Türkiye'nin Ne Tür bir Hükümeti Var?

Türkiye, Başbakanın hükümet başkanı ve Cumhurbaşkanı devlet başkanı olduğu seküler bir parlamento temsilcisi demokratik cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra kuruldu. Yeni cumhuriyet, yıllar boyunca bir dizi askeri darbeye ve siyasi istikrarsızlığa tanık oldu. Ülkede gözlenen anayasa referandumdan sonra 7 Kasım 1982'de kabul edildi.

Türkiye cumhurbaşkanı

Türkiye'nin devlet başkanı eskiden parlamento tarafından seçilmişti, ancak 2007'de bir değişiklik kabul edildi ve sorumluluk şu anda vatandaşlara aittir. Başkanın 40 yaşın üzerinde olması ve lisans derecesine sahip olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı anayasanın uygulanmasını denetlemekle görevli ve ülkenin birliğini temsil ediyor. Başkan devleti uluslararası olarak temsil ediyor ve uluslararası anlaşmaları onaylıyor. Cumhurbaşkanı yasaları ilan eder, yeniden değerlendirilmek üzere faturaları tekrar parlamentoya gönderir veya referanduma sunar ve yeni parlamento seçimleri için çağrıda bulunur. Cumhurbaşkanı ayrıca Başbakan'ın istifasını alır ve alır, Başbakan'ın tavsiyesi ile bakanlar atar veya görevden alır.

Başbakan ve Türkiye Bakanlar Kurulu

Türkiye Başbakanı hükümetin başı olarak görev yapıyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve uygulamada mecliste en fazla milletvekili olan parti başkanıdır. Başbakan hükümeti kurma görevini üstlenir ve bakanları atar. Başbakan, hükümet politikasının uygulanmasını denetler. Tarım, çevre, işgücü ve turizm gibi çeşitli sektörleri denetleyen Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. Her bakan, kendi yargı yetkilerinden sorumludur ve belirli bir bakana Başkan tarafından görevden alınma önerisi sunabilecek olan Başbakana karşı sorumludur.

Türkiye'nin Yasama Meclisi

Büyük Millet Meclisi milletvekillerini seçmek için beş yıl sonra genel seçimler yapılır. Toplam 550 milletvekili, 85 seçim bölgesini ve 81 il bölgesini temsil ediyor. Meclis'in asıl görevi yasaları çıkarmak, değiştirmek ve yürürlükten kaldırmaktır. Bakanlar Kurulunu kontrol altında tutar. Meclis, bütçe, para birimi, savaş beyanları ve uluslararası anlaşmaların onaylanması ile ilgili konularda tartışmalar yürütüyor. Aynı zamanda af ve af vermeyeceğine de karar verir. Meclis, anayasada değişiklik yapma ve Anayasa Mahkemesi üyelerini seçme ve kalkınma planlarını onaylama yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanı, ihanet gerekçesiyle de görevlendirebilir.

Türkiye'nin İdari Alanları

Ülke idari amaçlar için 81 eyalete bölünmüştür. İl oluşturmak için kullanılan kriterler arasında kamu hizmeti gereksinimleri ve coğrafya sayılabilir. İller ayrıca ilçelere ve köylere dağılan 923 ilçeye bölünmüştür. Vatandaşlara kamu hizmeti vermek için yerel idari kurumlar görevlendirilir.

Türkiye Adliyesi

Ülkedeki yargı gücü, bağımsız mahkemeler ve yüksek yargı kurumları ağına dayanmaktadır. Yüksek mahkemelere örnek olarak Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Uyuşmazlık Mahkemesi, Yargıtay ve Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi verilebilir. Ceza ve hukuk mahkemeleri ülke vatandaşlarına hizmet eder. Yargıçlar, davaları belirlemek için bir jüri istihdam etmiyor, ancak mahkumiyetlerine ve yasalarına güveniyor.