Çanakkale Boğazı Nedir ve Nerede?

Açıklama

Çanakkale Boğazı, kuzeybatı Türkiye’de, Avrupa ile Asya’yı birbirinden ayıran dar, 65 mil uzunluğundaki bir su boğazıdır ve dünyanın en işlek deniz yollarından biridir. Şeridin diğer adı Hellespont ve Güneybatı Asya ile Güneydoğu Avrupa arasında bulunuyor. Karadeniz ve Akdeniz denizleri, Çanakkale Boğazı ile etkili bir şekilde bağlantılıdır. Bir Yunan efsanesine göre, şeridi Helle adında bir kızın ardından kardeşi Phrixus ile feda edilmek üzere olduğu sırada Helle adındaki bir kızın ardından kurtardı ve altından kurtardı ve Yunanistan'dan kuzeye doğru uçtu. . Yol boyunca, Helle denize düştü ve Livius Tarihine göre onun yerine su kütlesi seçildi.

Tarihsel Rol

Çanakkale Boğazı'nın oluşumu, 2 ila 65 milyon yıl önce, Arap, Hint ve Afrika tektonik plakalarının Avrupa ve Asya plaklarıyla çarpışmasından sonra ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan faylar, Dünya'nın Ansiklopedisine göre, Türkiye'nin batısındaki engebeli arazide, ayrıca Alpler ve Himalaya dağlarında meydana geldi. Tarihsel olarak, boğazı, I. Dünya Savaşı sırasında en çok dikkat çeken Gelibolu Kampanyası olan çok sayıda uluslararası ihtilaf meydana getirmiştir. Çanakkale Boğazı, Doğu ile Akdeniz arasında batıda Karadeniz'in arasında bulunan tek kullanışlı boğazı olduğu için, Her iki taraf için stratejik ödül. 1914'te Winston Churchill adında genç bir amiral, Çanakkale Boğazı'na Almanları zayıflatmak için bir hile olarak saldırmaya çağırdı. 19 Şubat 1915'te İngiliz ve Fransız deniz kuvvetleri Çanakkale Boğazı'na saldırdı. Ancak, düşman Osmanlı Ordusu tarafından savaş alanına yerleştirilen mayınlar nedeniyle birçok zayiat çektiler ve 1916 Ocak ayının ortasına kadar mağlup oldular ve Churchill's bir stratejist olarak aşağılandı.

Modern Önem

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne (ÇED) göre, Çanakkale Boğazı, Rusya, Avrupa Birliği ve yakınlardaki birkaç Asya ülkesi için petrol ihracat yolları için hayati önem taşıyan üç Türk Boğazından biri. Diğer ikisi Boğaziçi ve Marmara Denizi'dir. 2013 yılında, yüzde 70'i ham petrol olan bu Türk su yolundan günlük 2, 9 milyon varil ve geri kalanı çeşitli diğer petrol ürünleridir. Ukrayna ayrıca tahıllarının birçoğunu Çanakkale Boğazı yoluyla dünyanın geri kalanına ihraç ediyor. Su yolu aynı zamanda turizm ile de doludur, çünkü turistler özellikle I. Dünya Savaşı Gelibolu Kampanyası savaş alanlarını ve anıtlarını görmek için Çanakkale Boğazı'nı ziyaret etmeyi çok severler. Eski Yunanlılara ve Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan ziyaretçilerin geçmiş savaşlarda kaybedilen yaşamlara saygı duyabilecekleri bir mezarlık da var.

Habitat ve Biyoçeşitlilik

Üç Türk su yolunda çeşitli deniz biyolojik çeşitliliği vardır, ancak bu büyük ölçüde hüküm süren ekolojik koşullar ve modernleşme ile belirlenir. Avrupa Birliği'nin Araştırma ve Teknolojik Gelişme Çerçeve Programları'na göre, bu üç boğanın ülkedeki güney kıyılarında, 795 Türkiye'nin yerli deniz bitkileri türünden 507'si bulunmaktadır.

Çevresel Tehditler ve Bölgesel Anlaşmazlıklar

Çanakkale Boğazı boyunca yaşanan gerginlikler ve çatışmalar, diğer iki sınırla birlikte, onları gemileri için geçiş yolu olarak kullanan ülkelerle ortaya çıkıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik sınırlar yaygındır ve zaman zaman Rus gemilerinin Türkiye tarafından sınırlarını kullanmalarının yasaklanmasına neden olmaktadır. 2015 yılında, Türkiye bir Rus uçağını düşürdükten sonra, özellikle yakındaki Boğaz Boğazı boyunca barışı tehdit eden bir gerilim arttı. Ayrıca burada feribot ve kargo gemisi çarpışmaları da yaşanıyor, en son 2016'da gemi hasarına neden olan olay olmasına rağmen, olaydan insani zayiat gelmedi. Üç boğaz boyunca su kirliliği de gemilerden gelen petrol sızıntılarından kaynaklanmaktadır. 2003 yılında, bir Gürcü gemisi ikiye ayrıldı ve Boğaziçi Boğazı'nın sularına 500 metrik ton petrol döküldü.