Serbest Meslek Oranlarının En Düşük Olduğu 15 Ülke

Serbest meslek sahibi bireyler hiçbir işveren için değil kendileri için çalışırlar. Başka bir işletme ile iş yaparlar veya bağımsız bir yüklenici olarak hizmet verirler. Ayrıca kendi işletme şirketlerine sahip olabilir veya mülkiyeti paylaşabilir veya bu işletmede ortaklık kurabilirler. Günlük olarak çalışabilir veya bir yönetim ekibine sahip olabilirler. Serbest çalışan insanlar arasında doktorlar, muhasebeciler, avukatlar, yazarlar ve işletme sahipleri bulunmaktadır. Kendi vergilerini ve sosyal güvencelerini ödemekten sorumludurlar. Profesyonel hizmetler, tarım ve inşaat, serbest meslek sektörünün bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu sektör 2015 yılında işgücünün yaklaşık% 30'unu oluşturuyor.

Serbest Meslek Oranlarının Düşük Nedenleri

Nüfusu arasında en düşük serbest meslek oranına sahip olan ülkeler kişi başına en yüksek gelir seviyesine sahiptir. Avrupa, en düşük serbest meslek oranına% 4'ün üzerinde bir oranla sahip. Ancak, tüm Avrupa Birliği'nde (AB), % 34, bunu yalnızca İstenenlerin% 17'sini görürken, Almanların yalnızca% 17'si aynı düşünüyor. Eurostat'a göre, AB gençliğinin yaklaşık% 23'ünü işsiz bırakıyor. Bazı Avrupalılar serbest meslek sahibi olmayı istenmeyen bir girişim olarak görmektedir. Bu iş alternatifine bakmamalarının birkaç nedeni var. Finans, danışmanlık ve ağ desteği eksikliği. Bazıları yaratıcı endüstrileri ve Bilgi ve Bilgisayar Teknolojilerini tercih ediyor.

Avrupa'da Serbest İstihdamın Düşük Yaygınlığı

AB'nin bazı üye devletlerinde, 10 çalışandan 1'inden azı serbest meslek sahibi olarak sınıflandırılmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü İstatistiğinden elde edilen veriler Norveç'i en üst sıraya yerleştirmekte ve nüfusunun işgücünün en az oranı% 7, 2 olan tüm ülkeler arasında serbest meslek sahibi olarak görülmektedir. Lüksemburg ikinci sırada, nüfusunun% 8.7'si serbest meslek sahibi. Üçüncüsü Kanada, işgücünün yalnızca% 8, 8'i serbest meslek sahibi. Danimarka, serbest çalışan işgücünün% 8, 9'u ile dördüncü sıradadır. Beşinci, serbest çalışan işgücünün% 9.0'sı ile Estonya'dır. İsveç altıncı olup, işgücünün% 10.3'ü serbest meslek sahibidir. Yedinci kişi, işgücünün% 10, 9'u serbest meslek sahibi çalışan Macaristan'dır. Almanya sekizinci sırada, işgücünün% 11.0'ı serbest meslek sahibi. Dokuzuncu kişi, işgücünün% 11.5'i serbest meslek sahibi çalışan Fransa. Letonya onuncu, işgücünün% 11.5'inde serbest meslek sahibi. On biri, işgücünün% 12, 1'i serbest meslek sahibi çalışan Litvanya'dır. İzlanda on ikinci sıradadır ve işgücünün% 12.3'ü serbest meslek sahibidir. Onüçüncü, Bulgaristan, işgücünün% 12.5'i serbest meslek sahibi. Avusturya on dördüncü, işgücünün% 13, 3'ü serbest meslek sahibi çalışıyor. Onbeşinci sırada, Güney Afrika'da işgücünün% 13.6'sı serbest meslek sahibidir.

Düşük İstihdam Oranlarının Etkileri

Dünyadaki ülkelerde düşük serbest meslek oranları özellikle gençleri etkiliyor gibi görünmektedir. Bu nedenle, bu, işgücü piyasasında bir ülkenin işgücünde becerilerin gelişimini geciktirebilecek bir boşluk yaratabilir. Gençlik kudreti, serbest meslek sahibi olma oranlarının düşük bir başka yönüdür. Ekonomiye ve genel olarak topluma katkıda bulunma fırsatını kaçırmak, ülkedeki düşük serbest meslek oranlarının diğer zararlı sonuçlarından ikisidir. Serbest meslek genellikle gençleri iş dünyasına geçiş veya daha büyük iş olanakları için hazırlayan bir beceri geliştirme sürecidir. Serbest mesleğin kendisi, işgücü piyasasına gerekli bir esneklik olarak görülmekte ve AB İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İş Hareketliliği Komiseri Marianne Thyssen'e göre, gençlerin becerilerini geliştirmenin yanı sıra iş yaratmaya yardımcı oluyor. Serbest meslek sahibi bir ülke ekonomisine katkıda bulunur.

Serbest Meslek Oranlarının En Düşük Olduğu 15 Ülke

rütbeülkeSerbest Meslek Çalışan İşgücü Oranı
1Norveç% 7.2
2Lüksemburg% 8.7
3Kanada% 8.8
4Danimarka% 8.9
5Estonya% 9.0
6İsveç% 10.3
7Macaristan% 10.9
8Almanya% 11.0
9Fransa% 11.5
10Letonya% 11.5
11Litvanya% 12.1
12İzlanda% 12.3
13Bulgaristan% 12.5
14Avusturya% 13.3
15Güney Afrika% 13.6