Alüminyumun Erime Noktası Nedir?

Alüminyum ikinci sırada bulunan bir metaldir ve periyodik cetvelde Grup 13'tür. Yer kabuğunda bulunan oksijen ve silikondan sonra en çok bulunan üçüncü elementtir. Alüminyum, bileşiklerde doğal olarak oluşur, ancak asla saf metal değildir. Alüminyumu bileşiklerinden çıkarma işlemi, ayrıntılı ve oldukça zordur. Alüminyum, hafif olması, dövülebilirliği ve aşınmaya dayanıklı olmasıyla bilinen kullanışlı ve yaygın bir metaldir. Alüminyum, geri dönüşüm için cevherlerden arındırmaktan daha kolay olma eğilimindedir. Ayrıca ciltle temas ettiğinde ve yiyeceklerin çevresinde kullanıldığında da güvenlidir.

Alüminyumun Erime Noktası Nedir?

Bir maddenin erime noktası, maddenin bir katıdan sıvı hale geldiği, ancak belirli bir atmosferik basınçta değiştiği sıcaklık olarak tanımlanmaktadır. Erime noktasında, bir maddenin sıvı ve katı hallerinin dengede olduğu bulunur. Bununla birlikte, bir maddenin erime noktası esas olarak basınca bağlıdır; genellikle referans malzemelerinde standart bir basınçta spesifiktir. Bir maddenin erime noktasına ayrıca sıvı, sıvılaşma veya katı olarak da adlandırılır. Alüminyumun erime noktası 659 santigrat derece veya 1218 Fahrenhayt'tır.

Bir Maddenin Erime Noktasını Belirlemenin Amacı Nedir?

Bir maddenin erime noktası, temel bir fiziksel özelliktir. Laboratuar deneyi sırasında maddelerin kaynama noktalarının ve erime noktalarının belirlenmesinin temel amacı, sonuçları bu maddelerdeki veya bilinmeyen maddelerdeki safsızlıkları tanımlamaya yardımcı olmak için kullanmaktır. Bilinmeyen bir katının erime noktası, çeşitli başka potansiyel katılar ve bunların erime noktaları ile karşılaştırarak tanımlamak için kullanılabilir, böylece katıyı tanımlamak için bir eşleşme yapar. Ek olarak, bir maddenin erime noktasını bilmenin amacı, genel saflığını belirlemeye yardımcı olmak için erime noktası aralığını kullanmaktır. Bu bakımdan, maddenin erime aralığı ne kadar büyükse, madde o kadar az saflaşır, erime noktası o kadar çok azaldıkça, madde o kadar saf olur.

Maddelerin Erime Noktasını Etkileyen Faktörler

Bir maddenin erime noktası bir maddeden diğerine değişir. Örneğin, oksijen 218 santigrat derece erirken, buz 0 santigrat derece ve erime 219 santigrat derecedir. Bu nedenle, bazı şeyler farklı maddelerin erime noktalarını etkiler. Maddelerin erime noktasını etkileyen faktörler arasında moleküller arası kuvvetler, iyonik bağlar erime noktası değişimleri, moleküllerin şekli ve moleküllerin boyutu bulunmaktadır. Kristalize olan saf bir bileşik genellikle daha kesin bir erime noktasına sahiptir, bu nedenle 0.5-1 santigrat derece geçmeyen küçük bir sıcaklık aralığında tamamen erir. Eğer böyle bir madde en az miktarda safsızlık bile içeriyorsa, erime noktası aralığının genişliğinde bir artış gösteren donma noktalarında genellikle çöküntü meydana gelir. Bir erime noktası aralığının beş derecenin üzerinde olması durumunda, o maddenin saf olmadığı anlamına gelir .

Alüminyum Kullanımları

Alüminyum, dünyanın en kullanışlı metallerinden biridir. Saf haliyle, alüminyum, temel olarak elektronik endüstrisi tarafından sabit disk sürücüleri, silikon yongalardaki iletken izleri ve kapasitör folyosu yapmak için kullanılır. Metal, silikon, çinko, bakır ve magnezyum gibi diğer metallerle alaşımlandığında daha da güçlenir. Bir diğer önemli alüminyum kullanımı, içecek kutularının ve yiyecek ve çeşitli pişirme araçlarının korunmasında kullanılan folyoların imalatındadır.