Rönesans mimarisi tarzı, antik Roma ve Yunan mimarisinin bazı unsurlarını canlandırdı. Rönesans edebiyatı, önceki edebiyatın aksine, insan davranışlarına ve özelliklerine odaklandı. Teleskopların, gözlüklerin, matbaaların, barutun, denizcinin pusulasının, kağıdın ve saatlerin icadı dahil, Rönesans döneminde önemli bilim ve mühendislik atılımları da gerçekleşti. Keman ve harpsikor gibi yeni müzik aletleri operayı doğurdu ve besteciler duygusal bir efektle müzik yapmaya çalıştı. Diğer Rönesans gelişmeleri Protestanlığın yükselişini, feodalizm yerine kapitalist bir piyasa ekonomisinin büyümesini ve Columbus'a atfedilen Yeni Dünya'nın keşfini içerir.

Rönesans Dünyayı Nasıl Etkiledi?

Rönesans Dönemi medeniyet üzerinde kalıcı bir etki yarattı. Coğrafya ve bilimdeki gelişmeler insanların Dünyayı ve Evreni daha iyi anlamasını sağladı. Matbaa, en dikkat çekici icatlardan biri olup, alimlerin fikirlerinin halka ve terfi ettirilmiş eğitime ulaşabilmesini sağlamıştır. Rönesans döneminin unsurları modern kültürün gelişimine temel oluşturdu.