Çad'da Dini İnançlar

Çad, ülkede yaygın ve özgürce uygulanmakta olan bir takım dinlere sahiptir. Anayasa, çeşitli dini gruplara izin veren din özgürlüğünü veriyor. İslam ve Hristiyanlık, milyonlarca taraftar ile önde gelen mezheplerdir. Ancak, bazı üst düzey hükümet yetkilileri İslam inancına atfediyor. Beyaz halkın gelişi sırasında İslam, Çad'da ülkeye Kuzey Nijerya ve Sudan'dan giren kökleri uzun zamandır kurmuştu. Geleneksel Afrika dini sistemi de bazı topluluklar tarafından yaygın olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir dine üye olmayan azınlık da var.

Çad'da Dini İnançlar

İslâm

Müslümanlar, Chadian nüfusunun yaklaşık% 55'ini oluşturuyor. 14. yüzyılda Doğu'dan Arap göçmenlerin gelişi sırasında Çad'da zaten mevcuttu. Din, etkileşim ve diğer bölgelerde olduğu gibi fetihlerin aksine ticaret gibi ekonomik faaliyetlerle yayıldı. Bölgede yaygın olarak Kur'an okulları kuruldu; bu, Çincelerin Arap dilini çoğunlukla ezberden öğrenmesini kolaylaştırıyordu. Çad’daki Müslümanların çoğu Sünniler ve Maliki hukuk fakültesine bağlı. İslami bilgilerini kapsamlı literatüre dayandırırlar. Çad'da yüksek İslami eğitim mevcut değildir ve araştırmak isteyenlerin yurtdışına seyahat etmeleri gerekmektedir. Popüler destinasyonlardan bazıları Kahire ve Yemen'dir.

Protestan Hıristiyanlığı

Tüm nüfusun% 16.9'unu oluşturuyorlar. İlk Protestan grubu 1920'lerde Güney Çad'a ulaştı. Amerikan Vaftizciler ilk ve daha sonra diğer gruplar tarafından takip edildi. Bu tür organizasyonlar, ana kiliselere ve hükümetlerine mali destek için baktılar ve bu, Fransız sömürgecilerinden bağımsız olarak çalışmalarını sağladı. İnsanları kendine çeken eğitim ve sağlık projeleriyle geldiler. İlk dönüşümlerden bazıları köylerini misyonerlik merkezlerine yerleşmek üzere bırakacaktı. Ülkeye yerleşen misyonerlerden bazıları, yerlileri dönüştürme çalışmalarına devam eden eşleri ve çocukları vardı.

Roma Katolik Hristiyanlığı

Çad nüfusunun% 23.9'udur. Roma Katolik misyonerleri çalışmalarına 1929'da başladı. Misyonerler, Protestan meslektaşlarına kıyasla yerel kültüre daha açıktılar. Bununla birlikte, bekarlık doktrini, bazı rahiplerin bazılarını kovdu. Kilisenin monogami doktrini üzerindeki ısrarı, birçok eşle evlenebilecek kadar zengin olan yerel dönüşümleri de sınırladı. Kilise, ülkenin sosyal kalkınmasının çeşitli yönleriyle etkili kalmıştır. Protestanlar gibi, kilise de okulların ve hastanelerin inşası yoluyla eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini kolaylaştırmıştır.

Geleneksel Din

Ülke nüfusunun% 6'sını oluşturuyorlar. Atalar geleneksel dinlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Yaşayan ve doğaüstü dünya arasında arabuluculuk yapabildiklerine inanılıyor. Din, bir Yüce Varlığın varlığına inanır; Tüm iyi insanlara yardım eden tüm evrenin yaratıcısı. Dinleri ritüellerle, fedakarlıklarla ve özel günler ve törenlerle tanımlanır.

Dinin Etkisi

Chadian toplumu, Tanrı'nın varlığına inanmak yerine oldukça dindardır. Hükümet, din özgürlüğü için insanları çeşitli, yasal uygulamalara katılmaya istekli hale getirmiştir. Sömürgecilik döneminden beri din, ülkenin sosyo-ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Çad'da Dini İnançlar

rütbeİnanç sistemiÇad'da Nüfusun Payı
1Sünni İslam% 25.8
2Roma Katolik Hristiyanlığı% 23.9
3Protestan Hıristiyanlığı% 16.9
4Mezhep Dışı İslam% 12.3
5Şii İslam% 11.2

6Animizm ve / veya Geleneksel Afrika Halk Dinleri

6.0%
7Ahmadi İslami% 2.1
8Ateizm veya Agnostizm1.8%