Slovakya'da Dini İnançlar

Orta Avrupa ülkesi Slovakya, yaklaşık 5.445.829 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. CIA World Factbook'a göre, Hristiyanlık Slovakya'daki çoğunluğun dinidir. Ulus nüfusunun% 62'si Roma Katolikliği uygulamaktadır. Protestan Hristiyanlığın ve Yunan Katolik Kilisesi'nin taraftarları, sırasıyla Slovakya nüfusunun% 8.2'sini ve% 3.8'ini oluşturur. Nüfusun% 12.5'i diğer dine bağlı ya da dinlerini belirtmedi. Slovakya sakinlerinin% 13, 4'ü hiçbir inanca uymama iddiasında.

Slovakya'daki En Büyük Din

Hristiyanlığın Slovakya'daki başlangıcı, Avar İmparatorluğu'nun çöküşünü izleyen 8. yüzyıla kadar izlenebilir. Günümüzde Slovakya olan bölgede birkaç Slav prensliği ortaya çıktı. Bu beyliklerin hükümdarları kısa bir süre sonra Hıristiyanlığı dinleri olarak kabul etmeye başladılar. İlk kilise 830 civarında Nitra'da inşa edildi. Hıristiyanlık, 9. yüzyılın ikinci yarısında bölgede gelişmeye başladı. Orta Çağ'da, bölgede Hıristiyanlık iyi kurulmuş ve Roma Katolik Kilisesi okulları ve sosyal kurumları yönetmiş ve aynı zamanda kraliyet yönetiminde önemli bir rol oynamıştır. Protestanlık, ülkeye yaklaşık 16. yüzyılda ulaştı. Slovakya'nın etnik Almanları, Reformasyonun fikirlerini ilk tanıyanlardı. Bununla birlikte, 16. yüzyılın ortalarında, Slovakların önemli bir kısmı Lutheranizm ve diğer Protestanlık dallarını da kabul etmişti.

Bugün, Vaftizciler, Yedinci Gün Adventistleri, Scientologlar, Kardeşler Kilisesi ve diğerleri de dahil olmak üzere bazı diğer Hristiyanlık dalları da ülkede küçük bir takipçiye sahip.

Slovakya'daki Diğer Dinler

Hindular, Müslümanlar, Yahudiler ve Bahia'nın İnancının taraftarları Slovakya'da yaşayan azınlık dinsel topluluklarından bazılarıdır. Yahudiliğin ülkede uzun bir tarihi var. İlk Yahudiler bölgeye 11. yüzyıl civarında yerleşmiştir. Ülkenin Dünya Savaşı öncesi yaklaşık 90.000 civarında önemli bir Yahudi nüfusu olmasına rağmen, bugün ülkede sadece 2.000'den fazla Yahudi yaşıyor. Tahmini 5.000 Müslüman da ülkede yaşamaktadır. Bugün Slovakya’nın Müslümanlarının çoğu eski Yugoslavya’dan mülteci olarak gelmişler ya da ülkeye göç etmiş öğrenciler ve işçiler. Slovakya'nın azınlık topluluklarının çoğu, başkent Bratislava'da ve çevresinde yoğunlaşmıştır.

Slovakya'da Dini Özgürlük ve Hoşgörü

Slovakya'da, Anayasa, yasalar ve politikalar, ülke sakinlerine din özgürlüğü sağlamaktadır. Hükümet genel olarak bu özgürlüğü elinde tutar. Ancak, 2016 yılında, Slovakya parlamentosu ülkedeki dini uygulamalarla ilgili önemli bir tasarıyı geçti. Tasarıya göre, yalnızca dini örgütler ve doğrulanmış 50.000'den fazla uygulama üyesi olan hareketler devlet tarafından tanınacak. Yasa, ülke nüfusunun çeşitli kesimleri tarafından hem övüldü hem de eleştirildi.

Slovakya'da Dini İnançlar

rütbedinNüfus (%)
1Roma Katolikliği62
2dinsiz13.4
3Diğer din12.5
4Protestan Hıristiyanlığı8.2
5Yunan Katolik Chutch3.8