Azerbaycan'ın Ne Tür bir Hükümeti Var?

Azerbaycan, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kazandı. Azerbaycan, üç dal arasındaki iktidarın siyasal ayrımı sistemine dayanan üniter yarı başkanlık cumhuriyetidir. Başkan devlet başkanı ve icra başkanıdır. Başbakan yasama başkanlığını yürütür ve yargı yürütme ve yasama organından bağımsız olarak varlığını sürdürürken hükümetin başı olarak görev yapar. Azerbaycan'ın 158 ülke ile diplomatik ilişkileri var ve Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi çeşitli uluslararası kuruluşların bir üyesi.

yönetici

Beş yıllık bir süre için seçilen (sınırsız) başkan icra başkanıdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şu anki baş eyalettir. Başkan, başbakan ve kabine yürütmeyi oluşturur. Parlamentonun onayıyla, cumhurbaşkanı başbakan ve kabine üyelerini atar. Azerbaycan'ın yöneticisi, devlet bütçesinin hazırlanmasını ve yürütülmesini, devletin ekonomik ve sosyal programlarının uygulanmasını denetlemekten ve başkana politika konularında danışmanlık yapmaktan sorumludur. Devlet bütçesini hazırladıktan sonra, yürütmenin onay için parlamentoya vermesi gerekiyor.

yasama organı

Azerbaycan'ın yasama organı, doğrudan oylama, bir konuşmacı, Fist Başkan Vekili ve diğer iki başkan yardımcısı tarafından seçilen 125 üyeden oluşuyor. Konuşmacı, unicameral Ulusal Meclis’e (Milli Majlis) başkanlık ediyor. Yasama resmen yürütmeden bağımsız bir organ olarak var. Anayasaya göre, ulusal meclis yasaları hazırlamaktan ve kabine üyelerinin atanması ve devlet bütçelerinin onaylanması gibi bazı icra kararlarının onaylanmasından sorumludur.

yargıçlar

Yargı, anayasayı yorumlamaktan ve uygulamaktan hükümetin sorumlusudur. Yargı, çeşitli düzeylerde ihtilafları haklı çıkarmaktadır. Yargı, en yüksek yargıtay, temyiz mahkemesi, sulh mahkemeleri, bölge mahkemeleri ve anayasa mahkemesi olan mahkemelerden oluşuyor. Başkan, on yıl görev yapmak üzere Meclis tarafından atanan Yüksek Mahkeme hakimlerini aday gösterdi.

seçimler

Azerbaycan her beş yılda bir seçim yapıyor. Seçimlere 18 yaşın üzerindeki herkes katılabilir. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri her biri beş yıl sonra yapılır, ancak bunlar farklı zamanlarda yapılır. Son cumhurbaşkanlığı seçimleri 2013'te yapıldı, bir sonraki 2018'de yapılması bekleniyordu. İlk parlamento seçimleri 1995'te ve o tarihten bu yana her beş yılda bir yapıldı. Cumhurbaşkanlığı dönem sınırını kaldıran 2008 anayasa değişikliğine göre cumhurbaşkanı sınırsız sayıda görev yapabilir. Uluslararası organlar, Azerbaycan’da hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde serbest ve adil seçim yapılmamasını eleştirdiler.

eleştiriler

Azerbaycan hükümeti, insan haklarını ve yolsuzluğu ihlal ettiği için eleştirildi. İktidar partisi, millet meclisindeki çoğunluk temsilinden dolayı muhalefeti güçlendirdi. Yasama organına icra müdahalesi, ulusal meclisin işleyişini, ulusal hükümetin kuklasına indirgeyerek etkilemiştir. Ardışık hükümetler tarafından yapılan anayasa değişiklikleri aynı zamanda hükümetin tekelleşmesinin ve yürütmenin gücünün bir unsuru olduğunu gösteriyor. Azerbaycan'da medya baskısı yaygındır ve hükümeti eleştiren medya kişilikleri tutuklanır, bu da basın özgürlüğünün doğrudan ihlalidir.