En Yüksek GSYİH'ya Sahip Ülkeler

GSYİH, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla anlamına gelir. Kişi başına ölçülebilse de, bu makale bir bütün olarak ülkenin GSYİH'sine odaklanmaktadır. Kişi başına gelir, üretilen ve ihraç edilen mal miktarı ve bir ülkenin diğer faktörler arasındaki zenginliği dahil olmak üzere bir ülkenin GSYİH'sini etkileyen birçok faktör vardır. Aşağıda dünyadaki en büyük on ekonomi var.

En Yüksek GSYİH'ya Sahip Ülkeler

Birleşik Devletler

ABD'nin nüfusu 310 milyondur ve 18.57 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük ekonomisidir. Kişi başına düşen geliri 56.116 dolar. Amerika Birleşik Devletleri, ülkedeki en büyük otomotiv ve teknolojik firmalardan bazıları ile oldukça sanayileşmiştir. Ülke dünyanın en büyük ithalatçısı ve ikinci en büyük ihracatçısı. ABD ekonomisinin büyümesi, firmalarını haksız rekabetten koruduğu ve yeniliği teşvik ettiği gerçeğiyle de akredite edildi.

Çin

Çin Halk Cumhuriyeti, 11.22 trilyon dolarlık GSYİH'ya sahip, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmasına rağmen, kişi başına düşen geliri 14, 160 dolar, yaklaşık 1.382 milyar nüfusu nedeniyle diğer gelişmiş ülkelerden oldukça düşük. Çin ekonomisi son otuz yılda hızla yükseldi ve 2010'da ülke Japonya'yı aştı. 2014 yılında Çin, ABD'yi en büyük ihracatçı olarak geride bıraktı. 2016 yılı itibariyle Çin, Birleşik Devletler'in en büyük ticaret ortağıydı ve aralarında 578, 6 milyar dolar ticareti yaptı. Çin, ABD'ye 462, 8 milyar dolar ihraç etti ve 115, 8 milyar dolarlık ihracat, özellikle de makine ve elektrikli ekipman ithalatı yaptı.

Japonya

Japonya ekonomisi, ABD ekonomisinin neredeyse dörtte biri olan 4, 94 trilyon GSYİH ile üçüncü sırada yer almaktadır. Kişi başına düşen geliri 40.763 dolar. Diğer ekonomilerin aksine, Japonya ekonomisi küçülüyor. 2012 yılında, Japonya ekonomisi 6.2 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Ülke düşük ihracata, mal fiyatlarında önemli bir düşüşe ve durgun bir ekonomiye yol açan deflasyonla mücadele ediyor. Başlıca ihracatı taşıtlar ve taşıt parçaları olmakla birlikte, petrol ve petrol ürünleri de en çok ithalatı gerçekleştirmektedir. ABD, Çin ve Güney Kore, Japonya'nın en büyük ticaret ortaklarıdır.

Almanya

Almanya, Avrupa'nın 3, 47 trilyon dolar hasılatı ve kişi başına düşen geliri 47, 377 dolar olan Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve dördüncü en büyük ekonomisidir. 2016 yılında, Almanya'nın ticaret fazlası dünyadaki en büyük ticaret fazlası olan 310 milyar doları buldu. Almanya'nın 1.27 trilyon dolarlık ihracatı, ülkeyi yalnızca ABD ve Çin'in arkasına gelen üçüncü büyük ihracatçı olarak sıraladı. Hizmet sektörü toplam GSYİH'nın% 70'ine katkıda bulunurken, sanayi% 29, 1'e katkıda bulunuyor. İhracat toplam üretimin% 41'ini oluşturuyor, araçlar, makineler ve kimyasal ürünler en büyük ihracat yapıyor.

Birleşik Krallık

İngiltere, 2.63 trilyon $ 'lık GSYİH ve kişi başına 41.801 dolar geliriyle Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi ve dünyanın beşinci en büyük ekonomisidir. İngiltere ekonomisi İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ekonomilerinden oluşur. 2016 yılında ülke, dünyadaki en büyük 10. ihracatçı ve 5. en büyük ithalatçı olarak yer aldı. Hizmet sektörü GSYİH'nın% 78'ine katkıda bulunmaktadır. İlaç endüstrisi artıyor. Londra, GSYİH açısından Avrupa'nın en büyük şehridir ve 2016'da, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'ne (GFCI) göre, şehir New York'u dünyanın önde gelen finans merkezi olarak aştı.

Fransa

Fransa, 2.46 trilyon $ 'lık GSYİH'ye ve kişi başına düşen geliri 40.470 $ olan Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisi ve dünyanın altıncı en büyük ekonomisidir. Telekomünikasyon, enerji, kimya ve turizm endüstrileri ekonomiye önemli katkılarda bulunuyor. AB'nin en büyük tarımsal ürün ihracatçısı ve dünyadaki altıncı büyük tarım üreticisidir. Ülke ayrıca bakımlı karayolu ve demiryolu ağları ile karakterize edilen dünyanın en iyi ulaşım sistemlerinden birine sahiptir. Her yıl yaklaşık 84 milyon turist ile hem Avrupa'da hem de dünyada en çok tercih edilen turizm merkezidir.

