Ruanda'da Hangi Dilleri Konuşulur?

Ruanda, Doğu Afrika'da bulunan küçük bir kara ülkesidir. Dil, Ruanda halkının kültür ve inanç sisteminin merkezidir. Ruanda halkı temel olarak üç ana dili konuşur: Kinyarwanda, Fransızca ve İngilizce. Bu üç dil de resmi. Doğu Afrika topluluğunun diğer üyeleriyle olan etkileşimler, özellikle ticari amaçlar için Swahili dilinin ülkeye girmesine yol açmıştır. Sömürge öncesi, sömürge, sömürge sonrası ve ülkenin soykırım sonrası dönemleri bu dillerin benimsenmesini ve kullanılmasını etkilemiştir.

Kinyarwanda

Kinyarwanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Ruanda dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde 12 milyondan fazla konuşmacının bulunduğu bir Bantu etnik dilidir. Ruanda'da, Kinyarwanda resmi bir dildir ve tek etnik dildir. Kinyarwanda, üç Ruandalı etnik grup tarafından konuşulan etnik bir dildir: Hutu, Tutsi ve Twa halkı. Dil, bu etnik grupların, 15. yüzyılda üçü arasındaki yakın etkileşimin ardından kültürel kimliği olarak gelişti. Dil, ulusal dildir ve ülkedeki en yaygın konuşulan dildir; nüfusun yaklaşık% 93'ü dili kullanır. Resmi bir dil olan Kinyarwanda, Ruanda kurumlarında, yönetimde, medyada ve günlük ticari işlemlerde ticarette bir öğretim aracı olarak kullanılır.

Fransızca

Ruanda eski bir Belçika kolonisi olduğu için Fransızcayı resmi dil olarak kabul etti. Bununla birlikte, sömürge dili olmasına rağmen, Ruanda nüfusunun yalnızca% 0, 1'i (çoğunlukla eğitimli) Fransızca konuşmaktadır. 1994 yılının Ruanda soykırımı, Ruanda halkı arasındaki dilin durumunu olumsuz yönde etkileyerek İngilizcenin yavaş yer değiştirmesine neden oldu. Fransızların soykırımdaki katılımı, Ruanda halkının kendilerini Fransız ve frankofon etkisinden tamamen koparma çabalarını tetikledi.

ingilizce

İngilizce, Ruanda'daki nüfusun yaklaşık% 0, 2'si tarafından konuşulan üçüncü resmi dildir. İngilizce, 20. yüzyılın sonlarında Ruanda’da resmi bir dil haline geldi ve 2008’de okullarda tanıtıldı. Ruanda’da Fransızca’dan İngilizceye geçiş, Fransızca’nın etkisini kırmak ve Ruanda’yı Doğu Afrika topluluğuyla aynı hizaya sokmak arzusuyla tetiklendi. İngilizce resmi dildir. Ayrıca, İngilizce kullanımı, İngilizce konuşan ülkelerdeki yabancı yatırımcıların sayısını artırarak ekonomik olarak uygun bir seçenek sunar. Dil şu anda Ruanda kurumlarının birincil öğretim şekli olarak kullanılmaktadır.

Svahili

Şubat 2017’deki Ruanda hükümeti, Swahili’yi ülkede resmi bir dil haline getiren yasaları kabul etti. Dilin resmi bir dil olarak benimsenmesi, Doğu Afrika topluluğunun üyelerin Swahili'yi resmi dillerden biri olarak kullanma isteklerini takiben geldi. Swahili idari fonksiyonlarda ve resmi belgelerde kullanılmalıdır. Dil aynı zamanda zorunlu bir ders olarak müfredata uyarlanacaktır.

Ruanda'da Konuşulan Dillerin Önemi

Ruanda sakinleri arasında bir iletişim aracı olma temel işlevine hizmet etmenin yanı sıra, ülkede konuşulan diller de başka önemli roller oynamaktadır. Dil, Ruandaca eğitim kurumlarında bilgiyi iletmenin temel şekli olarak kullanılır, bu nedenle okuryazarlık oranlarını arttırır. Dil, idari ve ticari amaçlarla kayıt tutmada da önemlidir. Ruanda'da, İngilizce ve Swahili gibi bazı dillerin benimsenmesi ve odaklanması, diğer uluslarla ticareti ve iletişimi geliştirerek ulusun ekonomisini desteklemeye hizmet eder.