Slovakya'da Hangi Dilleri Konuşulur?

Slovakya, 19.000 mil kareyi kapsayan bir Orta Avrupa ülkesidir ve yaklaşık 5.4 milyon kişilik tahmini bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Nüfus Slovakya sınırlarında mevcut olan çeşitli etnik gruplarla birlikte geniş bir çeşitlilik göstermektedir. En büyük etnik grup, nüfusun% 80'inden fazlasını oluşturan Slovaklardır. Azınlık etnik grupları arasında Macarlar, Çekler, Ruslar, Polonyalılar, Ukraynalılar ve Romanlar bulunmaktadır. Bu etnik gruplar çeşitli anadilleri konuşur. Slovakya'da konuşulan diller ülkeye özgü değildir çünkü Avrupa Birliği'ndeki farklı yerli topluluklar bu dilleri konuşurlar. Etnik dillerin yanı sıra, Slovakçalar İngilizce gibi yabancı dilleri de kullanırlar. Ülkedeki sağır topluluğu genellikle Slovak İşaret Dilini kullanır.

Slovakça: Slovakya'nın Resmi Dili

Slovakça, Slovakya, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Hırvatistan ve Macaristan'da konuşulan daha geniş Hint-Avrupa dil ailesinin Slav dilidir. Slovakya, Slovakya'daki resmi dildir, nüfusun% 80'inden fazlası tarafından konuşulur ve Slovakya'daki diğer dillere göre öncelik verilir. Ülkedeki Slovakça konuşanlar üç ortak ve karşılıklı olarak anlaşılabilir lehçe kullanıyor: doğu, orta ve batı lehçeleri. Okullarda öğretmenlik için standart bir versiyon da bulunmaktadır. Dil, Latince, Çekçe, Macarca, İngilizce ve Almanca gibi diğer dillerden ve dilin çeşitli biçimleriyle olan etkileşiminden dolayı kullanımı yüzyıllar boyunca gelişti ve genişledi. Devlet Dil Yasası, dilin yanlış kullanımı için cezalar ve cezalarla ülkede Slovakça'nın kullanımını düzenlemektedir.

Slovakya'da Konuşulan Azınlık Etnik Dilleri

Slovakya'da, bir azınlık dili, belirli bir belediyedeki konuşmacıların% 15'inin yasal eşiğine ulaşması durumunda ortak bir statü kazanabilir. Ülkede göç veya doğum yoluyla ülkede ikamet eden diğer vatandaşlar Slovakya'da azınlık etnik dilleri konuşmaktadır. Macarca bir Uralik dilidir ve Avrupa Birliğinde en çok konuşulan dillerden biridir. Macarlar Slovakya'daki en büyük ikinci etnik topluluğu oluşturur ve Macarcayı ülkede konuşulan en büyük ikinci etnik dil yapar. Slovakya, Rusyn'i azınlık dili olarak tanıyor; Rusyn dilini kullanan Slovakya nüfusunun yaklaşık 33.000'i. Çoğu Slovakça da eski Çekoslovakya'nın bir parçası olarak varlığından dolayı Çekçe'yi anlıyor. Diğer azınlık dilleri arasında Lehçe, Ukraynaca ve Roman bulunmaktadır.

Slovak İşaret Dili

Slovak İşaret Dili, yaklaşık 15.000 kullanıcısı olan ülkeye özgüdür. Slovakya sağır topluluğu, birincil iletişim modu olarak Slovak İşaret Dilini kullanır. Dil, Fransız İşaret Dili ailesinin Avusturya-Macar dilidir. Slovak İşaret Dili, konuşulan Slovakça ve Çekçe arasındaki benzerliklere rağmen, Çek işaret dili ile ilgili eşitsizlikler gösterir.

Slovakya'da Konuşulan Yabancı Diller

Slovakya, birden fazla yabancı dilde akıcı olan geniş nüfuslu Orta Avrupa'da önde gelen ülkelerden biridir. Rusça eskiden ülkede bir çalışma dili olarak kullanıldığından, Slovakçaların çoğu dili anlıyor. Almanca ayrıca Slovakçalar arasında, özellikle gençler ve yüksek eğitimli üyeler arasında, ardından İngilizce'yi nispeten iyi bilinmektedir. İngilizce, özellikle genç nüfus arasında, ülkede hızla tanınmaktadır.