Santigrat'ı Kelvin'e Nasıl Dönüştürürsünüz?

Sıcaklık nedir

Sıcaklık, bir nesnenin sıcaklığının veya soğukluğunun yoğunluğudur. Termodinamik sıcaklık, nesnenin moleküllerinin (veya atomlarının) kinetik enerjisinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilir. Genel olarak, moleküller bir nesnede ne kadar hızlı hareket ederse kinetik enerji ve sıcaklık da o kadar yüksek olur.

Sıcaklığı tanımlamak için bir başka yaklaşım, farklı metallerden (ısı iletkenleri) oluşan iki nesneyi dikkate almaktır. Bu nesneler yeterince uzun süre temasta kaldıklarında, “Termal Denge” durumuna ulaşacaktır. Denge, nesnelerin artık birbirlerine net (ısı) enerji aktarmadığını belirtir. Daha sonra verilen iki nesnenin aynı sıcaklıkta olduğunu söylerdik. Bu, sıcaklığı ölçmek için kullanılabilecek özelliktir. Bir termometreyi nesneyle temas halinde tuttuğumuzda (sıcaklığı ortaya çıkacak), nesnenin sıcaklığı dengeye ulaştığında belirlenebilir. Bununla birlikte, çok sıcak, hareketli veya uzak nesneler için, sıcaklığı ölçmek için genellikle kızılötesi (ısı) radyasyon yoğunluğunu kullanırız. Bilim adamları ayrıca gazdaki ses hızını ölçerek çalışan termometreler de geliştirdiler.

Sıcaklık Ölçekleri

Yaygın olarak kullanılan üç sıcaklık ölçeği, Santigrat (C), Fahrenheit (F) ve Kelvin'dir (K). Dördüncü ölçek, Rankine (R), bazı mühendislik amaçları için kullanılır. Bu ölçekte derece büyüklüğü Fahrenheit ölçeğinde olduğu gibi aynıdır ve sıfır mutlak sıfırdadır. Kelvin, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) temel sıcaklık birimidir.

Santigrat Ölçeği

Santigrat ölçeği İsveçli bir gökbilimci olan Anders Celsius tarafından icat edildi. Bu skalada donma sıcaklıkları ile suyun kaynama noktaları arasındaki fark 100 birim veya dereceye bölünmüştür. Donma noktası 0 santigrat derece ve kaynama noktası her ikisi de standart atmosferik basınçta 100 derece santigrat olarak ayarlanmıştır. Bu skala genellikle santigrat skala olarak adlandırılır, çünkü iki tanımlanan nokta (suyun donma ve erime noktaları) arasındaki boşluk 100 derecedir.

Kelvin Ölçeği

Malzemeler soğutulduğunda ısı kaybeder ve sıcaklık düşer. Teorik olarak, bırakılacak başka ısı kalmayıncaya kadar bir nesneyi soğutmaya devam edebiliriz. Bu noktadaki sıcaklığa mutlak sıfır denir. Kelvin ölçeğinin sıfırı bu noktada ayarlanmıştır. Mutlak sıfırın altında bir sıcaklık olmadığından, Kelvin ölçeğinin negatif sıcaklıkları yoktur. Bu ölçekte suyun donma noktası 273.15 K, kaynama noktası 373.15 K'dır.

Santigrat ve Kelvin Arasındaki Dönüşüm

Hem Kelvin hem de Santigrat ölçeğinde, suyun donma noktası ile kaynama noktası arasındaki fark 100 birimdir. Bu nedenle, 1 K = 1 Santigrat derece diyebiliriz. Ancak, her iki ölçeğin başlangıç ​​noktaları farklıdır. Kelvin ölçeği mutlak sıfırda başlar ve bu ölçekte su 273.15 K'da donar. İki ölçeği eşitlemek için, Diyelim ki, suyun donma noktası = 273 K = 0 santigrat derece. Yani, K = C + 273.15 veya C = K - 273.15.