Arazi Kapma Nedir?

Arazi kapma, büyük arazi parçalarının satın alma veya kiralama yoluyla edinilmesi olarak tanımlanmaktadır. “Büyük toprak parçaları” tabiri 390 mil kareyi veya 0, 25 milyon dönümü aşan bir alanla ilgilidir. Bununla birlikte, terimin bu tanımı evrensel olarak kabul edilmez, dünyadaki akademisyenler tanımdaki birçok kusuru işaret ederler. Örneğin, tanım satın alma yasallığını ve yapısını kapsamaz ve paydaş katılımını ve bunların rollerini ana hatlarıyla belirtmez.

Arazi Kapma Tarihi

Arazi kapma, insanlık tarihi boyunca uygulanmıştır, ancak gıda üretimi küresel çapta düştüğü ve gıda fiyatlarını benzeri görülmemiş seviyelere çıkardığı 2008 küresel gıda fiyat krizinin ardından zirveye çıkmıştır. Havaya uçuran gıda fiyatlarının etkisi en çok Hindistan, Çin, Endonezya ve Japonya gibi büyük nüfuslu ülkelerde hissedildi. Bu ülkelerin çoğunda gıda üretimi, ekilebilir alanın büyüklüğü, toprak ve hava koşulları gibi doğal faktörlerle sınırlıdır. Bu nedenle, bu ülkelerdeki tarımsal açığı karşılamak için yüksek tarım potansiyeline sahip ülkelerde ekilebilir alanlar için kaynak sağlamak zorunda kaldılar. İdeal aday olarak seçilen ülkeler Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkeleriydi. Çoğu durumda, arazi edinimi, vatandaşlarının gıda bağışlarına güvendiği ülkelerde sıklıkla olduğu gibi kınama ile karşılandı.

Arazi Kapma Etkileri

Arazi kapma, yerel düzeyde uygulandığı halde bile, modern çağda en derin olan küresel çarpmalara sahiptir. Artan gıda talebinin artması ciddi bir sorun haline geldi ve büyük nüfuslu ülkeler tarım alanlarını yabancı ülkelerden tedarik ediyor. Bu toprakların satın alınması, çoğu zaman, toprağa olan haklarının onları topraksız kılan basit bir şekilde çalındığı fakir yerel toprak sahiplerinin pahasına yapılır. Bu durum, topraklarını satan fakir toprak sahipleri için daha iyi değildir, çünkü alıcılar cehaletlerinden faydalandıktan sonra düşük fiyata satmaktadırlar. Geçim kaynakları onlardan alınmış ve birçoğu yalnızca geçimlik tarıma dayalı tarım sahiplerine bağlı olarak, eski toprak sahipleri, devamsızlık hırsızlığı gibi sosyal hastalıklara katılıyor. Bu nedenle, arazi kapma, insanları gıda güvenliği hakkından mahrum eder. Arazi kapma, ülkeler ve büyük şirketler sulamaya muazzam miktarda su kanalı oluşturduğundan, yerel su tablasına bir zorlama getirmektedir. Dünyadaki bazı ülkelerde, toprak kapma sivil huzursuzlukla ve hatta yoksul topraksız vatandaşlar adaletsizliğe bir çözüm olarak silah aldıktan sonra terörle bağlantılıdır.

Arazi Kapma Modern Örnekleri

Bu tanıma dayanarak, dünyadaki pek çok ülke toprak gaspçıları olarak etiketlenebilir. Bu tür bir örnek, Batı Şeria’da 1990’dan 2011’e 195 kilometrekarelik bir araziyi tazminat ödemeden yerel toprak sahiplerinden kamulaştırmakla suçlanan İsrail’dir. Yurtdışı Kalkınma Enstitüsünden alınan 2013 tarihli bir rapor, sorunun boyutunu göstermektedir. Rapor, dünya çapında yaklaşık 60 milyon hektar tarım arazisinin toprak kapma altına düştüğünü ve bunun da dünyadaki 4 milyar hektar toplam tarım arazisinin% 1'ine tekabül ettiğini gösteriyor.