Hindistan

Hindistan’ın 2, 27 trilyon dolarlık bir GSYİH’sı ve 6020 dolarlık kişi başına geliri var. Hükümetin nakit krizine neden olan şeytanlaştırma nedeniyle Çin tarafından geçildiği 2016 yılına kadar en hızlı büyüyen ekonomiye giren yeni sanayileşmiş bir millet. Hizmet sektörü yıllık% 9 oranında büyürken, ekonomisi 2015-16 yılı için% 7, 6 oranında büyümüştür. Tarımsal üretimin ikinci büyük ihracatçısı. Tarım sektörü, GSYİH'nın% 26'sını ve toplam istihdamın% 22'sini oluşturmaktadır. rafine edilmiş petrol (29, 2 milyar dolar) ülkenin en büyük ihracatı, ham petrolün (64.6 milyar dolar) en büyük ithalatı.

İtalya

İtalya, 1.85 trilyon $ 'lık GSYİH ve kişi başına 35.850 $' lık gelir ile dünyanın en büyük 8. ekonomisidir. Aynı zamanda 514 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç eden dünyanın en büyük 8. ihracatçısı. Almanya ve Fransa ticaret ortağı iken, AB en büyük ticaret bloğu. Tarım endüstrisi, özellikle bağları büyüyor ve İtalya'yı en büyük şarap üreticisi yapıyor. Otomotiv endüstrisi aynı zamanda Fiat, Chrysler, Ducati ve Piaggio ile önde gelen otomobil şirketleri arasında önemli bir oyuncu. Paketlenmiş ilaçlar (20.1 milyar dolar) en yüksek ihracat, otomobiller (22.8 milyar dolar) en fazla ithalat yapılan ülkelerdir.

Brezilya

Brezilya, dünyadaki en büyük dokuzuncu ekonomi ve Güney Amerika'daki 1.8 milyar trilyon dolar hasılatı ile 15.020 dolar gelirli en büyük ekonomi. Dünyanın en büyük 21. ihracatçısı. 2000 ve 2012 yılları arasında ekonomi hızlı bir şekilde büyüdü ve 2013'te yavaşlamadan önce İtalya, İngiltere ve Hindistan'ın altıncı sırada yer aldı. 2014'te ülke, ülkeyi 9. sıraya yükselten tam bir resesyona girdi. Hizmet sektörü ekonominin% 67'sine katkıda bulunurken, sanayi sektörü% 27.5'e katkıda bulunuyor. Soya fasulyesi (21.1 milyar dolar), kanatlı eti (6.53 milyar dolar) ve çiğ şeker (7.83 milyar dolar) gibi farklı tarımsal ürünler ülkenin en büyük ihracatı, rafine edilmiş petrol (8.04 milyar dolar) ve petrol ürünleri ise en yüksek ithalatı oluşturmaktadır.

Kanada

Kanada, GSYİH’sı 1, 53 trilyon dolar, kişi başına gelir ise 44, 310 dolar olan onuncu büyük ekonomidir. 2015 yılında 389 milyar dolarlık ihracat yapan dünyanın en büyük onuncu ihracatçısıdır. En büyük sektörü, işgücünün yaklaşık dörtte üçünü istihdam eden hizmet sektörüdür. Diğer kilit sektörler arasında imalat, araç montajı, enerji ve tarım sayılabilir. Kanada’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ham ve rafine petrol bulunuyor. Arabalar ülkenin ihracatının zirvesinde olmasına rağmen, aynı zamanda en çok ithalat yaptığı ülkeler.

Sermaye geliri başına

En büyük 10 ekonomiden sadece ABD, kişi başına düşen en büyük gelire sahip on ülke içinde yer almaktadır. Katar, kişi başına düşen geliri 141, 543 dolar, Lüksemburg ise 101, 926 dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Büyük nüfusuna rağmen ABD, kişi başına düşen geliri 56.116 ABD doları ile 10. sırada

En Yüksek GSYİH'ya Sahip Ülkeler

rütbeülkeGSYİH (USD, Milyon) Kaynak: Uluslararası Para Fonu
1Amerika Birleşik Devletleri18569100
2Çin11218281
3Japonya4938644
4Almanya3466639
5Birleşik Krallık2629188
6Fransa2463222
7Hindistan2256397
8İtalya1850735
9Brezilya1798622
10Kanada1529224
11Güney Kore1411246
12Rusya1280731
13Avustralya1258978
14ispanya1232597
15Meksika1046002
16Endonezya932448
17Türkiye857429
18Hollanda771163
19İsviçre659850
20Suudi Arabistan639617
21Arjantin545124
22Tayvan528550
23İsveç511397
24Polonya467591
25Belçika466960