Cerrahlara En İyi Erişimi Olan 12 Ülke

Tıp dünyası son birkaç on yılda büyük ölçüde değişti. Tıp alanında radikal icatlar ve gelişmeler var. Tıp sürekli gelişen bir alan olduğundan, insanlar tarafından karşılaşılan hastalıkların ve tıbbi zorlukların da hayal gücünün ötesinde arttığı gerçeğini görmezden gelinemez. Doktor ve cerrahlara olan talebin artmasıyla birlikte, çeşitli ülkelerde doktorların tedariki de artmıştır. Çoğu ülke, uzmanlık için önemi olan ve tıpkı doktorlar için finansal faydalar gibi daha iyi tıp eğitimi gibi daha iyi fırsatları kolaylaştırıyor.

Cerrahlara Talep

Doktorlar için artan ihtiyaç ve fırsatlara rağmen, tüm ülkeler artan bir doktor arzı üretemez. Bu durum uygun tıbbi eğitim eksikliği veya eğitim için pahalı ücretlerden kaynaklanmaktadır. Cerrahi, herhangi bir ülkede düzgün işleyen sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dönemde, tüm ülkelerin kaliteli tıbbi ve cerrahi tesislere kolay erişebilmeleri gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya cerrahi tedaviye erişimde brüt eşitsizliklere tanık oluyor. Bazı ülkelerde, kişi başına düşen rakamlar gelişmiş ülkelere göre% 1'den düşüktür. Ülkelerin çoğunda yetersiz sayıda cerrah, dünya çapında milyarlarca kişiye güvenli, sağlıklı tıbbi bakımın önündeki en büyük engel olarak görünmektedir. DSÖ'nün 194 üye ülkenin tamamındaki uzmanlık alanlarındaki tıp uzmanlarının sayısına ilişkin veriler toplanmıştır. Lancet Küresel Cerrahi Komisyonu (LCGS), 2030 yılına kadar her 100.000 popülasyon için yılda 5.000 prosedürü hedefliyor ve hedefliyor ve bu cerrahi bakım ve anestezi bakımının bu hedefine ulaşmak için cerrahi ve sağlık sistemlerinin genişlemesine ihtiyaç duyacak.

Cerrahın En Yüksek Sayısı Olan Ülkeler

Lancet Küresel Cerrahi Komisyonu (LCGS) verilerine göre, 100.000 kişi başına en fazla uzman cerrahi işgücüne sahip ilk üç ülke, 278 cerrah ile Monako, sırasıyla 172 cerrah ile Cayman Adaları ve Kolombiya ile 162'dir. Uzman cerrahi işgücü, her ülkede 100.000 nüfus başına çalışan uzman cerrahi, anestezik ve obstetrik (SAO) sağlayıcıların sayısıdır. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahisi Derneği tarafından sağlanan veriler Güney Kore'nin kişi başına kozmetik estetik cerrahi oranının en yüksek olduğu ülke olduğunu söylüyor. Monako ve Küba, nüfusun 1000'i başına en fazla hekime sahiptir. Liberya, Gine gibi Afrika ülkeleri, milyonda 10 ve 100 doktor ile en az doktor sayısına sahip. Bu ülkelerdeki kaynak eksikliği ve HIV, doğal afetler ve medeni ihtilaflar gibi salgınlar patlak vermelerinin kötü ekonomi ile sonuçlanması, bu da sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır.

Cerrahın En Yüksek Sayısı Olan Ülkeler

Gelişmiş ve zengin ülkelerdeki etkileyici doktor sayısına bakılmaksızın, WHO şu anda dünyadaki her 1.000 kişiye yalnızca 1.13 doktor bulunduğunu belirtmektedir. Bu oranda, önümüzdeki on yılda, 4, 3 milyon sağlık çalışanının küresel kıtlığı olacağı tahmin edilmektedir. Uzman cerrahi güç ülkeler arasında eşit olarak dağılmamaktadır ve işgücü birçok ülkede kritik derecede yetersizdir. Artan küresel cerrahi güç taleplerini karşılamak için, cerrah sayısını artırmak ve cerrahi gücü dağıtmak zorunludur.
rütbeülke100.000 kişi başına Uzman Cerrahi Ekip Üyeleri
1Monako278
2Cayman Adaları172
3Kolombiya162
4Avusturya141
5Estonya127
6San Marino113
7Finlandiya110
8İsviçre98
9Lihtenştayn97
10Birleşik Krallık92
11Letonya91
12İzlanda91