Bir milyarda kaç sıfır var?

Milyarda kaç tane sıfır olduğunu düşünmediniz mi? Milyar cinsinden sıfır sayısı, dünyanın hangi bölgesinden geldiğinize ve sizin yaşınıza bir dereceye kadar bağlıdır, çünkü o zaman kullanılan sistemi etkiler.

Sıfır sayısını bir milyar olarak belirlemenin iki ana yöntemi vardır. Bunlar kısa sistem ve uzun sistem olarak bilinir.

Uzun Ölçek ve Kısa Ölçek

Hem İngiltere hem de ABD bir milyarın değerini isimlendiren kısa sistemi kullanıyor. Bu aynı zamanda dünyadaki diğer İngilizce konuşulan ülkelerde de yaygındır. Kısa ölçekli sistem 1974’te İngiltere’de kabul edildi ve bugün kullanılmaya devam ediyor. Kısa ölçekli sistemde, 1 milyar = 1 ile aynı olan bir milyar = bin milyon. Bir milyardaki sıfır sayısını belirlemeye yönelik kısa ölçekli yöntem temel olarak finansal ve bilimsel alanlarda kullanılır. Bu rakamları basitleştirmede yardımcı olur.

Uzun ölçekli yöntemde, bir milyar = bir milyon, ki buna 1 ve 12 sıfır eşittir. Uzun ölçekli sistem, Fransa, Almanya, Norveç ve birçok Latin Amerika ülkesi gibi Avrupa'da çeşitli ülkelerde kullanılmaktadır. Kanada (iki dilli bir ülke) her biri birden fazla lehçe için her iki ölçeği de kullanır.

Uzun ölçek, bir milyonun güçlerini kullanan çok sayıdaki bir adlandırma sistemidir, oysa kısa ölçek binlerin güçlerini kullanır. Bin milyonun altındaki sayılar için her iki ölçek de benzerdir, ancak sayı değerleri bin milyonu aştığında değişir. Kısa ölçek İngilizce konuşulan ülkelerde ve Arapça ülkelerde kullanılırken, uzun ölçek Avrupa'da, İspanyolca konuşulan ülkelerde ve Brezilya dışındaki Portekizce konuşulan ülkelerde baskındır. Bu bakımdan, farklı ülkelerde hala uzun ölçekli sistemi kullanıyor olabilirken, büyük rakamları karşılaştırırken iki ölçek arasında ayrım yapmak şarttır.

Kısa Ölçek

On: 10 (1 sıfır)

Yüz: 100 (2 sıfır)

Bin: 1000 (3 sıfır)

On bin 10.000 (4 sıfır)

Yüz bin 100.000 (5 sıfır)

Milyon 1.000.000 (6 sıfır)

Milyar 1.000.000.000 (9 sıfır)

Trilyon 1.000.000.000.000 (12 sıfır)

Bir Milyar (onuncu üssü)

109 = 1.000.000.000

10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 1, 000, 000, 000

Bir Milyar (binin üssü)

1 Milyar = 10003 (Kısa Ölçekli)

1000 x 1000 x 1000

Uzun Ölçek

Bir (1.000.000) 0

Milyon (1.000.000) 1

Milyar (1.000.000) 2 = 1.000.000 x 1.000.000 = 1.000.000.000.000

Trilyon (1.000.000) 3

Katrilyon (1.000.000) 4

Beş Milyon (1.000.000) 5

Sextillion (1.000.000) 6

Kısa ve Uzun Ölçekli Sistemlerin Tarihçesi

Kısa ölçekli sistem ilk kez 1975 yılında Fransız Matematikçi Geneviève Guitel tarafından kullanılmıştır. Dünyadaki iki ana numaralandırma sisteminin ismi, kısa ve uzun ölçekli olarak anılmaktadır. Uzun vadede ve kısa vadede dünyanın farklı yerlerinde ve dillerinde farklı anlamlar olabileceğinden, SI, dilden veya bölgeden bağımsız olarak anlamını koruyan Metrik Öneki kullanılmasını önerir. Ancak, ilgili ölçekler çeşitli ülkelerde veya dillerde para sayımı için kullanılır.