Soğuk Savaş Ne Zaman Sona Erdi?

II. Dünya Savaşı'ndan sonra, ABD (ve müttefikleri) ve SSCB (ve müttefikleri) arasında artan bir siyasi, ekonomik ve askeri gerilim vardı. Bu Soğuk Savaş olarak biliniyordu. Soğuk savaş, askeri bir savaştan ziyade ideolojik bir savaştı. Soğuk Savaş 1947 ve 1991 yılları arasında kabaca sürdü. SSCB'nin çöküşü 1991'de Soğuk Savaş'ın resmen sona erdiğini gördü. Marksist bir devlet olan SSCB, rakipleri olan kapitalist bir devlet olan üstünlüklerini kazanmaya çalışıyordu. İki taraf arasında fiziksel bir çatışma olmadığı için “Soğuk Savaş” adı kullanıldı. Askeri güç, ideolojiyi ilerletmek için vekillerin kullanılmasıyla birlikte merkez aşamasındaydı. ABD, İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren nükleer bombaların ortaya çıkmasıyla silah gücüne sahipti. Diğer taraftan SSCB en büyük ordusuna sahipti.

Soğuk Savaşın Nedeni

II. Dünya Savaşı sırasında müttefik olarak birlikte mücadele etmesine rağmen, ABD ile SSCB arasındaki ilişki savaştan sonra çöktü. İki devlet arasındaki ittifak bir kolaylık ittifakıydı. İki ülke arasında II. Dünya Savaşı sırasında bile güvensizlik vardı ve bu nedenle soğuk savaş, Komünistler yanlısı savaşçılara karşı bir savaştı.

Soğuk Savaşın Etkileri Neydi?

İlk büyük kriz 1948-49 Berlin Ablukasıydı. Yakında Çin iç savaşı ve komünist SSCB'nin zafer kazandığı Kore Savaşı takip etti. 1956'da Macar devrimi Sovyetler Birliği tarafından durduruldu. Soğuk savaşın zirvesinde, 1956 Süveyş Krizini, 1961 Berlin Krizini ve 1962 Kübalı Füze Krizini içeren birçok kriz çıktı. 1968'de Prag Bahar serbestleştirme programı sona erdi. 1975'te Vietnam Savaşı komünistlere zafer kazandı. 1970'lerde Stratejik Silah Sınırlaması Müzakerelerinin başlaması ve ABD’nin Çin Cumhuriyeti ile ilişkiler kurması görüldü. Ancak müzakereler, 1979'da Sovyetler Birliği ile Afganistan arasındaki savaşın ateşlenmesi ile çöktü. 1980'lerin dönemi, ABD'yi SSCB'ye diplomatik, ekonomik ve askeri baskıları arttırmaya zorlayan yüksek gerilimle tanındı. 1980'lerin ortalarında yeni lider Mihail Gorbaçov'un iktidara gelmesinden sonra SSCB'de liberalleşme baskısı artmıştı. Baskı 1989'da doruğa ulaştı ve barışçıl bir devrime neden oldu. SSCB Komünist Partisi iktidarını kaybetti ve daha sonra 1991 yılının Ağustos ayında meydana gelen darbeli bir darbe girişimi sonrasında yasaklandı. Aralık 1991'de, SSCB çöktü ve resmen çözüldü ve bu nedenle ABD dünyanın tek süper gücü olarak kaldı.

Soğuk Savaşın Yankıları

Soğuk Savaş bugün dünya meseleleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. ABD, dünya süper gücü olmaya devam ediyor, ancak Sovyetler Birliği'nin kalıntısı olan Rusya hâlâ yerini koruyor. Bir yeraltı askeri istihbarat savaşı, uzay savaşları ve ekonomik savaşlar soğuk savaşın ardından on yıllarca sürüyor.